Krijgslessen voor managers #boekencast afl 24

Krijgslessen voor managers Jaap Jan Brouwer

Het boek Krijgslessen voor managers is een bijzonder boek dat je snel leest, omdat jet slechts 150 pagina’s telt. Een boek waarmee je leert hoe je een flexibel bedrijf bouwt dat snel reageert op veranderende omstandigheden, met kleine teams die zelf snel actie ondernemen zonder dat jij als ondernemer op alles toeziet. Deze kleine teams wachten niet op het moment dat jij actie onderneemt maar gaan zelf aan de slag. Dit is een interessant boek voor ondernemers met een klein bedrijf dat je laat zien hoe je dit nu al in je bedrijf organiseert en wat je beter niet doet.

De vorige aflevering hadden we het over het boek Nieuw Europees organiseren #boekencast afl 23 van Jaap Jan Brouwer en Jaap Peters. Krijgslessen voor managers is het boek van Jaap Jan Brouwer waarbij de lessen uit de laatste Europese oorlogen en de verschillen tussen het Anglo-Amerikaanse en het Duitse leger worden gebruikt. De geschiedenis gebruiken voor een betere toekomst.

Noot: We hebben het boek gratis ontvangen voor de podcast, zonder voorwaarden.

Ik heb zelf niets met het leger, dat maakt dat ik het boek soms met wat afstand lees. Het boek is gericht op grote organisaties en managers, ook niet direct waar ik actief mee ben. Al heb ik wel gewerkt in een aantal grote organisaties en herken ik daardoor zaken, zeker dingen die ik beter had kunnen doen met de inzichten uit dit boek.

Het boek is opgedeeld in 10 hoofdstukken, waarbij je in het eerste hoofdstuk direct de verschillen krijgt tussen het Angelsaksische en het Europese leiderschap. Dat wordt gevolgd door het onderdeel met de historie van de verschillende oorlogen in Europa en waarom de Duitsers uiteindelijk veel efficiënter waren.

De kern draait om flexibel organiseren: aan de ene kant duidelijke richtlijnen en richting en aan de andere kant de vrijheid voor de leiders aan het front (dicht bij de klant) om te handelen op de manier die het beste past bij de situatie en het doel dat bereikt moet worden. De Duitse leiders kregen krachtige doelen mee met zo min mogelijk details over de uitvoering.

Belangrijk hierbij is de opleiding van de leiders. Ze moeten weten wat de richtlijnen zijn en goed getraind zijn in het omgaan met onzekere omstandigheden. Daarvoor worden ze lang en veelvuldig getraind. Hierbij is er ook een continue uitwisseling tussen het front en de centrale leiding. Leiding geven zonder de ervaring van de frontlinie werkt niet.

De Duitsers werken in kleine teams die snel kunnen samenkomen en samenwerken. Zo kunnen ze snel op- en afschalen afhankelijk van de situatie. Brouwer beschrijft het als legostenen die je snel met elkaar kunt verbinden. Wat ik mis in hoofdstuk 7 is diezelfde teams bij de Romeinen. Het was een van de belangrijke krachten van het Romeinse rijk. De training, de leiding en de gedisciplineerde samenwerking van het leger, waardoor ze in staat waren om veel gebieden te veroveren.

De doctrine, een verzameling van leerstellingen, speelt een belangrijke rol in de opleiding van de mensen. Een document waarin de richtlijnen vastliggen over hoe we werken.

Aan de slag

Ter afsluiting beschrijft Brouwer hoe je dit zelf kunt invoeren in jouw bedrijf of organisatie. Het voordeel van deze werkwijze is namelijk dat je snel kunt reageren op veranderende omstandigheden, zoals een uitbraak van een virus.

In dit laatste hoofdstuk veroordeelt Brouwer de moderne organisatiestructuren die nu ook in Nederland gebruikt worden, zoals scrum, squads en agile. Volgens Brouwer zijn dit pleisters op de wonde van het omslachtige Anglo-Amerikaanse model. Dat model functioneert ondermaats, hebben we gezien in Nieuw Europees organiseren, en dan worden er structuren opgezet die de inefficiëntie van het Angelsaksische systemen moeten doorbreken, terwijl het Europese model met de Auftragstaktik (Wikipedia) ons veel beter ligt en efficiënter is.

In dit hoofdstuk heeft Brouwer de leerpunten opgesomd voor:

 • De organisatie
 • De strategie
 • Het personeel
 • Het leidinggeven

Het model waarop het gebaseerd is bestaat uit drie fundamenten:

 1. DNA
 2. Visie en missie
 3. Cyclus

De cyclus is opgebouwd uit 4 D’s:

 1. Doctrine
 2. Doen
 3. Dilemma’s
 4. Discipline

Brouwer geeft je een richting om in vier sessies aan de slag te gaan met dit model in jouw bedrijf.

Eerdere Boekencastafleveringen die we noemen:

 1. Nieuw Europees organiseren #boekencast afl 23
 2. Dit doen bedrijven die langer leven anders #boekencast afl 1
 3. Leiderschap op afstand #boekencast afl 9

Luister naar deze aflevering

Beluister hier ons gesprek, we hebben het over Krijgslessen voor managers en wat je in een bedrijf kunt gebruiken uit de ervaring van het leger. Met in ieder hoofdstuk een duidelijke uitleg over hoe je dit gebruikt in je bedrijf.

In ruim een halfuur delen wij dit boek met jou. Een halfuur met kennis die je tot je neemt terwijl je wandelt, loopt of rijdt, bijvoorbeeld.

Leerpunten 

Een aantal belangrijke dingen die ik geleerd heb uit dit boek zijn:

 • Ondanks de populariteit van het Angelsaksisch organiseren is de Europese manier van organiseren veel efficiënter.
 • Geef richting en richtlijnen aan je leidinggevenden, maar geef geen details over de uitvoering.
 • De uitvoering laat je over aan de mensen die dicht bij de klant zitten.
 • Train je leiders met betrekking tot hoe ze moeten reageren in sterk veranderende omstandigheden zodat ze dit als vanzelf in de praktijk brengen wanneer er problemen ontstaan.
 • Communiceer je richting en richtlijnen veelvuldig.
 • Voorkom een vaste markt. Onzekerheid is goed voor je bedrijf.
 • “Befehl ist Befehl” is een uitspraak die niet door de Duitsers zelf gehanteerd werd.
 • Evalueer continu je acties, geslaagde en niet geslaagde acties, je kunt er altijd dingen uit leren en je werk en training verbeteren.
 • In onverwachte situaties is het beter om initiatief te nemen dan om af te wachten, maar denk wel even na over wat je doet. Dit verschil was duidelijk zichtbaar tijdens de coronasituatie. Ondernemers die snel actie ondernamen leerden omgaan met de nieuwe situatie.

Video van deze aflevering

Bekijk ons gesprek op video https://youtu.be/BJmf_FvCNEw

In deze aflevering hebben we het over het boek Krijgslessen voor managers van Jan Jaap Brouwer. Een boek vol met interessante lessen uit de geschiedenis van de recente oorlogen in Europa ook wanneer je niets hebt met het leger. De kleine teams, duidelijke instructies over het doel zonder veel details over hoe het doel te bereiken en leren in de praktijk en dat delen met andere leiders zijn onderwerpen die ook in jouw bedrijf werken.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.