Samen zorgzame gemeenschappen ontwikkelen – Anita Keita

Anita Keita Versa Welzijn

Vandaag in gesprek met Anita Keita.

Anita Keita is directeur- bestuurder van Versa Welzijn, een organisatie voor breed sociaal werk in Gooi & Vechtstreek en Weesp. Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), een vereniging van bewonerscollectieven.

Laten we beginnen…

Wat ik zoal leerde van Anita:

 • Er wordt gepleit voor zorgzame gemeenschappen.
 • Community building, met respect met alles wat de inwoners zelf kunnen, daarmee samenwerken zonder het over te nemen.
 • De drukste mensen lijken toch telkens weer tijd te vinden voor werk in de buurt.
 • We zijn het verleerd als burger om actief te zijn in de buurt, omdat de overheid en de markt het heeft overgenomen.
 • Gemeenten zien veel geld binnenkomen en veel urgentie, dan schakelen zij bedrijven in die weer energie-coöperaties van vrijwilligers wegdrukken. Het zijn geen duurzame oplossing.
 • De bedoeling is juist dat de coöperatie in de buurt is geborgd.
 • De inwoners eerst aan zet zijn, en de markt daarop in aanvulling is.
 • We zijn aan het zoeken naar andere verhoudingen tussen markt, overheid en inwoners.
 • Korte termijn denken en probleem gestuurd werken.
 • Gekozen voor een Rijnlandse besturingsvisie en alle kennis en wijsheid met elkaar delen. Het is heel kwetsbaar om dit te doen.
 • Duurzaam hiermee bezig te zijn betekent vasthouden aan je waarden en veerkracht hebben.
 • De bereidheid om samen te ontwikkelen.
 • Je verhouden tot de systeemwereld om je heen.
 • Naïef in het begrip vakmensen. Niet iedereen is een vakmens. Je moet werken aan het vakmanschap en reflectief zijn op jezelf.
 • Er wordt relatief weinig geïnvesteerd in de sociale basis, en veel geld gaat naar de zorg.
 • Er staan continu vrijwilligers op. Die zijn er voldoende.
 • Als we samenwerken hebben we kracht en zeggenschap.
 • De samenleving krachtiger maken, zonder het projectmatig te doen.
 • Iedereen wil gehoord, gezien worden, en iets bijdragen.
 • Dat werken het hoogste doel is, is aan het kantelen.
 • Ministeries mogen meer nadenken over andere vormen van democratie.
 • De politiek slaagt er nu niet in om de wijsheid en kennis van de burgers te benutten.
 • Met co-creatie zijn we aan het stuntelen.
 • Reflectiemomenten en gesprekken organiseren in je organisatie.
 • Eens per jaar een team-APK samen met een coach.
 • De rol bij LSA maakt dat ze van perspectief wisselt. Op zoek naar perspectief wisselingen.
 • Als bestuurder part-time iets anders doet, wat je bescheiden houdt.
 • Rijnlands is ook, hoe meer je weet, hoe moeilijker het wordt.

Meer over Anita Keita:

Andere bronnen:

Video van het gesprek met Anita Keita

Kijk hier https://youtu.be/5KtfOiZHPss

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *