Zo bereik je meer mensen met jullie purpose

Hoe zorg je ervoor dat het beeld dat je hebt, van de duurzame positieve impact die je wilt maken, bij iedereen duidelijk wordt? Of, hoe zorg je ervoor dat jullie missie voor zoveel mogelijk mensen werkelijkheid wordt? Lees verder en leer hoe je met je team inzicht krijgt in wat jullie willen nalaten.

Met de nalatenschap van de bedrijven en economieën die de afgelopen decennia hard zijn gegroeid, worden wij nu geconfronteerd. De wetenschap is er allang over uit dat de mens een negatieve impact heeft op de biodiversiteit en de opwarming van de aarde. Economen zijn het daarnaast meer en meer met elkaar eens dat grote sociale ongelijkheid niet goed is voor de maatschappij en dat een focus op groei op dit moment meer en meer problemen oplevert. De groei die we de afgelopen decennia hebben doorgemaakt op de planeet, vooral in het rijke westen, heeft ernstige gevolgen voor de sociale en ecologische ongelijkheid in de wereld, vooral op het zuidelijk halfrond. 

Deze inzichten worden ook duidelijk bij steeds meer ondernemers, die daarom de eerste veranderingen doorvoeren in hun bedrijf. Vaak zijn het kleine aanpassingen die worden gedreven door verplichtingen en eisen in de branche of vragen van klanten. Deze inzichten moeten een signaal voor ons zijn om het voor de volgende generaties anders te willen doen; we moeten veel meer inzetten op de drijvende factor achter de verandering.

Jullie willen het dan ook anders doen, je wil een sprong vooruit maken en iets bijzonders nalaten. Je wilt een bedrijf neerzetten dat een positieve impact heeft, nu en in de toekomst. Je wilt dat de impact die jullie realiseren doorzet, ook wanneer jij straks niet meer actief bij het bedrijf betrokken bent. Je wilt niet meer vervuilen, maar groeien in duurzame positieve impact. Je wilt de gehele keten veranderen en zelfs breder dan de keten verandering realiseren.

Tegelijkertijd moet je ook winst maken en kan de focus niet alleen op de purpose liggen. Een dualiteit die je volgens Pieter van Osch (Hybride businessmodellen) oplost door het ene kwartaal je doelen te concentreren op profit en het volgende kwartaal op purpose.

Een belangrijk onderdeel in deze verandering is het denken over wat de gevolgen zijn van wat je nu doet op de lange termijn. Wat is de visie voor jullie bedrijf op de lange termijn – en daarmee bedoel ik de echt lange termijn, de visie voor de volgende zeven generaties bijvoorbeeld (De goede voorouder – Roman Krznaric). Pak de visie van jullie bedrijf er eens bij, je hebt haar vast ergens opgeschreven. Op welke termijn is die gericht? Bij de meeste ondernemers die ik hierover spreek gaat die visie niet verder dan 10 jaar of niet verder dan hun eigen leven. Bij ondernemers in een familiebedrijf dat al wat langer bestaat zie je een andere kijk, zij denken als vanzelf richting de volgende generatie die het bedrijf voortzet. 

Laten we eens beginnen met het kijken naar de impact van al het werk dat jullie doen. Om te ontdekken hoe we de impact kunnen verbeteren en vergroten voor de lange termijn is het goed om te ontdekken wat je moet doen om tot bepaalde resultaten en impact te komen. In het boek Leaving a Legacy beschrijft Kaat Peeters het logische model. Een eenvoudig model waarmee je inzicht krijgt in wat je erin stopt en wat je eruit krijgt.

The logic model

Het logische model maakt inzichtelijk wat je doet om tot een bepaalde uitkomst te komen. Dit is het standaard logische model: input → activiteiten → output → resultaten

Kaat en Omar hebben het resultaat in dit model opgesplitst in uitkomsten en impact, om zo de impact beter zichtbaar te maken:

input → activiteiten → output → uitkomsten → impact

Twee voorbeelden van een uitgewerkt logisch model: 

Regionaal energieloket:

 • Input: onderzoek, uren, subsidies
 • Activiteiten: advies, planning, projecten begeleiden, online platforms bouwen
 • Output: plan van aanpak voor inwoners van gemeenten 
 • Uitkomsten: energiebesparende maatregelen voor woningen
 • Impact: energie besparen en duurzame energie opschalen  

Decide for Impact

 • Input: tijd, kennis, ervaringen, boeken, artikelen, podcastafleveringen
 • Activiteiten: vragen stellen, luisteren, sparren
 • Output: coaching, accountability
 • Uitkomsten: nieuwe inzichten, onderzoek, beslisproces verbeteren
 • Impact: bedrijf werkt aan duurzame positieve impact 

Om zicht te krijgen op wat jullie moeten doen om de gewenste impact te verkrijgen vul je het logisch model in voor jullie producten. Wat je ook doet met je bedrijf, je hebt altijd een impact. Op het ene deel van de keten is die impact positiever dan op andere onderdelen.

