Antifragile #boekencast afl 37

Antifragiel Antifragile Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb windt er geen doekjes om – zijn theorieën zijn niet eenvoudig en dat zegt hij ook over dit boek Antifragiel: “Mensen begrijpen het niet.”

Taleb is een geleerd man en een professor. Hij heeft een enorm breed kennisgebied, hij is een homo universalis (betekenis). Hij was ruim 20 jaar aandelenhandelaar op de beurs en zag daar een aantal verschijnselen die hij onderzocht en waar hij diverse boeken over heeft geschreven. Hij ontwikkelt zijn theorieën vanuit de praktijk.

Taleb noemt telkens weer de namen van mensen en organisaties die dingen niet goed doen. Dat zie je in zijn boeken en presentaties, en je kunt het ook zien op Twitter: ook hier windt hij er geen doekjes om en noemt hij man en paard.

Dit boek, Antifragiel, is onderdeel van zijn werk Incerto. In deze serie vind je de boeken:

 • Fooled by Randomness
 • The Black Swan
 • The Bed of Procrustes
 • Antifragile
 • Skin in the Game

Het boek Antifragile (Nederlands: Antifragiel) bestaat volgens Taleb eigenlijk uit zeven losse boeken, en ze zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. Mijn ervaring is dat dit best lastig is, aangezien de zeven boeken veel naar elkaar verwijzen.

Taleb zegt niet dat je moet leven volgens dit boek. Het is geen theorie, maar een manier om tegen dingen aan te kijken. Taleb heeft het geleefd en onderzocht, en zegt: “Doe ermee wat je wilt.”

Dit zijn de 7 boeken in Antifragiel:

 1. Het antifragiele: een introductie
 2. Moderniteit en het afwijzen van fragiliteit
 3. Een niet-voorspellend wereldbeeld
 4. Optionaliteit, technologie en de intelligentie van antifragiliteit
 5. Het lineaire en het niet-lineaire
 6. Via negativa
 7. De ethiek van fragilteit en antifragiliteit

Boek 1:

 • Tussen Damocles en de Hydra
 • Overal overcompensatie en overdreven reacties
 • De kat en de wasmachine
 • Wat mij doodt, maakt anderen sterker

Boek 2

 • De soek en het kantoorgebouw
 • Zeg hen dat ik van (enig) toeval hou
 • Naïeve interventie
 • Voorspellen als kind van de moderniteit

Boek 3

 • Dikke Tony en de fragilista’s
 • Het op- en neerwaartse risico van Seneca
 • Trouw nooit met de rockster

Boek 4

 • De zoete druiven van Thales
 • Vogels doceren hoe ze moeten vliegen
 • Als twee dingen niet hetzelfde zijn
 • Geschiedenis geschreven door de verliezers
 • Een les in wanorde
 • Dikke Tony en Socrates in gesprek

Boek 5

 • Over het verschil tussen een grote steen en duizend kleine steentjes
 • De steen der wijzen en het tegenovergestelde daarvan

Boek 6

 • Tijd en fragiliteit
 • Geneeskunde, convexiteit en opaciteit
 • Lang leven, maar niet te lang

Boek 7

 • Skin in the game: antifragiliteit en optionaliteit ten koste van anderen
 • Je ethiek aan je beroep aanpassen

Conlusie

Wat is antifragiel?

Antifragiliteit betekent dat iets sterker wordt door schade en/of tegenslagen. Het is daarmee echt het tegenovergestelde van fragiliteit. Iets wat fragiel is, zoals een kopje, gaat stuk wanneer het op de grond valt. Iets wat antifragiel is wordt juist sterker op zo’n moment. Dat is anders dat iets robuust is, wat niet verandert onder stress.

De natuur als geheel is antifragiel (tot een zekere hoogte), daarvoor is het nodig dat wij als mens fragiel zijn. Onze genen zijn antifragiel. Zie het zo, als ik sterf dan worden anderen daar beter van. Zo is de gehele restaurantmarkt antifragiel, omdat een restaurant fragiel is. Wanneer een restaurant sluit dan opent een ander restaurant, dat geleerd heeft van de beperkingen van het restaurant dat niet werkte.

