The Nordic Secret #boekencast afl 89

The Nordic Secret book
The Nordic Secret cover

Dit keer bespreken we het boek The Nordic Secret van Lene Rachel Andersen en Tomas Björkman. Met de subtitel: ‘A European story of beauty and freedom.’

We kregen het boek toegestuurd door de auteurs.

Lene is Deens, vooral auteur, futuroloog, en filosoof. Ze is mede-oprichter van de think-tank Nordic Bildung en de folk-Bildung association Fremvirke.
Thomas is Zweeds, ondernemer, vooral in de financiële dienstverlening, en starte een bank in Zwitserland. Nu werkt hij als sociale ondernemer met zijn Ekskaret Foundation en meer. Hij is ook mede-initiatiefnemer van de Inner Development Goals en lid van de club van Rome.

Het is een indrukwekkend boek met 464 pagina’s. Voor mijn gevoel hebben ze het boek te ingewikkeld gemaakt, te intellectueel, te veel op het cognitieve gericht. Dit in tegenstelling tot de Inner Development Goals (IDGs) die Thomas gestart is. De IDGs zijn een initiatief dat marketing technisch goed in elkaar zit en eenvoudig door te vertellen is.

Het boek is interessant om te lezen als je meer wilt begrijpen over waarom de IDGs als Folk Bildung zo belangrijk zijn naar de toekomst. Waarbij de auteurs laten zien dat folk bildung ervoor gezorgd heeft dat de Scandinavische landen uit de armoede zijn gekomen en gelukkige mensen heeft opgeleverd. Met de waarschuwing, dat wanneer we niet oppassen dit dreigt verloren te gaan met de neoliberale keuzes die de afgelopen decennia zijn gemaakt.

Het boek is opgedeeld in vijf delen:

 • I – Setting the scene
 • II Personal freedom and responsibility – bildung philosophy
 • III The Scandinavian Spring – implementing Bildung
 • IV Exploring what we have found
 • V Looking forward

I Setting the scene

In het eerste hoofdstuk zien we, op basis van verschillende langlopende onderzoeken, hoe goed de scandinavische landen het doen op economisch en sociaal gebied.

In hoofdstuk 2 leggen ze uit waarom er 10 cirkels van belonging zijn, waarbij de 10e cikel interessant is, die gaat verder dan je eigen leven en de mensheid, deze gaat ove de planeet en toekomstige generaties. Dit past goed wanneer we op zoek gaan naar een betere toekomst. Deze cirkel is meer lange termijn gericht, denken in generaties.

II Personal freedom and responsibility – bildung philosophy

Hoofdstuk 3 t/m5 is een geschiedenisles over het ontstaan van scholing en ontwikkeling van de mens van de afgelopen 350 jaar in Europa. Het ging met name over de ontwikkeling van de vierde en vijfde laag – self-authoring en self-transforming.

Hoofdstuk 6 is kort en gaat over bildung en de ontwikkeling van de ego.

III The Scandinavian Spring – implementing Bildung

Dit deel is nog steeds een uitgebreide geschiedenisles. Hier gaat het over hoe bildung zich ontwikkelde van Duitsland naar de scandinavische landen, met Denemarken voorop. Hier zie je ook de overgang van bildung, die in Duitsland meer voor de elite was, naar folk bildung waarin juist het gewone volk werd meegenomen in de ontwikkeling.

IV Exploring what we have found

In hoofdstuk zoeken ze naar de verschillen met andere regios en landen. Waar ontstaan de verschillen, waarin Finland en Zwitserland opvallen. Zeker omdat Finland zich extreem snel heeft ontwikkeld. Interessant is ook het verschil met Duitsland, het land waar de bildung is ontstaan. Waarom is het daar zo anders gelopen? Verder onderzoeken ze hier ook de connectie van de ontwikkeling met cooperaties.

In hoofdstuk 13 bekijken ze de hypotheses die ze aan het begin van het boek hebben gesteld en vergelijken ze dat met alle inzichten uit de hoofdstukken tot nu toe. Onder andere dat folk bildung een belangrijke rol speekt in cirkel 5 t/m 7 – Community, Nation en culture. Op pag 343 een interessante afbeelding over de transities van de verschillende lagen in de ontwikkeling van de mens.

Hoofdstuk 14 is een onderzoek wat er op dit moment dreigt mis te gaan in Scandinavië. In de statistieken komt het nog niet naar voren, maar is een verandering merkbaar volgens Thomas en Lene. Vooral Denemakren en Zweden ontmantelen hun eigen succes. Ze zien onder andere een bovengemiddelde toename van anti-depresiva gebruik in Denemarken, Zweden en IJsland.

Hoofdstuk 15 biedt ook een aantal interessante inzichten, onder andere over vrijheid.

