Hoe word je een moedig mens

Hi Esther,

In een vorige brief schreef ik je over armoede, de veranderende ecologie, de crisis en de transities waar wij nu voor staan. De transities die nodig zijn om ervoor te zorgen dat jij en toekomstige generaties een leven kunnen opbouwen op een gezonde planeet. Hopelijk is dat gelukt, want het is niet eenvoudig. Het vraagt om moed om te beginnen met die verandering.

In de eerste bijeenkomst van de IDGs HUB Amsterdam sprak ik met Loes over moed. Dit was een van de oefeningen tijdens deze bijeenkomst over deze kwaliteit uit de Inner Development Goals.

Tijdens de oefening schreef ik op:

Moed betekent voor mij, dat je opstaat en doet wat belangrijk voor je is ondanks alle weerstand die je krijgt. 

Moed is ook opstaan en actie ondernemen wanneer je onrecht ziet.

Moed is voor mij ook jezelf zijn, ook als je omgeving iets anders van je verwacht, tegen de gevestigde orde, het geaccepteerd gedrag en denkwijze in.

Erno – uit Moed oefening

In de gesprekken voor de podcast heb ik de afgelopen tijd moedige mensen opgezocht. Activisten als Sarah van Buren, Laura Bas en Katja Diehl. Mensen die de handschoen oppakken, actie ondernemen, zich uitspreken. Mensen als Monsieur Vegan, Greta Thunberg, Malala Yousafzai, die doorgaan ondanks alle smerigheid, bedreidingen en geweld waarmee ze dagelijks te maken hebben.

Deze jonge moedige mensen volg ik bewust, in de hoop dat het mij een beetje moediger maakt.

Het belangrijkste dat ik kon bedenken, tijdens de oefening, wat moed mij heeft opgeleverd is, 

“kiezen voor ondernemerschap op mijn eigen manier. Kiezen om zoveel mogelijk te werken met klanten die iets willen veranderen en een positieve bijdrage willen leveren in de maatschappij en/of de ecologie.”

Erno – uit de Moedoefening

Het belangrijkste dat ik op dit moment te doen heb is anderen helpen hun moedige verhalen te delen. De voorbeelden laten zien van ondernemers en ondernemende mensen. Laten zien dat het anders kan. Ondernemers helpen moedig te zijn om door te zetten in hun keuzes en focus. Om door te zetten en onderscheidend te zijn en een duurzame positieve bijdrage leveren. Van waarde zijn in een wereld die meer geeft om kwantiteit dan kwaliteit.

Moed is een belangrijke kwaliteit die je nodig hebt om de lastige dingen te doen, ondanks alle weerstand. Deze voorbeelden van moedige mensen helpen mij om moed te ontwikkelen. Onderaan dit artikel heb ik een eenvoudige oefening voor je om aan de slag te gaan met moed, voor jezelf en in je organisatie.

Uit de IDGs:

Moed

Het vermogen om te staan voor onze waarden, beslissingen te nemen, doortastend op te treden en, indien nodig, bestaande structuren en zienswijzen uit te dagen en te ontwrichten.’

IDGs

Binnen de IDGs valt moed binnen het domein handelen, verandering sturen. Dat past bij mijn beleving zoals ik hierboven heb beschreven. Waarbij activisten als Sarah en Greta burgelijke ongehoorzaamheid en hun eigen lichaam gebruiken om de bestaande structuren uit te dagen en te ontwrichten.

De domme mens

Als mensheid zijn we in staat om, met alle kennis en informatie die we hebben, keuzes te maken voor economisch gewin boven sociale en ecologische impact. De filosoof Glenn Albrecht noemt de mens van dit moment dom (Tegenlicht). We hebben alle informatie en inzichten, en we doen nog steeds niet het juiste.

De gasten die ik de afgelopen tijd in de podcast had verbazen zich daar ook over, zoals Jan Jongert, Maurice Beijk, Ronald Rovers. Ze zijn hoopvol omdat ze zelf bezig blijven met een betere toekomst, maar ze zien dat het langzaam gaat. De duurzame doelen (SDG’s) die we kennen moeten daar verandering in brengen voor 2030. Dat is nog maar 7 jaar voor ons om echt te veranderen.

Het lastige is dat ons brein op de korte termijn zoekt naar gemak, zo min mogelijk verandering en inspanning. We vinden telkens redenen om nu nog niet te veranderen en stellen het weer uit. De oplossingen zijn bekend, en deze vragen om een verandering van ons gedrag. 

Zo kopen we in het rijke Westen te veel spullen. We verbruiken te veel grondstoffen. Op dit moment verbruikt de gemiddelde Nederlander 3,5 aarde in een jaar. Terwijl we maar één aarde hebben. Zoals Ronald en Jan zeggen, we moeten naar een volhoudbare manier van werken. Deze omschakeling vraagt iets van ieder individu. Het vraagt om actie. Dat je dingen verandert in je dagelijkse doen. Het vraagt om moed. De dingen anders doen dan de gevestigde orde verwacht en verlangt.

De moedige mens

Moed om lastige keuzes te maken. Keuzes die afwijken van wat de meeste mensen doen. Moed om keuzes te maken voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Moed om te kiezen voor welzijn in plaats van welvaart. Moed om te handelen en je gedrag aan te passen naar dat gedrag dat de mooist mogelijke wereld oplevert voor de toekomstige generaties.

Moed is ook een van de vier deugden uit het stoïcisme:

 • wijsheid, 
 • moed
 • rechtvaardigheid en 
 • zelfbeheersing.

“Moed is het tegenovergestelde van de ondeugd van lafheid. We moeten moedig opkomen voor wat we geloven, dagelijkse uitdagingen en worstelingen aangaan zonder te klagen, terwijl we een goed mens zijn.