Vraag niet om advies

Skin in the game is belangrijk om mensen te vertrouwen. Adviseurs, onderzoekers, coaches, bankiers, dokters, de farmacie en overheid hebben geen skin in the game. Vraag een dokter niet wat je nodig hebt, maar wat zij zou doen in jouw situatie. Vraag een financieel expert niet om advies, maar naar haar portfolio. Vraag mensen niet om advies maar kijk naar wat ze zelf (zouden) doen.

Minder is meer

De farmaceutische wereld zou niet snel zeggen dat je iets moet verwijderen uit je huidige manier van leven, daar verdienen ze geen geld mee. Zij voegen liever een medicijn toe dat niet veel verandert, maar op de lange termijn ongekende risico’s heeft. Terwijl iets weghalen uit je leven je vaak sterker maakt. Het menselijk systeem is erop gebouwd om sterker te worden van stress en tegenslagen. Probeer moeilijke dingen niet te verzachten met medicijnen die nauwelijks een verschil maken. Wanneer je niet veel klachten hebt en niet in gevaar bent, gebruik dan geen medicijnen. Maar wanneer je ernstig ziek bent en de verwachtingen zijn dat je zult overlijden, gebruik dan elk medicijn of middel dat er maar is, zelfs als het een experimenteel middel is waarvan de gevolgen nog niet helemaal duidelijk zijn.

Producten met een kleine verbetering en grote mogelijke consequenties bij veelvuldig gebruik vermijd je liever. Producten die een grote verbetering leveren die je weinig hoeft te nemen kunnen je enorm helpen. Terwijl we worden verleid om precies het tegenovergestelde te doen omdat dit financieel veel meer oplevert.

Wanneer je 30km kunt hardlopen op een bepaald tempo dan ontwikkelt je lichaam zich om harder te lopen op die afstand en een langere afstand te kunnen lopen op het tempo waarop je nu 30 km kunt hardlopen. Het is veel beter voor je ontwikkeling om op stress te ontwikkelen, dus door je grenzen te verleggen in enkele oefeningen en daarnaast veel rust te nemen, dan om heel veel oefeningen te doen net onder je maximum. Train 20% van de tijd in je maximum (Z3) en 80% op minimale belasting (Z1). Dat is de gouden regel voor sport. Je wordt niet veel beter door 100% van de tijd op 80% van je maximum te trainen. Terwijl zone 2 heel prettig voelt word je er niet echt beter, fitter en sneller van.

Veel geld maakt fragiel

Taleb noemt ook stoïcisme in dit boek. Om jezelf telkens weer ontberingen te brengen, kun je bijvoorbeeld gedachten oproepen waarin je afscheid neemt van alles wat je bereikt hebt. Begin met een schone lei, dan heb je niets te verliezen en probeer je nieuwe dingen. Diegenen met het meeste geld zijn het meest fragiel, zij hebben het meest te verliezen en zijn volledig geconcentreerd op alles wat ze hebben beschermen en behouden. Stoïcijnen ontberen regelmatig heel bewust, bijvoorbeeld door te vasten, te leven met minder spullen, of door fysiek hard te werken omdat het lichaam en de geest dit nodig hebben om sterk te blijven.

Ga niet met pensioen

We worden niet fragiel omdat we ouder worden, we worden fragiel omdat we minder gaan doen, bijvoorbeeld door met pensioen te gaan. We beschermen onszelf steeds meer tegen dingen zoals vallen en worden daardoor steeds fragieler. In de blauwe zones op de wereld wonen er gemiddeld meer centurions, omdat deze mensen blijven meewerken, fysiek en mentaal. Ze blijven actief, waardoor de botten en de geest sterk blijven. Wil je ouder worden? Werk dan niet aan je pensioen maar blijf werken tot je dood. Het is vreemd dat je met elektrisch gereedschap in de tuin werkt om aansluitend jezelf te dwingen om te gaan sporten.

