Formuleer jouw visie van de toekomst

Formuleer jouw visie van de toekomst
Foto van Peerapon Chantharainthron via Unsplash

Hi Esther,

Als mens zijn we optimistisch over wat we op de korte termijn kunnen realiseren, en pessimistisch over wat we op de lange termijn kunnen realiseren. Ons brein vindt het lastig om een voorstelling te maken van wat er over 10, 50 of 100 jaar is veranderd. 

We kijken naar wat we vandaag kennen en koppelen dingen aan elkaar, zoals een vliegende auto. De meeste mensen zien geen verandering van de toekomst door een ontwikkeling die nog niet bestaat.

In mijn vorige brief vertelde ik je over de kracht van het innerlijk kompas. In deze brief vertel ik je over de langetermijnoriëntatie en visievorming. Deze twee vaardigheden lijken  op elkaar, maar er is toch een duidelijk verschil. In de inner development goals (IDGS) valt het innerlijk kompas onder het domein zijn, de relatie tot Zelf, en de langetermijnoriëntatie valt onder denken, je cognitieve vaardigheden. De definities van beide uit de IDGs:

Innerlijk kompas 

Een diep gevoel van verantwoordelijkheid, en toewijding aan waarden en doelen die het grotere geheel ten goede komen

Langetermijnoriëntatie en visievorming

Langetermijnoriëntatie en het vermogen om visies in relatie tot het grotere geheel te formuleren en zich hieraan te blijven verbinden.

Voor de langetermijnoriëntatie en visievorming gaat het dus over het formuleren van visies en je daaraan verbinden. Je vormt een beeld van de toekomst, en een visie wat jouw rol in die toekomst is. Welke rol speel jij en welke rol speelt jullie bedrijf in deze toekomst en wat moet je daarvoor nu doen?

Visies vormen

Waar ondernemers vaak mee bezig zijn is de korte termijn en de middellange termijn, een jaar tot ongeveer twee jaar, soms zelfs vijf jaar. Een plan waar het bedrijf of de ondernemer over 10 of 25 jaar staat zie ik niet vaak bij ondernemers. Dat de ondernemer een bepaald moment met pensioen wil zit vaak wel in haar hoofd, maar hoe dit vorm krijgt is nergens omschreven en wordt niet besproken met het team.

Laat staan dat een ondernemer een visie vormt van het bedrijf en de toekomst voorbij haar eigen leven, over 50 of over 100 jaar. Wanneer je naar je bedrijf als een onderdeel in de samenleving kijkt, is juist deze lange termijn belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan 2030, het jaar voor de SDGs, of 2050, een belangrijk jaar voor het stoppen met fossiele brandstoffen.

Heb je, net als ik, moeite om je een voorstelling te maken van hoeveel er kan veranderen in 100 jaar? Bedenk dan wat er de afgelopen 100 jaar is veranderd:

 • 1913 – de eerste massaproductie met de Ford
 • 1922 – alle vrouwen in Nederland konden gebruikmaken van het actieve kiesrecht
 • 1928 – de ontdekking van penicilline
 • 1932 – voltooiing afsluitdijk
 • 1945 – einde van de Tweede Wereldoorlog
 • 1947 – de eerste transistor, de basis van de integrated chips en computers
 • 1969 – de basis het internet met ARPANET
 • 1971 – de eerste e-mail en de eerste spam van 1978
 • 1982 – de eerste cd werd gelanceerd 
 • 1989 – de Berlijnse muur viel en daarmee kwam een einde aan de Koude Oorlog
 • 2002 – we kregen de euro
 • 2007 – lancering van de smartphone (iPhone)

Wanneer je terugkijkt zie je de enorme invloed die deze veranderingen hebben gehad op hoe we nu leven.

Scenario denken

Zoals je ziet is het ingewikkeld om te bedenken hoe de wereld er over 50 of 100 jaar uitziet. Denk ook aan alle uitvindingen die de afgelopen 100 jaar zijn gedaan die niet bekend zijn geworden. Denk aan ondernemers met grootse ideeën die binnen enkele jaren verdwenen van de radar. Lanceringen van geweldige producten die binnen een paar jaar weer uit het assortiment zijn verdwenen.