We moeten streven naar objectiviteit, want wat menselijk lijden veroorzaakt, zijn niet de dingen in de wereld, maar onze overtuigingen over die dingen. We moeten proberen de wereld waar te nemen zoals ze op zichzelf is, zonder de subjectieve kleur die we automatisch geneigd zijn toe te schrijven aan alles wat we ervaren

Voor de stoïcijnen strekt moed zich ook uit tot het verdragen van pijn, ongemak en zelfs de dood. De ene is om onbewogen te blijven door angst en bereid te zijn het hoofd te bieden aan gevaar, pijn of intimidatie.”

Eternalised

Als goed mens de moed hebben om onze eigen principes te volgen, ook als er niemand is die je ondersteunt, en moed hebben om wijs en rechtvaardig op te treden, ook al zou het gemakkelijker zijn om dit niet te doen.

Moed is belangrijk en nodig om goede besluiten te nemen en ernaar te handelen. Ga op zoek naar moedige mensen in je omgeving en leer wat zij doen om door te gaan. Een goede oefening om aan de slag te gaan met moed staat hieronder.

De WOOP-oefening

WOOP staat voor wens, doelstellingen, obstakels en plannen (wish, objectives, obstacles and plans) en is een eenvoudige en op onderzoek gebaseerde methode om doelen te stellen voor iets dat je wilt bereiken of ervaren. Het vergroot de kans dat je het doel dat je jezelf hebt gesteld daadwerkelijk bereikt.

De oefening duurt maar een paar minuten en je hoeft je alleen maar met heel je hart op de taak te concentreren. Je kunt WOOP alleen doen of met iemand samen (bijvoorbeeld een coach, een collega, een teamgenoot, een leider, etc.).

De oefening:

Als je voor het eerst met WOOP start, probeer dan het volgende:

 1. Denk aan iets dat je in een bepaalde tijd zou willen bereiken of ervaren, zoals een aanstaande vergadering of de komende dag. Het kan bijvoorbeeld iets nieuws zijn dat je zou willen leren of een prestatie die je graag zou willen presteren. Iets wat uitdagend maar zeker niet onmogelijk voelt. Schrijf dit op een stuk papier.
 2. Denk na over de positieve gevoelens en gevolgen die zouden voortvloeien uit het bereiken van wat je zou willen bereiken, groot of klein. Schrijf deze op en concentreer je dan een tijdje op de twee of drie dingen die het beste zouden zijn om dit te bereiken.
 3. Denk vervolgens na over alle mogelijke obstakels en problemen die je kunt bedenken die het moeilijk kunnen maken of je ervan weerhouden te bereiken wat je wilt. Er kunnen belemmeringen bij je liggen (bijvoorbeeld motivatieproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid, ziekte). Ze kunnen ook buiten jezelf liggen (bv. verkeerd geïnformeerd zijn, een collega die ziek wordt, slecht weer). Schrijf alle obstakels op, groot of klein.
 4. Bedenk voor elk obstakel wat je kunt doen om het te voorkomen en wat je kunt doen om ermee om te gaan als het toch gebeurt. Schrijf elk van deze plannen als volgt op het papier: “Om __________ niet te laten gebeuren, zal ik __________ en als __________ gebeurt, zal ik __________.”
 5. Lees wat je hebt geschreven en voel je vrij om het met iemand te delen.

Moedige voorbeelden

In haar verhaal vertelt Shekinak over moed:

“It was a leap of faith despite an almost paralyzing uncertainty”

Shekinah Elmore 

of deze uit de presentatie van Cara:

“Try to let your courage outweigh your fear, you never know where it might take you.”  

Cara E. Yar Khan

De mooie opening van het boek van Brené Brown:

“Less thinking. More feeling.”

uit de conversatie van Brené met haar therapeut Diana.

In dit boek en de presentaties van Brené vind je ook het verhaal van de persoon in de arena uit de speech van Theodor Roosevelt:

It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. 

The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short again and again,

because there is no effort without error and shortcoming; but who does actually strive to do the deeds; who knows the great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; 

who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly…”

Theodore Roosevelt https://www.theodorerooseveltcenter.org/Learn-About-TR/TR-Encyclopedia/Culture-and-Society/Man-in-the-Arena.aspx

Helpt dit voor jou?


Wie is Esther, vraag je je af? Dat is mijn achterkleinkind dat nog niet geboren is. Een jonge vrouw die haar weg zoekt in de toekomst. Ik schrijf dit artikel voor haar om de toekomstige generaties mee te nemen in mijn reflectie. 


Inner Development Goals – officiële Nederlandse vertaling:

In de Inner Development Goals zijn er vijf dimensies:

 1. Zijn – Relatie tot Zelf
 2. Denken – Cognitieve kwaliteiten en vaardigheden
 3. Verbinden – Verbinding met anderen en de wereld
 4. Samenwerken – Sociale vaardigheden
 5. Handelen – Verandering sturen

5. Handelen – Verandering sturen

Kwaliteiten zoals moed en optimisme helpen ons om waarachtige autoriteit te verkrijgen, oude patronen te doorbreken, originele ideeën te genereren en met volharding te handelen in onzekere tijden.

In het domein handelen vinden we vier kwaliteiten:

 1. Moed
 2. Creativiteit
 3. Optimisme 
 4. Doorzettingsvermogen

In een van de volgende IDGs HUB meetups komt Moed zeker aan bod. De eerst volgende IDGs HUB meetup in Amsterdam is vrijdag 2 december, in Rijswijk op 8 december en in de Achterhoek op 14 december. Wees welkom.

Sluit je aan bij de IDGs Nederland groep op LinkedIn om op de hoogte te blijven.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.