Kleren van de keizer

In een van zijn presentaties vertelt Taleb dat het als auteur beter voor je is wanneer je boek negatieve PR krijgt, of zelfs verbannen of verboden wordt. Je boek wordt dan meer gelezen en gaat veel langer mee. Als je boek de wereld niet een beetje opschudt, dan heb je er weinig aan. Zijn boeken en zijn uitleg zorgen uiteraard voor opschudding, al was het maar omdat hij zoveel in het boek stopt dat het regelmatig lastig is om alles te kunnen volgen. Persoonlijke ervaringen, boeken, geschiedenis en inzichten van hemzelf en anderen wisselen elkaar af en dat maakt het niet eenvoudig om het verhaal vast te houden.

Soms heb ik het gevoel van “de kleren van de keizer” bij zijn manier van vertellen. Taleb maakt het zo ingewikkeld dat mensen het niet kunnen volgen, maar de intellectuelen doen alsof ze het begrijpen zodat ze slimmer lijken. Veel boeken waarvan er miljoenen zijn verkocht, zijn heel simpel wat betreft de inhoud. Het werk van Taleb is de uitzondering, hij schrijft ingewikkelde boeken en toch verkopen zijn boeken goed.

Achteraf gezien had ik het boek misschien toch beter in het Nederlands kunnen lezen, maar tegelijk is het feit dat het lastig is om te lezen in het Engels, een ontwikkeling die past in antifragiliteit. Door dit soort lastige boeken te doorgronden word ik wijzer en leer ik meer en dat maakt me sterker, antifragiel dus.

Van de boektour rondom dit boek en zijn andere boeken vind je verschillende video’s online, zoals bijvoorbeeld zijn presentatie bij Google, zie de video’s hieronder.

Verder lezen

Wil je meer lezen over, Antifragiel dan heb je hier enkele startpunten:

Luister naar deze aflevering

Beluister hier ons gesprek over het boek Antifragile van Nassim Nicholas Taleb. We gaan dit keer niet heel diep op de inhoud in omdat het gewoon te veel is. We delen onze ervaringen met het lezen van dit boek, de moeilijkheid, de achtergrond van Taleb en hoe je zijn boeken beter leert begrijpen door naar hem te luisteren in plaats van zijn boeken te lezen. Veel plezier met het luisteren.

In ruim een halfuur delen wij dit boek met jou. Een halfuur met kennis die je tot je neemt terwijl je wandelt, loopt of rijdt, bijvoorbeeld.

Leerpunten 

Een aantal belangrijke dingen die ik geleerd heb uit dit boek zijn:

 • We zoeken als mens naar bescherming en gemak, dit maakt ons steeds fragieler.
 • Bewust ontbering en de moeilijke weg kiezen maakt je antifragiel.
 • Werk niet naar je pensioen toe, maar blijf werken tot je dood en je leeft langer.
 • Gebruik zo min mogelijk elektrisch gereedschap zodat je meer beweging krijgt en sterker wordt, dus minder fragiel.
 • Technologische vooruitgang heeft ook nadelen.
 • Vraag geen advies van experts, maar onderzoek wat ze zelf doen.
 • Advies vragen aan iemand die geen skin in the game heeft is gevaarlijk.
 • Schrijf boeken die heel eenvoudig zijn en een bestaand principe op een detail duidelijk maken of heel ingewikkeld waarin je veel nieuwe dingen uitlegt en met theorieën bewijst.
 • Maak jezelf financieel onafhankelijk van de mening van anderen zodat je altijd man en paard kunt noemen. Het maakt je zichtbaar.

Video van deze aflevering

Bekijk ons gesprek op video https://youtu.be/HP3hRtb15uE

In deze aflevering hebben we het over het boek Antifragile. We delen onze bewondering voor deze man, Nassim Nicholas Taleb. Hij heeft een heel brede kennis en expertise. Hij heeft veel gelezen en weet verbanden te leggen met de ontwikkelingen die hij heeft gezien als handelaar. Hij heeft de kennis paraat in gesprekken om met de theorie in de hand inzichten te onderbouwen of stellingen te ontkrachten. Het is eenvoudiger om te leren van zijn presentaties dan door het lezen van zijn boeken. Zijn taalgebruik is zeer interessant en leerzaam.

Videos van presentaties van Taleb rondom Antifragile

Talk bij Microsoft
Talk bij Microsoft
Talk bij Microsoft

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.