The fearless organization #boekencast afl 12

Psychologische veiligheid is belangrijk voor je bedrijf. Het helpt medewerkers om te zeggen wat ze dwars zit, wat ze horen in de markt ook wanneer dit tegen de visie van de ondernemer in is. Het helpt mensen om te zeggen wat er mis is zodat je er samen aan kunt werken om dit te verbeteren.

Door dit gesprek met Tom heb ik veel geleerd en inzichten gekregen van het boek en het Nederlandse landschap op zelfsturing, leiderschap en het belang van psychologische veiligheid hierbij.

Echt bekend werd Amy C. Edmondson van haar werk in het Aristoteles project bij Google.

Het boek is opgedeeld in drie delen:

  1. De kracht van psychologische veiligheid
  2. Psychologische veiligheid op het werk
  3. Een angstvrije organisatie bouwen

De belangrijke conclusies die Edmondson trekt komen uit de onderzoeken die ze deed in ziekenhuizen. Een plek waar het leven van mensen op het spel staan als mensen in het team niet durven te zeggen wat ze denken tegen bijvoorbeeld een arts.

Dit gebeurt natuurlijk niet alleen bij bedrijven waar het om hele grote investeringen gaat en mensenlevens. Dit gebeurt ook bij kleine bedrijven. De ondernemer is zo overtuigd van haar visie en idee dat de mensen in het team er niet tegenin durven te gaan terwijl ze denken, we wachten rustig af. De mensen in je team die werken met de klant en problemen niet durven door te geven omdat ze bang zijn voor de persoonlijke gevolgen.

De gesprekken bij het koffieapparaat over het nieuwste idee van de ondernemer of de problemen bij de klant die onderling wel worden besproken maar niet met de ondernemer. Dit heeft gevolgen voor de toekomst van het bedrijf, kosten die oplopen, klanten die weglopen, ideeën die niet worden uitgevoerd. Dit kost tijd en geld terwijl het resultaat tegenvalt.

Als ondernemer wil je een omgeving creëren waarin iedereen haar zegje durft te doen en wordt gehoord. Dat betekent vooral dat je minder praat, meer vragen stelt en luistert. Dat betekent ook dat je medewerkers de ruimte geeft om zelf met ideeën te komen, daar geen aanpassingen op voorsteld en de ruimte geeft om fouten te maken. 

Psychologische veiligheid gaat niet over gemak en comfort. Het gaat erom dat je de ruimte creëert voor een open discussie en elkaar de waarheid durft zeggen. Eerlijk zijn, juist wanneer dit lastig is.

Leiders hebben hierin twee taken:

  1. Psychologische veiligheid bouwen zodat mensen leren en voorkombare fouten vermijden
  2. Een hoge standaard neerzetten, en inspireren en het mogelijk maken dat mensen dit kunnen bereiken.

Leiders moeten mensen motiveren om hun beste werk te doen door ze te inspireren.

In een veilige omgeving moet iedereen zich leider kunnen voelen.

Luister

Beluister hier ons gesprek waarin we de acht trends van het boek bespreken.

In een ruim half uur delen wij dit boek met jou. Een half uur met kennis die je tot je neemt terwijl je wandelt, loopt of rijd bijvoorbeeld.

Leerpunten 

Een aantal belangrijke dingen die ik geleerd heb uit dit boek zijn:

  • Psychologische veiligheid is de basis voor teams met de beste resultaten.
  • In een platte, zelfsturende organisatie, is psychologische veiligheid de basis.
  • In een open bedrijf zijn er geen geheimen en mag iedereen elk overleg binnenlopen om haar of zijn gedachten te delen.
  • Nederland is koploper voor zelforganisatie. Platte cultuur waar we elkaar de waarheid zeggen. Voor zelforganisatie is dit een goede basis, Jos de Blok met Buurtzorg is een goed voorbeeld.
  • Als leider deel je de fouten die je maakt. Wees transparant en geef het goede voorbeeld door je kwetsbaar op te stellen. Door de fouten te benoemen (te vieren) kan iedereen leren.

Wil je meer leren van Ray Dalio volg hem dan op LinkedIn https://www.linkedin.com/in/raydalio

Video

Bekijk ons gesprek op video:

The fearless organization van Amy C. Edmondson is zeker de moeite van het bestuderen waard. Het laat zien hoe je een bedrijf bouwt waarin de som groter is dan de delen.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.