Het effect van de omgeving op ons duurzame gedrag – Linda Steg

Linda Steg Het effect van de omgeving op ons duurzame gedrag
Linda Steg Het effect van de omgeving op ons duurzame gedrag

Vandaag het gesprek met Linda Steg.

Linda is hoogleraar Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op factoren die van invloed zijn op duurzaam gedrag, en op de effecten en acceptatie van milieubeleid en systeemveranderingen. Ze is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de European Academy of Sciences and Arts, en was hoofdauteur van twee recente IPCC rapporten.

Laten we beginnen…

Wat ik zoal leerde van Linda:

 • 00:00 intro
 • 02:35 Het is niet meer of/of maar en/en, iedereen zal iets moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan.
 • 03:20 Als individu heeft niet veel impact, maar als collectief hebben we wel een substantiële impact.
 • 04:05 Mensen met hogere inkomens hebben een hogere negatieve impact op het klimaat, door vliegen, grotere huizen, meerdere auto’s.
 • 04:50 De samenleving is op dit moment zo ingericht dat duurzaam gedrag niet altijd eenvoudig is, maar soms zelfs duurder, ongemakkelijker of onplezierig is.
 • 07:15 Mensen onderschatten wat anderen over hebben voor een beter klimaat. Dit komt omdat mensen die tegen zijn veel luider zijn, dan mensen die voor zijn.
 • 09:15 Er zijn er allerlei prikkels die niet duurzaam gedrag stimuleren, zoals lage BTW op vliegtickets en subsidies naar landbouw.
 • 10:50 Niet alle boeren protesteren en zitten vast in het systeem. Ze hebben daar steun voor nodig.
 • 12:40 Dit kunnen we ook doen om bij te dragen aan de duurzame transitie, onder andere door er over te praten met anderen.
 • 16:00 Geen vleesvervangers eten en op een andere manier aan je eiwitten komen.
 • 18:25 We kunnen nog steeds een goede en gezonde landbouwsector hebben als we meer plantaardig gaan eten.
 • 20:40 De financiering van onderzoeken bij de universiteit.
 • 21:35 Het werk voor het IPCC rapport zijn vrijwillig, daar zit geen financier achter.
 • 24:40 Wat draagt bij aan de acceptatie van klimaatbeleid?
 • 26:50 Er vindt veel minder polarisatie rondom klimaat plaats dan we denken, het is een normale verdeling.
 • 27:50 Een inwonersraad georganiseerd rondom de energietransitie, treffend was dat de adviezen die daar uit kwamen overeenkwamen met die van de experts op dit onderwerp.
 • 29:40 Mensen bevragen in hun rol als burger in een burgerraad.
 • 31:30 Gewoontes zijn een efficiënte manier om keuzes te maken.
 • 32:05 Een gewoonte ontstaat vooral als je keuze keer op keer positieve gevolgen heeft.
 • 33:45 We vinden het welzijn van anderen en de kwaliteit van natuur en milieu belangrijk en handelen daar ook naar, maar niet altijd omdat we denken dat het kostbaar is.
 • 36:55 Als iedereen in elektrische auto rijden in plaats van een fossiel aangedreven auto dan hebben we probleem.
 • 38:25 Inzichten uit het onderzoek van de energietransitie.
 • 39:35 De positieve effecten van deze transitie en dat laten zien aan de mensen.
 • 43:10 Verschil tussen gevoel over welzijn en welvaart. We zijn gelukkiger wanneer we concentreren dingen die ons welzijn verbetert.
 • 46:05 De positieve gevolgen op de andere SDGs als we klimaatverandering tegen gaan.
 • 52:15 Belangengroeperingen systematisch informatie verspreiden om mensen aan het twijfelen te krijgen. Dit leidt tot een vertraging in de besluitvorming.
 • 53:35 Kennis is belangrijk maar bijna nooit de doorslaggevende factor waarom mensen iets doen.
 • 56:30 De overgrote meerderheid gelooft in de klimaatverandering en maakt zich daar zorgen over.
 • 56:50 Wat maakt dat mensen hun levensstijl aanpassen en wat moet er gebeuren om die verandering aantrekkelijk en mogelijk te maken.
 • 57:25 Onderzoek naar wat mensen motiveert in hun rol als consument, en als werknemer, voor de verandering.
 • 58:30 De externe transitie start bij de interne verandering van de mens.
 • 58:05 Je kunt als werknemer ook actie ondernemen in je bedrijf.
 • 1:02:40 Veel reclame zet ons aan tot onduurzaam gedrag.

Meer over Linda Steg:

Andere bronnen:

Video van het gesprek met Linda Steg

https://youtu.be/0Ev6A_IHgj4

Kijk hier https://youtu.be/0Ev6A_IHgj4

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *