The Paradox of Choice #boekencast afl 21

The Paradox of Choice - Barry Schwartz

Het boek van Barry Schwartz staat al jaren in mijn kast en ik heb een deel ervan ook al eerder gelezen. Vanwege mijn focus van de afgelopen paar jaar op betere beslissingen had ik het boek op de lijst gezet voor mijn onderzoek. Het was dus een goede keuze om dit te lezen voor deze Boekencastaflevering.

The Paradox of Choice - Barry Schwartz

The Paradox of Choice – Why More is Less van Barry Schwartz is een waardevol boek dat je gemakkelijk leest, ondanks de vele verwijzingen naar onderzoeken. Met de persoonlijke voorbeelden maakt Schwartz het smeuïg en tastbaar.

Het boek heeft vier blokken, het vierde blok bevat praktische tips om minder stress te krijgen van al die keuze.

  • When we choose
  • How we choose
  • Why we suffer
  • What we can do

Over het eerste deel, over de vele keuzes waar we in deze tijd mee te maken hebben, schreef ik Keuzestress voor ondernemers.

Lijden onder de vele keuzes

‘Waarom we lijden’ is het belangrijkste en meest uitgebreide onderdeel, de helft van het boek ongeveer. In dit deel legt Schwarz uit, aan de hand van verschillende onderzoeken, hoe we lijden door de rijkdom aan keuze op allerlei gebieden.

Zo hebben we te maken met de stress van gemiste kansen. De voordelen die we zien in de betere opties die we missen wanneer we voor iets anders kiezen. Daarnaast ervaren we spijt wanneer we een keuze hebben gemaakt, of nog later, wanneer we denken dat we de verkeerde keuze hebben gemaakt, omdat we die andere opties nu missen.

We lijden misschien nog wel het meeste omdat we vergelijken. We vergelijken de uitkomsten met die van anderen of met onze eigen ervaringen uit het verleden. Of we iets als een goede keuze ervaren heeft daardoor veel te maken met hoe de uitkomst zich verhoudt tot het resultaat dat we de vorige keer hadden of tot de resultaten die anderen hebben behaald. Vergelijken met je vorige keuze of met de resultaten van anderen maakt ongelukkig, maar het is moeilijk te voorkomen.

Wiens fout is het?

Doordat we nu zoveel keuze hebben, de vrijheid hebben om zelf te kiezen en leven in een steeds individualistischere maatschappij zoeken we de fout steeds meer bij onszelf. Bij beperkte keuze kunnen we de fout bij de omgeving neerleggen, maar nu we zelfbeschikking en zoveel keuzes hebben voelen we ons zelf verantwoordelijk voor de resultaten die we bereiken. Dit levert steeds meer depressies op.

Vrijheid van keuze is goed, ontwikkeling van de zelf, maar wanneer de keuze heel groot is dan ben je zelf verantwoordelijk, ook als het mislukt. 

Maximizers en satisficers

Als we veel keuze hebben zijn we eigenlijk ontevreden met het resultaat. Vooral maximizers hebben altijd het gevoel dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt, dat er een betere keuze was. Satisficers gaan voor ’goed genoeg‘ en kijken minder terug naar de andere opties wanneer ze een keuze hebben gemaakt. Dit geeft minder stress.

Het lijkt erop dat we met de toename van keuzes, middelen, rijkdom en mogelijkheden steeds ongelukkiger worden. Gevoel van gelukkig zijn neemt af en het aantal depressieve mensen neemt toe. 

Minder stress

Wat kunnen we doen om minder stress te krijgen van alle keuze die er is?

Je moet je concentreren op de keuzes die er echt toe doen in jouw leven en daar tijd aan besteden. De overige keuzes moet je zoveel mogelijk automatiseren met regels en gewoontes.

Ontwikkel jezelf richting een satisficer voor de meeste beslissingen in je leven. Wees tevreden met goed genoeg. Beperk het aantal keuzes en negeer de overige keuzes. Er zijn altijd betere keuzes, maar er is geen ultiem beste keuze. Genoegen nemen met goed genoeg bespaart veel tijd en energie, maar belangrijker nog: we zijn daardoor tevredener met de uitkomst van onze beslissing.

Verminder de zoektocht naar het nieuwste. Het nieuwste, nog betere product vindt jou wel wanneer het echt belangrijk voor je is. Daar zorgt je omgeving wel voor, dat kun je dus loslaten.

Bedenk waar je dankbaar voor bent. Schrijf bijvoorbeeld dagelijks een lijstje van vijf dingen op waar je dankbaar voor bent. Hierdoor word je je bewuster van de dingen die je al hebt in plaats van telkens uit te kijken naar de dingen die nog ontbreken in je leven. Zo heb ik mijn ‘dagelijks dankbaar’-boekje weer opgepakt en schrijf iedere dag een lijstje van de dingen waar ik dankbaar voor ben.

Eerder schreef ik de volgende artikelen over keuzestress in relatie tot dit boek:

Luister naar deze aflevering

Beluister hier ons gesprek, waarin we ook kritisch zijn op de voorbeelden van Schwartz, omdat we een verschil tussen man en vrouw herkennen. Ook zien we Schwartz een kans gemist heeft door niet in plaats van de energie- en telefoonvoorbeelden de keuzes in zorg en scholing te noemen. Het verschil tussen de VS en Duitsland bijvoorbeeld. Een waardevol boek waarin je de achtergrond en handvatten krijgt voor minder stress ondanks de rijkdom aan keuzes.

In ruim een halfuur delen wij dit boek met jou. Een halfuur met kennis die je tot je neemt terwijl je wandelt, loopt of rijdt, bijvoorbeeld.

Leerpunten 

Een aantal belangrijke dingen die ik geleerd heb uit dit boek zijn:

  • Dat keuze goed is en autonomie geeft, zoals in Drive ook naar voren komt, maar te veel keuze is niet goed.
  • Dat we om betere keuzes te maken met minder stress vaak dingen moeten doen die tegen ons gevoel ingaan.
  • Dat je met een aantal slimme maatregelen veel minder stress ervaart van de overweldigende hoeveelheid keuze die we hebben.
  • Dat je beter een satisficer kunt worden voor de meeste keuzes in het leven.
  • Dat het stoïcisme een goed besturingssysteem voor het leven is dat helpt om ook de keuzestress te minimaliseren.

Video van deze aflevering

Bekijk ons gesprek op video: https://youtu.be/AOENsCQ06T8

In deze aflevering hebben we het over het boek The Paradox of Choice van Barry Schwartz. Het boek geeft je inzicht in waarom je soms stress ervaart van de rijkdom in de keuzes die we nu hebben. Ondanks de toename van welvaart zijn we minder gelukkig dan 50 jaar geleden en is er meer burnout en zelfmoord, ook onder jongeren.

TED talk van Barry Schwartz

The Paradox of Choice

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.