Betekeniseconomie #boekencast afl 54

Betekeniseconomie Kees Klomp

De ondertitel van het boek is, de waarde van het verweven leven.

Kees Klomp is lector betekeniseconomie bij hogeschool Rotterdam en mede-oprichter van THRIVE institute. Dit boek is een bewerking van zijn openbare les die hij heeft gegeven bij zijn aanstelling als lector.

Eerdere boeken van Kees zijn Handboek betekenisvol ondernemen, Pioniers van de nieuwe welvaart en THRIVE.

Kees is medeoprichter van THRIVE institute, dit is een stam, een plek van gelijkgestemden waarin ze programma’s, leergangen, workshops en presentaties organiseren. 

Het boek bestaat uit vier delen:

  1. Waarom ontstaat de betekeniseconomie
  2. Wat is de betekeniseconomie
  3. Hoe ontwerpen we de betekeniseconomie
  4. Hoe stimuleren we de betekeniseconomie

Een boek vol met theorie. Enorm veel verwijzingen naar andere theorieën en modellen waar Kees weer eigen modellen van maakt. Het is een boek dat geschikt is voor studenten en ondernemers. Ondernemers kunnen met dit boek inzichten krijgen over waar ze moeten beginnen voor echte impact die verder gaan dan ‘minder slecht’ zijn. Het is een verdieping op et boek Leaving a legacy wat we eerder bespraken.

De inleiding begint Kees met tien trends die hij ziet als de contouren van de betekeniseconomie, waaronder opkomst sociaal ondernemen, nieuwe waardering impact, nieuw bedrijfsdoel purpose, opkomst B-corp en BVM  

Waarom ontstaat de betekeniseconomie

In het eerste hoofdstuk laat Kees vier crisissen zien:

  • De ecologische crisis – de duidelijke klimaatverandering verooorzaakt door de mens. Temperatuur die stijgt, afname biodiversiteit, verzuring van de oceaan. We gaan de verkeerde kant op.
  • De sociale crisis – de ondeerdlijke verdeling van inkomen en vermogen. Fantoomgroei boek. Onzekerheid over werk met flexibilisering. Terwijl de welvaart lijkt te stijgen, daalt het welzijnniveau.
  • De economische crisis – vreemde situatie, we verdienen steeds meer geld met geld en niet met arbeid.
  • De individuele crisis – we krijgen meer last van psychische ongezondheid.

Dit alles tezamen leidt tot een existentiële crisis. We werken om geld te verdienen, zien de ongelijkheid en verslechtering van de ecologie, afstand tussen rijken en armen wordt groter, het werk dat er toe doet verdient weinig, we missen een bijdrage die we leveren. 

Wat is de betekeniseconomie

Van Agrarische, naar industriële, naar kennis en nu naar betekeniseconomie. Waarbij de kern ligt in delen, dingen (spullen), diensten en nu deugden.

De betekeniseconomie is een existentiële economie. Goed onderscheid tussen purpose (levensbestaansbewustzijn) en meaning (zinvinding). Purpose is naar binnen gericht en Meaning is naar buiten gericht.

Metaperspectief (Schumacher) – het levensbestaan staat centraal en ecologisch van aard.

Postperspectief – thrive – de economie is onderdeel van de gemeenschap en dat is weer onderdeel van de omgeving. Geen gezonde economie zonder een gezonde ecologie.

Diep perspectief – ecocentrisme – de mens i een afhankelijk onderdeel van het grotere levende geheel.

De betekeniseconomie is een aangepaste economie, een koppeling van natuurlijke principes en menselijk handelen. Hier komt het post growth en ont-groeien naar voren. Ontgroeien bestaat uit onteconomiseren en ontmarkten. De meent (commons) kunnen een belangrijk deel van de markt over. Er ontstaat gedeeld eigendom.

Verschillende economieën opgenomen op p 86-87 

Hoe ontwerpen we de betekeniseconomie

Betekeniseconomie draait om bloei niet om groei. Een gezonde economie floreert. De economie is geen doel maar een midddel.

Er is voldoende we moeten het beter verdelen over de wereld. Meer langetermijnbeleid, zeven generaties denken uit de Goede voorouder.

Nullens de economie moet weer menselijk worden.

Economie moet eerlijk zijn en gebaseerd op echte waarde: 5T’s True costing, True benefitting, True pricing, True compensation en True taxation.

Mooi model Gross National Wellbeing dashboard van Nieuw-Zeeland.

Het missiemodel van Mazzucato wordt ook genoemd.

4return van de commonland – het herstellen van het ecosysteem.

Geen gat in de markt maar een gat in de maatschappij.

Interessante matrix op p 130 Maturation. De ontwikkeling naar verbeterend ondernemerschap.

Mooie voorbeeld genoemd bij de vier vormen van betekenisvol ondernemerschap. 136/7

Rightsholders gaat verder dan stakeholders. Dat je rekening houdt mete levende wezens die zelf geen invloed kunne uitoefenen.

Verschillende verdienmodellen die je kunt gebruiken op p143/148

Interessant is niet kostenreductie maar winst reductie door zoveel mogelijk te besteden aan meer impact.

Het verbetermodel als hulpmiddel om aan de slag te gaan met de rol van je bedrijf in de betekeniseconomie. (Theory of change – kom hier weer terug)

Als laatste een interessant deel hoe je impact meet en rapporteerd p159/161  

Hoe stimuleren we de betekeniseconomie

Dit stuk gaat over de transitie die we moeten maken waarbij we moeten beginnen bij onszelf, of eigenlijk in onszelf. Een verandering van houding (willen), kennis (denken) en vaardigheid (kunnen).

Een interessante afsluiting van het boek waarin je op zoek gaat wat ik kan doen en wat ik moet veranderen.

Goed boek. Geen leesboek, ook geen doe boek, maar een echt leer boek. Een studieboek.

Opvallende lessen uit het boek voor mij:

  • Een winstreductie om zoveel mogelijk te besteden aan impact.
  • Bedrijven die niet resoneren met de maatschappij verdwijnen vanzelf,

Boeken die we genoemd hebben

Overige bronnen

Luister naar deze aflevering

Beluister hier ons gesprek over het boek Betekeniseconomie

In een halfuur delen wij dit boek met jou. Een halfuur met kennis die je tot je neemt terwijl je wandelt, loopt of rijdt, bijvoorbeeld.

Video van deze aflevering

Bekijk ons gesprek op video https://youtu.be/XsA5rj0CXFI

In deze aflevering hebben we het over het boek Betekeniseconomie

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.