Onze rentmeester 2050 – Maurice Beijk

Vandaag het gesprek met Maurice Beijk.

Met “GROEN=DOEN, met nadruk op DOEN’ vertelt Maurice Beijk over volhoudbare ontwikkelingen om ons heen en dit hoeft allemaal niet duur en complex te zijn.

Maurice Beijk wordt als ‘Rentmeester2050’ gezien als deskundige op het gebied van MVO en in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid. Een van zijn statements is: “De aarde heeft ons niet nodig maar wij de aarde. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staan de 3 P’s centraal: aandacht voor People, Planet en Profit. Bij MVO zijn de 3 P’s daarom allemaal even belangrijk. Aan de drie P’s van duurzame ontwikkeling: People, Planet, Profit, voegt hij een vierde P toe: Passie. “Zonder passie komt het er niet van” aldus Beijk. Omdenken is zijn kracht.

Laten we beginnen…

In gesprek met Maurice leerde ik:

 • Als er een branche is waar je betekenisvol kunt zijn, dan is dat bouw infra wel.
 • Meer dan 40% van de klimaatverandering komt door de manier van werken in de bouw en infra 30% van de energie, 30% van de materialen mondiaal.
 • Zijn vouw heeft haar carrière ondergeschikt gemaakt aan die van Maurice, om hem de ruimte te geven om tot wasdom te komen.
 • ReijntenInfra was het eerste bedrijf dat de SDGs volledig omarmt hebben.
 • In 2023 moeten we circulair aanbesteden, in 2030 moet de branche op 50% circulair zitten en in 2050 op 100%.
 • Zijn huis is al 20 jaar gasloos, niet op riool aangesloten en het huis volledig gebouwd van gerecyclede materialen. Volhoudbare projecten.
 • Zes speerpunten: vertrouwen, noaberschap, reciprociteit, cocreatie, natuur en mensinclusiviteit,en creativiteit en innocatie en dat op een integrale manier.
 • De lineaire economie heeft de circulaire economie ontdekt. Met lineaire business modellen verkopen ze circulariteit, zoals de CO2 prestatieladder en BTW heffen over het verwijderen en hergebruik van materialen.
 • Shell krijgt 2 miljard subsidie om CO2 die ze zelf produceren in de grond te blazen.
 • Een koe in de natuur poept en piest niet op dezelfde plek, tegenover mestkelders waar poep en pies bij elkaar voor veel ammonia zorgt.
 • We moeten naar de kringloop landbouw, de houtwallen weer terug en biodiversiteit.
 • Ieder jaar willen ze met ReintenInfra 5% meer blauw en groen in hun werk hebben. De berm en de sloot, de biodiversiteit.
 • Why – samen op weg naar een schoon 2050
  How – de zes SDG’s
  What – de excellijsten die dit aantonen
 • ‘Design by coincidence’ gebruikt bij de nieuwbouw in Borne , met 80% hergebruikte materialen, met BREEAM outstanding
 • Koplopers zijn niet belangrijk. Je hebt volgers nodig. Pas als je genoeg volgers hebt, dan heb je een beweging.
 • Het enigste dat ons als mens kan redden is de natuur. We moeten groen groeien, meer waardering voor de natuur en de natuur weer omarmen. Herplanten, natuurinclusief boeren en bouwen.
 • Vertrouwen krijg je niet, dat moet je verdienen. Door je nek uit te steken, door richting te geven, door een handreiking te doen en door het gesprek aan te gaan.
 • Recyclen staat heel laag op de 10R-model of de ladder van Lansink. Het begint met Refuse – reduce – rethink – re-use – repair- refurbish – remanufacture – repurpose … op de een-na-laatste plek staat pas recycle.
 • Mensen die iets ontwerpen (architecten, constructeurs) die hebben een verantwoordelijkheid, die moeten het dusdanig ontwerpen dat het eindproduct weer in de keten behouden kan worden.
 • Er zijn veel huizenfabrieken in Nederland en een deel daarvan zijn de afvalbergen voor de komende jaren.
 • Net als de weg is ook een huis te gast in het landschap. Het voordenken is belangrijk hierin.
 • Van fast fahion naar slow fashion. Van fast bouwen naar slow bouwen
 • Circulariteit is het beheren en beheersen van de bronnen, energie-, voedsel-, materiaal-, ambachts-, en waterbronnen. In zo klein mogelijke kringlopen en de kringlopen gesloten houden.
 • We moeten reclame verbieden – Jan Rotmans.
 • Maurice gunt iedereen een goede crisis.
 • Groot voorstander van true pricing.
 • De twintigste rijkste mensen van de wereld hebben net zoveel vermogen als 80 procent van de rest van de wereld.
 • Het is zijn de toekomstige generaties die de rekening moeten vereffenen van het verschil van de prijs die we betalen en de echte prijs (true pice).

Meer over Maurice Beijk:

Andere bronnen:

Video van het gesprek met Maurice Beijk

Kijk hier https://youtu.be/BoafRjPyIVs

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.