Het is ingewikkeld om dé toekomst te voorspellen. Wat helpt is om te kijken naar verschillende mogelijke toekomsten, het scenariodenken. Groot gemaakt door Arie de Geus bij Shell. Een creatief en gestructureerd proces om bewust te denken over risico’s (in de toekomst).

Lees het boek De levende onderneming van Arie de Geus om te leren hoe scenarioplanning helpt om je bedrijf voor te bereiden op de lange termijn. Of luister naar de boekencastaflevering over dit boek, Dit doen bedrijven die langer leven anders #boekencast afl 1.

Het grote geheel

Het tweede deel van deze vaardigheid gaat over het grote geheel. Dit gaat verder dan je bedrijf, verder dan jouw leven, en verder dan de aandeelhouders van je bedrijf. Het grote geheel gaat over alle betrokkenen en het gaat over mens en natuur. Het gaat over het hier en nu, en over daar en later. De basis van het grote geheel vind je terug in de sustainable development goals (SDGs), zoals SDG1 geen armoede, SDG2 geen honger, SDG3 goede gezondheid en welzijn, en ook SDG 14 leven in het water en SDG 15 leven op het land.

Het grote geheel gaat over dat je als ondernemer en als mens verder moet kijken dan je eigen toekomst. Het gaat over alle effecten van wat wij vandaag doen:

 • de grondstoffen die we onttrekken;
 • de arbeid die we inzetten; 
 • het afval dat we produceren; 
 • het effect op de omgeving; 
 • het effect op de gemeenschap.

Voorbeelden van het grote geheel zie je in hoe bedrijven als Yumeko en ReintenInfra nadenken over alle aspecten van hun producten en diensten. 

De mooist mogelijke toekomst

Met Miranda sprak ik over het Ministerie van de Toekomst en het Lab Toekomstige Generaties. Ze liet me nadenken over de mooist mogelijke toekomst. 

De mooist mogelijke toekomst gaat als vanzelf verder dan mijn eigen leven. Deze toekomst gaat over al het leven op aarde. Het gaat over het welzijn voor alle mensen en dieren op deze planeet. Het gaat niet over de welvaart van enkele gelukkigen.

 • Hoe ziet de mooist mogelijke toekomst er volgens jou uit?
 • Hoe kom je dichter bij deze toekomst?
 • Wat moet je vandaag doen om dit te bereiken?

Blijven verbinden

Om jullie visie voor de toekomst te realiseren is het belangrijk om te weten wat je iedere dag moet doen. De impact die je op de lange termijn maakt, wordt bepaald door je gedrag vandaag. Ofwel, je gewoontes van dit moment bepalen onze toekomst. Het zijn de kleine dingen die je iedere dag doet, die uteindelijk het verschil maken.

Door bijvoorbeeld dagelijks aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de mensen in je team, krijg je op de lange termijn mensen die zelf besluiten nemen. Je krijgt een team dat zich blijft ontwikkelen, betere producten maakt, klanten beter helpt; waarin de mensen zich ontwikkelen in de samenleving, gelukkiger zijn, en bijdragen aan de werving van nieuwe medewerkers. Dit leerde ik bijvoorbeeld van Carolien Nijhuis.

De langetermijnvisie omzetten in actie vandaag

In mijn onderzoek naar gewoontes heb ik gezien dat we te optimistisch zijn over de resultaten van ons werk op de korte termijn. Wanneer we bijvoorbeeld willen afvallen of een nieuwe sport starten, dan zorgt het gebrek aan kennis en ervaring voor een gevoel dat het eenvoudig is en je verwacht dat je snel en eenvoudig een bepaald doel bereikt. 

Dit werkt in ons voordeel, omdat we vol optimisme beginnen aan iets nieuws.

Dan komt de realiteit en blijkt het een stuk lastiger om de actie te doen en duurt het langer voordat we een verandering ervaren. Ons brein heeft moeite om te zien wat het resultaat op de lange termijn kan zijn van dingen die we dagelijks doen.

Dit werkt in ons nadeel, pessimistisch stoppen we te snel met de nieuwe actie, voordat het een gewoonte is geworden.

