Grond en vermogen laten doorstromen voor de economie – Damaris Matthijsen

Damaris Matthijsen Economy Transformers - Grond en vermogen laten doorstromen voor de economie
Damaris Matthijsen Economy Transformers - Grond en vermogen laten doorstromen voor de economie

Vandaag het gesprek met Damaris Matthijsen.

Damaris is oprichtster en deelgenoot van DeelGenootschap Economy Transformers. Zij is schrijver van het boek Vrij, Gelijk & Samenleven, wegwijzer naar een mens- en Aardwaardige samenleving waarin alle ins-en outs van het opzetten van een DeelGenootschap beschreven staan; van uitgangspunten tot vorm en het proces dat dat van mensen vraagt.

Damaris is spreker bij Zij Spreekt, docent binnen de drie-jarige leergang Samenlevenskunst, vaak te horen in hun eigen podcast de Broedplaats en bouwt mee aan de oprichting van een eigen kapitaalorgaan waarin Economy Transformers mogelijk maakt dat bedrijven van zichzelf zijn.

Daarnaast begeleidt ze organisaties en hun initiatiefnemers tot aan de benodigde vernieuwende juridische verhoudingen.

Laten we beginnen…

Wat ik zoal leerde van Damaris:

 • 00:00 intro
 • 04:00 Met geld kun je grond uit de samenleving trekken.
 • 04:25 Voor alles wat je creëert heb je een combinatie van arbeid, grond en kapitaal nodig.
 • 05:20 De betekenis van waarde creëren.
 • 09:45 Andere vormen van kapitaaleigendom en wie is eigenaar van het bedrijf.
 • 12:05 De drie economische modellen, die failliet zijn: de vrije markt, de planeconomie en het Rijnlandse economische model – van bovenaf aangestuurde vrije markt.
 • 14:05 De grondprijs in Nederland, van bovenaf met bestemmingsplannen en op de vrije markt verhandeld en de overheid is zelf ook een marktpartij.
 • 16:15 De pendule die van links recht slingers en waarom het Europese of Rijnlands economische model ook niet werkt. Ingeklemd zitten tussen staat en markt.
 • 18:05 Het kapitalisme is een vals vrij. Het communisme is een vals samen. Het Rijnlandse, in Nederland, is een vals gelijk.
 • 20:30 Een samenleving die vrij, gelijk en samen aanvoelt en functioneert, daar zijn grond, arbeid en kapitaal, van voor en door mensen georganiseerd.
 • 21:00 Initiatieven die werken vanuit deze vrij, gelijk en samen principes. De grond is van zichzelf (en kan niet verkocht worden), de grond is voor iedereen, gebruiksrecht gaat naar de ondernemer. Juridisch eigendom (in de kluis), economisch eigendom (bij de gemeenschap) en creatieve eigendom zit bij de ondernemer.
 • 24:35 Hoe bouw je bruggen van deze nieuwe vorm naar het bestaande?
 • 27:15 De gemeenschappelijke intentie formuleren op uitgangspunten en niet op vorm.
 • 30:20 Wanneer je de vorm los laat, dan geven de uitgangspunten duidelijkheid.
 • 32:25 De bron, die in het midden ligt. Bronwerk om het te doorleven, uitzoeken wat we ermee bedoelen. Voor het verdiepen en de verbinding ermee.
 • 35:30 Initiatief en raadpleging, dat je eigenaar bent van je besluit maar wel iedereen moet raadplegen. Een andere vorm van besluitvorming, samen.
 • 38:40 De belemmering dat het niet kan in het huidige systeem is niet nodig. Je kan in het huidige systeem je eigen weg vinden en je eigen rechtsruimte inrichten en slimme bruggen bouwen naar de bestaande juridische vormen.
 • 40:30 Bestemmingsplannen zijn weerbarstig, zoals bij agro-forestry en tiny houses.
 • 41:15 Waarden staan wat hoger over. Concrete uitgangspunten zonder dat je de vorm vastlegt.
 • 42:30 De sustainable development goals, en armoede de wereld uit gaat niet zonder een verandering in het eigendomsrecht.
 • 44:50 Een inner development is om jezelf uit het geldsysteem halen. Hoe kan ik mijn capaciteit beschikbaar maken voor het geheel.
 • 47:20 De opleiding die een perspectief en hoop biedt tussen staat en vrije markt in, en er is ook een route naartoe.
 • 49:40 Blijf niet alleen in je verlangen. Sluit je ergens bij aan. Er zijn vormen die gezond makend zijn.
 • 51:55 Steward ownership is een goede stap, maar je hebt nog steeds de geldprikkel er in zitten.
 • 53:00 Oneigenlijk gebruik van het middel geld. Geld laten doorstromen zonder de gedachten van rendement. Het rendement van geld denken houdt het oude in stand.
 • 57:20 In een gestaag tempo het werk doen, in plaats van zo snel mogelijk bereik uitbouwen. Natuurlijke groei.
 • 1:00:01 Grond op 0,00 in de kluis.
 • 1:00:50 Belastingen op inspanning en verkoop.
 • 1:03:45 Je schrijft een brondocument op de zes sleutels.
 • 1:07:30 Vanuit die urgentie handelen, houdt ons in het oude.
 • 1:08:30 Niet goed doorgevoerde zelfsturende team zijn een goedkope bezuinigingstruc, die als een boemerang terugslaat.
 • 1:12:30 De belangrijkste transformatie die nu moet plaatsvinden, is de eigendomstransformatie.
 • 1:13:40 Een andere manier om met een erfenis om te gaan, een concreet voorbeeld.

Meer over Damaris Matthijsen:

Boek: Vrij, gelijk en Samenleven – wegwijzer naar een mens en Aardewaardige samenleving

Andere bronnen:

Video van het gesprek met Damaris Matthijsen

Kijk hier https://youtu.be/bVjkhWvDJaQ

TEDxDelft talk

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *