Voorbij groei

In een gesprek met Melanie Rieback leerde ik meer over de bedrijfsstructuur die ze gekozen heeft voor haar bedrijf Radically Open Security. Dit is een andere structuur dan gebruikelijk is in de markt. Eigenlijk is het een andere structuur dan gebruikelijk is in de meeste markten.

We hebben dit gesprek opgenomen voor de Erno Hannink Show.
De dingen die ik leerde van Rieback:

Eindige groei

In de natuur zien we dat bomen en planten niet oneindig de hoogte in groeien. Nadat een boom de eerste jaren snel de hoogte in is gegroeid wordt hij steeds breder en groeit hij steeds langzamer in de hoogte. De boom groeit door meer zaden te delen met de omgeving. Dit proces geldt voor (bijna?) alles in de natuur, er is geen oneindige groei. De aarde biedt geen ruimte voor oneindige groei. Waarom zoeken we dit wel voor onze economie en voor bedrijven?

Rieback experimenteert met haar bedrijf, dat in zesenhalf jaar is gegroeid naar 40 collega’s, en ze deelt de inzichten die ze daarbij opdoet met andere ondernemers. Ze geeft les hierover en organiseert bootcamps en meer. Ze laat ondernemers kennismaken met het idee dat een systeem waarin er sprake is van oneindige groei geen goed werkend systeem is, ook al is het concept van oneindige groei populair in de start-up-omgeving en krijgen studenten bij de studie Bedrijfskunde en op MBA’s aangeleerd dat oneindige groei wenselijk is.

Open source

De ervaring die Rieback had in haar laatste baan, dat een leverancier geheimzinnig deed over zijn kennis, was de aanleiding voor de start van haar bedrijf. Ze vond dat het anders kon en ontdekte dat andere bedrijven die geheime, mistige werkwijze en daarmee de afhankelijkheid van een leverancier niet waardeerden. Net als de software waar ze, net zoals die geheimzinnig werkende adviseurs, veel mee werkte, ging ze open source.

Het delen van je kennis en inzichten met de klant; geen geheimen om zo klanten te dwingen om bij jou te blijven kopen; je kennis en werkwijze overdragen zodat je klanten leren en zelf beter worden in de kern; je kennis ook delen met de markt, om meer bedrijven mee te nemen in deze ontwikkeling, om daarmee de markt transparanter en beter te maken.

Geen winst onttrekken aan het bedrijf

In het bedrijf van Rieback is er gekozen voor een structuur waarbij 90% van de winst wordt gedoneerd aan een stichting ter bevordering van een open internet. Het resterende deel, 10%, vloeit terug in het bedrijf voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is een structuur die Rieback vanaf het begin heeft uitgedragen, net als de openheid in het advieswerk dat ze doen. Dit heeft klanten en medewerkers aangetrokken, uiteraard naast de kwaliteit die het bedrijf levert in zijn diensten.

Post-growth entrepreneurship

Dit is een vorm van ondernemerschap die verder gaat dan alleen maar groei; de groei en ontwikkeling van je bedrijf die in de eerste jaren heel snel gaan; een visie waarbij je accepteert dat de groei vlakker wordt na een bepaalde tijd; geen oneindige groei voor de investeerders of aandeelhouders.

Als ondernemer krijg je een vast loon, en er is een maximale verhouding tussen de minst betaalde en de meest betaalde persoon in het bedrijf. In deze vorm van de onderneming is ook vastgelegd dat het bedrijf niet zomaar verkocht kan worden door de oprichter.

Visie ontwikkelen

Dit soort inzichten en ervaringen uit de praktijk boeien me enorm. Ze helpen me om een beeld te vormen en de middelen te vinden die nodig zijn om een duurzaam bedrijf te bouwen.

Waarom deel ik dit allemaal met je? Ik wil je inzichten geven waarmee je jouw bedrijf anders kunt inrichten. Inzichten waarmee je een visie voor je bedrijf ontwikkelt die duurzaam is. Een visie waardoor er mensen op je afkomen. Klanten, leveranciers, medewerkers. Een visie die rekening houdt met alle betrokkenen en de natuurlijke omgeving.

Wil je meer leren over post-growth entrepreneurship? Ga dan naar het platform van Rieback, waar je gratis de online workshop over dit onderwerp kunt volgen.

Kijk hier alvast haar TED talk in Berlijn:

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.