V Looking forward

Dit is het meest interessante deel voor mij. 

Hoe kunnen we bildung en vooral folk-bildung vandaag gebruiken. Waarom dit bijdragt aan ons geluk en welzijn. Het is dan veel meer dan een avondschool van een hobby voor volwassenen of het idee van een leven lang leren.

Hoofdstuk 17 is ook interessant in relaite tot de boeke die we eerder gelezen hebben zoals het ontstaan van alles en Piraten… De verschillen in culturen van indigenous volkeren tot wat zij de meta-modern noemen, waarin alle lagen en cultuur codes worden geintegreerd.

Hoofdstuk 18 gaat over waar we nu staan als mensheid. Alle uitdagingen en obstakels, denk aan het boek over de transities en The best of times and the worst of times. Hoe bildung hier een belangrijke rol in kan spelen om de mens te ontwikkelen zodat we zelf aan de slag gaan met een betere toekomst.

Hier ontstaat dan Folk-bildung 3.0 uit beschreven in hoofdstuk 19.

Het boek heeft een sterke westerse focus, waarin veel gekeken wordt dat de ontwikkeling van de moderne mens gekoppeld is aan de economische ontwikkeling. Een Oosterse kijk op het onderwerp ontbreekt volledig. De culturen in het Verre Oosten, maar ook op het Afrikaanse continent en Zuid Amerika, wat kunnen we daar van leren, denk aan Ghana en Costa Rica die in boeken als The Spirit Level genoemd worden.

Opvallende lessen uit het boek voor mij:

 • Interessant stuk geschiedenis over hoe Volksbildung van Duitsland zich ontwikkeld via Denemarken in heel Scandinavia.
 • Het belang van Volksbildung in de ontwikkeling van de maatschappij en daarmee gelijke kansen creëren.
 • De rol van taal in de ontwikkeling van alle mensen in de maatschappij.
 • De waarde van boeken en publieke ruimtes, zoals salons en pubs, om te leren.
 • Finland heeft zich nog sneller ontwikkeld op welvaart en welzijn gebied in vergelijking met Zweden en Denemarken.
 • Vroege schoolplicht, kinderen op jonge leeftijd naar school sturen, is een van de redenen waarom landen zich ontwikkeld hebben.
 • Een andere reden is de parlementaire / overleg democratie, waarom Scandinavia en Nederland hoog scoren. Kleine rol van aristocratie en sterke emancipatie.
 • Waarom is dat in Duitsland mislukt? Dat heeft niet met een elitair onderwijs in Duitsland te maken, daar spelen andere oorzaken een rol.
 • De economische groei en technologische ontwikkeling van China heeft ook een duidelijke koppeling met het onderwijs.
 • De toename van het gebruik van antidepressiva is volgens de schrijvers een teken dat het mis dreigt te gaan in Scandinavië. Lijkt wat eenzijdig om daar je conclusies op te baseren.
 • Wat uit het boek naar voren komt is dat het hogere doel, het algemeen beland, het fundament is van school en opleiden. Waarbij het nu vooral gaat om het inzetbaar zijn voor het economisch systeem.
 • Het schoolsysteem had ook een rol om op te voeden. Goede en verantwoordelijk burgers ontwikkelen.
 • Het nationalisme speelt een belangrijke rol. Deense scholen bijvoorbeeld, waar kinderen Deens leren schrijven en Deens geschiedenis leren en daarom een eigen nationaal gevoel ontwikkelen.
 • Het huidige onderwijs zou ook meer een lange termijn visie moeten ontwikkelen.
 • Hoe kunnen we ons mens ontwikkelen voor de problemen op de langer termijn.
 • De meest efficiënte manier om een maatschappij opnieuw te definiëren is op school en beginnen bij de kinderen.
 • We moeten tevreden, zelf verantwoordelijke burgers opleiden.
 • Het moet weer over wij gaan in plaats van ik.

Bronnen die we genoemd hebben

Luister naar deze aflevering

Beluister hier ons gesprek over het boek The Nordic Secret

In een halfuur delen wij dit boek met jou. Een halfuur met kennis die je tot je neemt terwijl je wandelt, loopt of rijdt, bijvoorbeeld.

Video van deze aflevering

Bekijk ons gesprek op video https://youtu.be/ri08-tB1_Nc

In deze aflevering hebben we het over het boek The Nordic Secret.

De meest efficiënte manier om een maatschappij opnieuw te definiëren is op school en beginnen bij de kinderen. Daar gaat dit boek over, de economische groei die Scandinavië doormaakt, door de auteurs te verklaren is door de Volksbildung.

We komen tot de conclusie dat ze ook veel zaken die ook spelen niet hebben meegenomen in de groei van deze landen. Een kritische kijk op dit boek, met oog voor de voordelen van de ontwikkeling van de mens.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *