Grip op vertrouwen – Jan van der Spoel

Vandaag het gesprek met Jan van der Spoel.

Jan werkt meer dan 30 jaar in corporate communicatie als Creative Director en Concept Designer en heeft geleerd dat alles wat te maken heeft met leiderschap en hoe we samenwerken, op de een of andere manier, terug te voeren is op vertrouwen.

Hij heeft zich verdiept in bestaande wetenschappelijke modellen en concepten over vertrouwen en heeft het Grip on Trust Model ontworpen dat je helpt om de juiste vragen te stellen en de dynamiek van vertrouwen in de meeste relaties te begrijpen.

Jan is gedreven om bij te dragen aan betere relaties en een gelukkiger leven.

Dit gesprek nam ik op met co-host Simone Beerepoot.

Laten we beginnen…

In gesprek met Jan leerde ik:

 • Vertrouwen is de smeerolie van de maatschappij
 • Als er geen vertrouwen is dan heb je regels, afspraken en controleurs nodig.
 • Karakter, intentie, respect en eerlijkheid bepalen het vertrouwen in de ander.
 • Als iemand in een machtspositie terecht komt dan veranderd zijn gedrag. Zijn empathisch vermogen en moreel kompas veranderd.
 • Als we moe worden of alcohol op hebben dan werkt ons brein op instinct of intuïtie.
 • Als we zo doorgaan, gaan we naar een samenleving zonder vertrouwen.
 • Het ambacht van vertrouwen – de huisstijl en communicatie – is overgenomen door likes, en clicks en manipulatie.
 • Naat het bruto nationaal product (bnp) wil Jan het bruto nationaal vertrouwen (bnv) ontwikkelen. Wat doet het met het vertrouwen van de stakeholders.
 • Vertrouwen is onzichtbaar en veranderd voortdurend. Met het model van Jan kun je het telkens zichtbaar maken. (Universal principles of Trust)
 • Patronen van vertrouwen bewust en meetbaar maken in de maatschappij.
 • Vier verschillende fases in de loopbaan: first time managers, mid career managers, CEO’s en vrouwen.
 • 60% van de first time managers valt uit binnen 18 maanden.
 • Vrouwen verlaten nu meer dan ooit de topfunctie. Voor iedere vrouw die wordt aangenomen, verlaten er twee diezelfde rol.

Meer over Jan van der Spoel:

Andere bronnen:

Co-host Simone Beerepoot:

Video van het gesprek met Jan van der Spoel

Kijk hier https://youtu.be/y3Y8deBlvWU

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.