Ieder bedrijf kan falen en de meesten doen dat ook #boekencast afl 3

How The Mighty Fall - Jim Collins

Wanneer je zou weten dat op een bepaald moment jouw bedrijf ten onder gaat, zou je er dan nog zoveel energie in stoppen? Een filosofische vraag, maar denk er eens goed over na. Zou je bijna alles opgeven om je bedrijf op te bouwen terwijl op een bepaald moment dit bedrijf verloren gaat?

Dit gaat jouw bedrijf uiteraard niet gebeuren. Met jouw optimisme, energie en creativiteit bedenk je telkens nieuwe dingen. Jouw bedrijf is de uitzondering op de regel. 

Ik betwijfel het.

Als mens en ondernemer ben ik net als velen met mij enorm optimistisch en geloof ik in mijn eigen kunnen. Hierdoor geef ik te weinig aandacht aan de factor geluk en aan onheil.

How The Mighty Fall - Jim Collins

In deze boekencast afl.3 bespreken Tom van der Lubbe en ik het boek How the mighty fall van Jim Collins (ook van Good to be Great). Een uitspraak in dit boek van Collins die mij gelijk diep raakt is:

“Anyone can fall and most eventually do.”

Wat maakt dat ik de uitzondering ben? Wat maakt dat ik geloof dat mijn bedrijf dit onheil niet overkomt? Mijn eigen blindheid. Ik kijk weinig naar de negatieve kant van zaken. Wat zou er gebeuren als het misgaat? Geen idee. Wat er kan gebeuren als het uitpakt zoals ik voor ogen heb, daar heb ik een goed beeld van.

In dit boek beschrijft Jim Collins de vijf fasen van de neergang van bedrijven waarmee het eens heel goed ging:

 1. Hubris born of success (hoogmoed ontstaan vanuit succes)
 2. Undisciplined pursuit of more (ongedisciplineerde achtervolging van meer)
 3. Denial of risk and peril (ontkennen van risico en gevaar)
 4. Grasping for salvation (grijpen naar verlossing)
 5. Capitulation to irrelevance or death (overgave naar irrelevant)

In het gesprek met Tom hebben we het over deze vijf fasen en over enkele sprekende voorbeelden die door Collins worden genoemd. Tom deelt de valkuil waar ze nu zelf tegen aanlopen bij Viisi.

Luister

Beluister hier ons gesprek en ontdek of dit boek interessant is voor jou.

In een ruim half uur delen wij dit boek met jou. Een half uur met kennis die je tot je neemt terwijl je wandelt, loopt of rijd bijvoorbeeld.

Leerpunten 

Het belangrijkste dat ik geleerd heb uit boek is dat ik meer kans maak om een duurzaam bedrijf te bouwen wanneer:

 • Ik bescheiden blijf. Het succes vooral aan anderen toe schrijf en het mislukken van projecten en producten vooral aan mijzelf toeschrijf.
 • Dat ik geloof dat het grootste deel van waar ik nu sta te maken heeft met geluk, het geluk bijvoorbeeld dat ik in deze tijd ben geboren, uit mijn ouders en in deze regio, en niet met mijn inzet, kennis of ervaring.
 • Ik de meeste aandacht besteed aan de cultuur in het bedrijf. De juiste mensen aantrek op basis van waarden en gedrag. Mensen die begrijpen wat hun verantwoordelijkheid is. Dat ik zelf ook continu leef naar de normen en waarden van mijn bedrijf.
 • Ik veel meer kijk naar wat er mis kan gaan en mensen om mij heen verzamel die kritisch zijn en met mij in discussie gaan.
 • Dat rust, overzicht en kleine acties meer resultaat opleveren in een lastige fase dan een grote verandering.
 • Dat er altijd weer een nieuwe crisis onverwacht op ons afkomt en dat dit goed is. Dit zijn de tijden waarin veel dingen, snel kunnen veranderen.

Een ‘duurzaam bedrijf’ is een bedrijf dat blijft voortbestaan lang nadat ik me heb teruggetrokken. Waar de mensen een goed bestaan kunnen opbouwen. Een duurzaam bedrijf houdt rekening met de omgeving.

Duurzame groei

Goede leiders zoeken groei; groei in prestatie, in onderscheidende impact, groei in creativiteit, groei in mensen, maar niet een groei die de lange termijn waarde ondermijnt. Ze hebben niet groei als doel op zich.

“Groot is niet hetzelfde als goed, goed is niet hetzelfde als groot.”

Video

Bekijk ons gesprek op video:

Als ondernemer sta je vaak voor lastige beslissingen die de toekomst van je bedrijf beinvloeden. De dagelijkse acties en vragen die op je afkomen trekken je telkens weer in je bedrijf. De waan van de dag overheerst. Je hebt weinig mensen in je directe omgeving waarmee je kunt sparren.

Een boek als How the Mighty Fall (Kindle) helpt je om betere keuzes te maken tijdens de lastige fases voor je bedrijf. Beschrijf nu de scenario’s hoe je omgaat met een volgende crisis. Dat er telkens weer een nieuwe crisis op je afkomt staat vast.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.