Een oplossing voor mijn angst om te groeien?

Je gelooft het misschien niet, maar ik heb een paar jaar geleden, in de mastermind waar ik toen deel van uitmaakte, gezegd dat ik nooit meer dan € 100.000 wil verdienen.

Deze opmerking kreeg weinig begrip van de andere leden van de mastermind. Waarom wilde ik mezelf zo begrenzen? Waarom zou ik niet meer klanten willen helpen? Waarom zou ik stoppen met mijn missie bij een bepaalde grens?

Op deze vragen had ik niet direct antwoord, maar in dat gesprek kwam ik tot het inzicht dat alles wat ik verdiende boven een bepaalde grens kon weggeven aan een goed doel. Dan bleef ik werken aan mijn missie en kon ik met een goed doel extra bijdragen.

Geldzorgen

Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat we tot ongeveer € 75.000 verdienen duidelijk gelukkiger worden als we meer verdienen, en dat het geluk bij een inkomen daarboven wel toeneemt, maar veel minder. Deze 75.000 komt als een knikpunt naar voren waarbij de basis is geregeld en we geen geldzorgen meer hebben. Noot: er is ook een ander onderzoek dat laat zien dat mensen met een hoger inkomen nog steeds gelukkiger worden naarmate hun inkomen stijgt. Alhoewel, als je beter leest en kijkt zie je iets anders.

“It’s been debated at what point does money no longer change your level of well-being. We found that the ideal income point is $95,000 for life evaluation and $60,000 to $75,000 for emotional well-being. Again, this amount is for individuals and would likely be higher for families.”

Wereldwijd onderzoek Purdue University

Geldzorgen veroorzaken stress. Geldzorgen vragen zelfs zoveel aandacht van ons brein dat ze ons IQ verlagen. Door de geldzorgen zijn we minder goed in staat om bewust na te denken. Dit heeft veel effect op hoe mensen functioneren in hun werk.

In de onderzoeken zie je terugkomen dat het geluk wel stijgt met het inkomen, maar dat deze stijging onder de € 70.000-100.000 duidelijk groter is dan daarboven.

De angst om te groeien

Dit soort gedachten houden me onbewust tegen om te groeien. De behoefte om telkens vernieuwing te zoeken helpt ook niet mee om meer te profiteren van de tijd en energie die ik in de ontwikkeling van een idee heb gestoken. Ergens zit er een glazen plafond in mijn groei; ik zie de weg wel maar breek er maar niet doorheen. Telkens weer gebeurt er iets waardoor mijn bedrijf niet verder groeit.

In de gesprekken en boeken over impact en goed ondernemerschap leer ik steeds meer over bedrijven die een structuur hebben gekozen waar meer gelijkwaardigheid in zit. De ondernemers hebben er bewust voor gekozen om het eigendom van het bedrijf anders in te richten, zodat het niet langer gaat over meer winst en het onttrekken van de winst voor eigen gebruik. Dit leidt namelijk behoorlijk af van je missie.

Bedrijf verkopen voor meer geld

Er zijn structuren waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over de verkoop van het bedrijf. De oprichter kan niet zomaar het bedrijf verkopen. Het bedrijf is bijvoorbeeld in handen van een stichting, medewerkers, common wealth, of een coöperatie en niet meer in handen van de oprichter. De oprichter is in dienst van het bedrijf en is een van de medewerkers met een vastgesteld salaris.

Vandaag zag ik bijvoorbeeld een bericht voorbijkomen over een betaalde nieuwsbrief die verkocht is aan Insider Inc. “@MorningBrew, a daily email newsletter, just sold for $75M”.

Is dat waarom je een bedrijf bouwt met een bepaalde missie? Om het uiteindelijk te verkopen? Voor mij is verkoop niet het eindpunt en ik bouw liever aan een duurzaam bedrijf.

Gelijkwaardig

Een andere afspraak die vaker wordt vastgelegd is de afstand tussen de minstverdienende en de meestverdienende medewerkers. Dit om excessen te voorkomen waarbij de CEO bijvoorbeeld 427 keer zoveel verdient als de productiemedewerker. Vaak komt het in microbedrijven ook voor dat de ondernemer zichzelf als laatste uitbetaalt en regelmatig het minste inkomen heeft.

Impact met goed doel

Wanneer je werkt aan een missie met je bedrijf, denk ik dat het belangrijk is dat je een goed verdienmodel hebt. Wanneer je impact wilt maken in de wereld en je te weinig verdient, is het lastig om je impact uit te breiden.

Gebruikmaken van subsidies en giften voor de groei van je bedrijf zodat dat bedrijf een grotere impact maakt is geen levensvatbaar bedrijfsmodel. Wat werkt wel? Je dienst of product vervult een behoefte en is van een hoge kwaliteit, zodat je meer klanten krijgt en de omzet stijgt. Hierdoor neemt de impact toe.

Je kunt er dan voor kiezen om de winst – het netto resultaat op de winst- en verliesrekening – voor een (groot) deel over te dragen aan een stichting.

Wat is de organisatiestructuur en rechtsvorm die ik zoek?

Er zijn rechtsvormen voor bedrijven waarmee ik deze omstandigheden kan organiseren. Ik ben er nog niet uit en heb daarom afspraken gemaakt met meerdere ondernemers om te praten over de organisatiestructuur en rechtsvorm die zij gekozen hebben en over de reden dat zij die gekozen hebben. Ik heb bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met enkele ondernemers uit de Tegenlichtuitzending over goed geld verdienen.

Enkele condities op mijn wensenlijstje zijn:

  • Een groot deel van de winst gaat naar een doel dat bijdraagt aan de missie;
  • Ik krijg een vast loon uit het bedrijf;
  • Er is een maximumverhouding tussen de meest- en minstverdienende medewerker in het bedrijf;
  • Ik kan het bedrijf niet verkopen en het geld van de verkoop onttrekken;
  • Er is geen oneindig snelle groei;
  • We houden rekening met alle betrokkenen en de omgeving bij het leveren van ons product;
  • Het team heeft keuzevrijheid en bepaalt zelf met wie het werkt en wanneer.

De komende tijd zul je hier meer over lezen, aangezien ik er onderzoek naar doe voor de gesprekken met de ondernemers voor de podcast en erover lees in de boeken die ik lees voor de boekencast.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.