In een crisis optreden als leider

in-een-crisis-optreden-als-leider
in-een-crisis-optreden-als-leider

Het einde der tijden lijkt dichtbij, als je tenminste het nieuws mag geloven. Wat doe je als ondernemer? Alle touwtjes aanhalen. De verantwoordelijkheid naar je toe halen. Je bedrijf leiden. Richting geven. Keuzes maken.

Een halfjaar geleden wilde je dat je collega’s meer beslissingen en meer verantwoordelijkheid namen. Nu in deze crisis trek je de vrijheid weer in en maak jij weer de keuzes.

Vorig jaar heb je samen bepaald welke kant het bedrijf op gaat, wat de missie en visie is van het bedrijf. Vanaf dat moment werd voor iedereen in het bedrijf steeds duidelijker wat er moest gebeuren. De rollen werden verdeeld en het werk werd gedaan. Het werk van de ondernemer in deze omgeving is vooral het coachen van de mensen. Dit was in een tijd waarin alles goed liep en de blik vooruit was gericht op groei.

Crisis

Begin 2020 werd het allemaal anders. Er was verwarring. De visie vooruit was onduidelijk en onzeker. Een wereld met een virus, lockdown, werken vanuit huis, klanten die stilvielen.

Bij de meeste bedrijven waarmee ik samenwerkte ging de ondernemer in de overlevingsstand en nam de leiding weer helemaal in handen. De verantwoordelijkheden die het afgelopen jaar over het team waren verdeeld werden in hoog tempo teruggebracht naar de ondernemer. De ondernemer pakte alles weer op om ervoor te zorgen dat het bedrijf zou overleven met zo veel mogelijk medewerkers.

Met de ogen op de financiën verdween de ruimte om de mensen en teams te coachen. Met de onzekerheid over wat er op ons afkomt werden maatregelen getroffen. 

Hiermee is het vertrouwen van het team in de verantwoordelijkheden die ze hadden gekregen verdwenen. Jij hebt de verantwoordelijkheid weer naar je toe getrokken. Vanaf dat moment gingen je medewerkers weer terug naar de vertrouwde situatie, waarin jij de beslissingen neemt, de keuzes maakt en de opdrachten geeft. De ouder-kindsituatie.

Zelfsturing in crisis

Met zelfsturing wordt in (kleine) bedrijven meer winst behaald dan met een top-downsysteem. Juist in een crisissituatie is het goed om je team bij zaken te betrekken. Je team zit dicht bij de klant, dicht bij de leverancier. De afgelopen weken hebben je medewerkers inzichten verkregen.

Stel vragen en wees stil. Doe geen voorstellen over hoe het ook kan. Geef geen suggesties voor oplossingen. Lanceer geen nieuwe ideeën. Haal alles juist nu uit je team. Je medewerkers zijn net als jij 100% gecommitteerd om het bedrijf te laten voortbestaan met zo veel mogelijk mensen.

Geef ze nu vertrouwen om dat te doen wat nodig is. Coach wanneer ze het nodig hebben. Wees aanwezig, met aandacht.

Lees ook dit interessante artikel van Paul Verhaeghe: De ceo die opschept over zijn vier uur slaap, heeft zijn beste tijd gehad

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.