Leadership and the One Minute Manager #boekencast afl 34

Leadership and the one minute manager Ken Blanchard

Dit keer hebben we een boek uit de serie van de One Minute Manager door Ken Blanchard gelezen. Deze serie is een slim concept waarin Blanchard allerlei onderwerpen rondom de One Minute Manager met verschillende auteurs uitlegt aan de hand van een parabel.

Aan de hand van dit verhaal van een ondernemer, die bij de One Minute Manager en zijn team komt, leer je over situationeel leiderschap. Dit betekent dat je de leiderschapsstijl aanpast aan de persoon tegenover je en op welk niveau deze persoon is op verschillende doelen.

Het verhaal is regelmatig wat flauw, maar de kern van het boek is interessant en zo simpel mogelijk weergegeven. Je bent er als leider/manager om je mensen te ondersteunen zodat zij iets bereiken in plaats van andersom, zegt Blanchard.

Drie punten zijn belangrijk volgens Blanchard:

 1. Doelen stellen
 2. De ontwikkeling van je mensen analyseren
 3. Leiderschapsstijlen toepassen passend bij de persoon

In ons gesprek over dit boek wordt duidelijk dat Tom en ik bedenkingen hebben bij vorm van het boek en de waarde van de inhoud. Het verhaal is heel simpel (te simpel?) en het model past misschien in een Anglo-Amerikaanse omgeving, maar in een Europese omgeving is het eerder vreemd.

Doelen stellen

Het begint bij doelen stellen (drie tot vijf), duidelijke SMART doelen. Je begint met de doelen van het bedrijf, dan de doelen van het team en dan jouw doelen. Je kiest samen met de medewerker deze doelen.

Voor de ontwikkeling van je mensen gebruik je:

 1. Ontwikkelingsplan
 2. Dagelijkse coaching
 3. Ontwikkelingsevaluatie

In de gesprekken met de medewerker heb je het niet alleen over de doelen maar ook over prestatienormen. Die hebben betrekking op de kwaliteit van de prestatie die nodig is om het doel te bereiken en de kwaliteit van het doel.

Dan is er een uitgebreide uitleg over de prestaties van de medewerker:

 • Inzet
 • Competentie

Situationeel leiderschap het model

Blanchard gebruikt een matrix waarin competentie en inzet naast elkaar worden gezet:

 • D1 – inzet maar geen competentie – enthousiaste beginner
 • D2 – enige competentie, maar minder inzet – je komt tot het inzicht dat je weinig weet en verliest daardoor inzet – gedesillusioneerde leerling
 • D3 – competentie, maar geen vertrouwen – voorzichtige bijdrage
 • D4 – competentie en inzet – je weet goed hoe het moet en je kunt het goed

Afhankelijk van de ontwikkeling en prestatie pas je een leiderschapsstijl toe. D1 krijgt een directieve aanpak, D2 een coachende, D3 een ondersteunende en D4 een delegerende.

Bekijk het figuur waarin dit wordt weergegeven, bijzonder in deze matrix is dat hij tegen de klok in gaat en de ontwikkeling van iemand van D1 naar D4 van rechts naar links loopt op de tijdlijn.

Je onderzoekt samen met de medewerker op welk niveau ze zit voor de drie tot vijf doelen die ze heeft gekozen. Mensen veranderen gaandeweg in de ontwikkeling en dan moet je, in overleg, de leiderschapsstijl aanpassen.

Als SLII-leider heb je drie eigenschappen:

 • Doelen stellen
 • Diagnosticeren
 • Bij elkaar passen 

Bronnen

Bronnen die we noemen in deze aflevering:

Andere boekencastafleveringen die we noemen:

Luister naar deze aflevering

Beluister hier ons gesprek waarin we kritisch zijn op de inhoud van het boek en het model, zeker vanuit een Europese omgeving gezien. Bijzonder blijft dat van dit soort boeken miljoenen exemplaren worden verkocht. De bijgewerkte versie vertelt in de kern dezelfde theorie als de eerste versie terwijl er voldoende onderzoek beschikbaar is die deze theorie niet ondersteunt.

In ruim een halfuur delen wij dit boek met jou. Een halfuur met kennis die je tot je neemt terwijl je wandelt, loopt of rijdt, bijvoorbeeld.

Leerpunten 

Een aantal belangrijke dingen die ik geleerd heb uit dit boek zijn:

 • Je past je stijl van leidinggeven aan aan de persoon waarmee je in gesprek bent.
 • Situationeel leiderschap vraagt flexibiliteit van de leider/manager.
 • Leiderschap wordt in dit boek vooral verticaal gezien, vanuit de manager.
 • Concrete doelen en verwachtingen afstemmen met de mensen in je team geeft houvast voor de medewerker en voor jou voor de ontwikkeling van de medewerker.
 • Situationeel leiderschap is voor de Europese leider en manager heel gebruikelijk. Noot: dit leerpunt kwam meer uit het gesprek voor de podcast dan uit de inhoud van het boek.

Video van deze aflevering

Bekijk ons gesprek op video https://youtu.be/88Jmru2Eez4

In deze aflevering hebben we het over het boek Leadership and the One Minute Manager van Ken Blanchard. Tom en ik waren het een aantal keren niet eens met elkaar over de inhoud van dit boek. Al konden we ons beiden vinden in de conclusie dat het boek interessant is wanneer je werkt of gaat werken in een Anglo-Amerikaanse omgeving.

Wil je meer leren over leiderschap, dan zijn er betere boeken, waarvan we er een aantal genoemd hebben in dit gesprek.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.