Al is bij de meeste mensen wel bekend dat het gemiddeld 60 dagen duurt voordat een gewoonte in hun systeem zit, het is lastig om die eerste 60 dagen vol te houden als we nauwelijks een verandering ervaren. Dit is een van redenen dat ik ooit gestart ben met coach.me. Een hulpmiddel en eventueel coaching die me helpt om de nieuwe actie om te zetten in een gewoonte.

Voor mij een bevestiging dat de IDGs en SDGs afhankelijk zijn van onze gewoontes, op naar IDG-gewoontes.

Oefeningen voor deze vaardigheid

Een viertal reflectievragen op deze vaardigheid:

Individueel:

 • Welke drie dingen zijn het belangrijkst in een perspectief van 5, 10 en 100 jaar? 
 • Voelt u zich gemotiveerd om werk te doen dat problemen aanpakt die veel tijd kosten om op te lossen? 

Organisatie:

 • Welke drie dingen zijn het belangrijkst vanuit het perspectief van de organisatie waar je werkt over 5, 10 of 100 jaar? 
 • Heeft uw organisatie werkwijzen ontwikkeld om problemen aan te pakken die veel tijd kosten om op te lossen?

Wanneer je aan de slag gaat om deze vaardigheid bij jezelf en je team te ontwikkelen, zijn dit enkele oefeningen via idg.tools.

Ontmoet jezelf op 90-jarige leeftijd

‘Ontmoet jezelf op 90-jarige leeftijd’ is een begeleide oefening die je helpt aanwezig te zijn met je hoop, dromen, prioriteiten en waarden door je jezelf voor te stellen op je 90ste verjaardagsfeestje. Het kan de beoefenaar helpen het bewustzijn te vergroten van wat belangrijk voor haar is, en te identificeren of er dingen zijn die ze meer (of minder) zou willen doen.

https://idg.tools/meet-yourself-at-90-pg124i2

Verbeeldingsactivisme

Verbeeldingsactivisme is een nieuw soort activisme dat verbeeldingsoefeningen combineert met oproepen tot actie in de gemeenschap om de betere wereld die we voor ogen hebben tot stand te brengen. Het kan de beoefenaar helpen om verbindingen met de aarde en de natuur te creëren, toekomstige wereldmogelijkheden te verkennen en hoop te inspireren die hun activisme voedt.

https://idg.tools/imagination-activism-and-the-symbiosis-meditation-86324pm

Betekenisvol leiderschap

Betekenisvol leiderschap is gebaseerd op een psychosociaal model van menselijk gedrag, succesvol leven en voldoening genaamd ALIVE.

Het omvat drie onafscheidelijke handelingen die mensen in staat stellen hun situatie te begrijpen en te gebruiken om succes en voldoening na te streven, door:

 • Inzicht in uw huidige situatie
 • Ontdekken welke acties de moeite waard zijn om te ondernemen
 • Toewijding om ze te nemen

https://idg.tools/purposeful-leadership-z00tzjc


Wie is Esther, vraag je je af? Dat is mijn achterkleinkind dat nog niet geboren is. Een jonge vrouw die haar weg zoekt in de toekomst. Ik schrijf dit artikel als een brief voor haar om de toekomstige generaties mee te nemen in mijn reflecties. 


De Langetermijnoriëntatie en visievorming is een vaardigheid uit het tweede domein denken van de IDGs.

IDG inner development goals nederlands

2. Denken – Cognitieve kwaliteiten en vaardigheden

Het ontwikkelen van cognitieve kwaliteiten en vaardigheden middels verschillende perspectieven, het evalueren van informatie en het ervaren van de wereld als een onderling verbonden geheel als basis voor verstandige besluitvorming.

 1. Kritisch denkvermogen
 2. Bewustzijn complexiteit
 3. Perspectieve vaardigheden
 4. Betekenisgeving
 5. Langetermijnoriëntatie en visievorming

De eerste volgende IDGs HUB meetups staan op de planning:


Wil je aan de slag met IDG-gewoontes voor jezelf en in je bedrijf? Laten we praten.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.