Voor meer duidelijkheid over de soort impact die jullie hebben helpt het om te kijken naar de zes niveaus van impact die Kaat en Omar hebben gedefinieerd. Persoonlijk vond ik dit confronterend om te zien, omdat ik hierdoor te zien kreeg waar ik sta op dit moment en dat er nog veel werk te doen is. Kijk zelf op welk niveau jullie op dit moment zitten en naar welk niveau je het komend jaar wilt groeien. Dan kijken we in de volgende stap hoe je daar komt.

De 6 niveaus van impact

4: Leaving a legacy

3: Opschalen impact

2: positieve impact

1: minder schadelijk worden

0: erkennen van je negatieve impact

-1: negatieve impact

-1: Negatieve impact

Je kunt ze eenvoudig opnoemen, de bedrijven die duidelijk een negatieve impact hebben.

Ik ga hier geen voorbeelden noemen.

0: Erkennen van je negatieve impact

Je weet dat je bedrijf een negatieve impact heeft op mens en/of omgeving. Jullie producten worden nog niet op een nette manier gemaakt, omdat er grondstoffen nodig zijn die niet op een eerlijke manier worden verkregen, of er is veel uitstoot bij de productie gemoeid, of het product is na gebruik vooral afval dat niet opnieuw gebruikt kan worden. Erkennen dat je niet goed zit is de eerste stap.

1: Minder schadelijk worden

Je bent op de goede weg. Op een aantal plekken in het proces en het bedrijf hebben jullie onderdelen aangepast en verbeterd, maar jullie bedrijf als geheel heeft een negatieve impact. Je hebt zonnepanelen op het dak, jullie recyclen koffiebekers, en een deel van de grondstoffen zijn duurzaam geworven. Met compensatie proberen jullie een deel van de negatieve impact te verstoppen. Hier zie je bedrijven die aan greenwashing doen en de meest groene elementen onder de aandacht brengen en de schadelijke aspecten verstoppen. Je doet iets, maar bent er nog niet.

2: Positieve impact

Het bedrijf als geheel heeft nu een positieve impact. Je kent alle aspecten van het proces en de keten en hebt op de meeste plekken een duurzame oplossing gevonden. Iedereen in het bedrijf is betrokken en begrijpt waar ze op moeten letten om de positieve impact vast te houden en uit te breiden. Wanneer je hier stopt, blijft de impact beperkt tot wat jullie leveren.

3: Opschalen impact

Je wilt dat steeds meer mensen gebruikmaken van jullie duurzame oplossingen. Je wilt dat klanten steeds meer gebruikmaken van de producten die een duurzame positieve impact hebben. Hiervoor groeien jullie zelf, bijvoorbeeld door overnames of door de kennis te delen en andere partijen in de markt helpen om te veranderen. Je wilt dat zoveel mogelijk bedrijven overschakelen naar de oplossing die een positieve impact heeft. 

4: Leaving a legacy 

Je laat iets bijzonders na aan de wereld en de mensheid. Je zorgt ervoor dat het bedrijf door kan draaien op een vergelijkbare manier wanneer jij niet meer betrokken bent. Je zorgt ervoor dat jullie oplossing voor de volgende generaties nog steeds werkt en ook in de toekomst geen negatieve impact heeft.  

Niveau 3 en 4 is waar je naartoe wilt groeien. Jullie hebben besloten dat jullie willen groeien in impact. Kaat Peeters en Omar Mohout hebben daarvoor vier verschillende manieren van schalen opgeschreven die je helpen om daar te komen. Het opvallende is vooral het andere geluid dat ze laten horen, dat het niet alleen om opschalen gaat. Er zijn andere vormen van schalen die je verder helpen om naar niveau 4, leaving a legacy, te komen.

Verschillende vormen van schalen

 • Opschalen (Scale Up)
 • Diepschalen (Scale Deep)
 • Breedschalen (Scale Out)
 • Afschalen (Scale Down)

Opschalen

Hier werk je nu hard aan. Het opschalen van je bedrijf geeft veel uitdagingen en levert gedoe op. Het is handig om bij het opschalen te werken met een systeem dat werkt en het opschalen inzichtelijk en wat voorspelbaarder maakt, zoals de Scaling up for impact methode.

Iedere fase in de groei van je bedrijf veroorzaakt nieuwe problemen en vragen om nieuwe besluiten en duurzame persoonlijke verandering van jou als ondernemer. 

Groeien in klanten en medewerkers is de eerste stap, totdat de groei van omzet niet meer winst oplevert. Dan moet er iets veranderen. (De betekenisformule – Pieter van Osch)

Opschalen vraagt veel energie en aandacht van de oprichter en het team.

Diepschalen

Met diepschalen werk je aan de gedragsverandering van mensen. Wees het voorbeeld in de markt zodat deze met je mee kantelt naar de verandering die je wilt zien. Betrek de media en deel je verhaal. Wees de stem in de wereld op jullie onderwerp en ga het debat openlijk aan. Bouw een gemeenschap op het onderwerp en realiseer een verschuiving.

Breedschalen

Maak je impact overdraagbaar. Zorg ervoor dat je de hele keten meeneemt in de verandering. Deel jullie ervaringen en inzichten met collega’s en concurrenten.

Je kunt licenties voor de werkwijze uitgeven, advies en training geven en ook alle kennis via de open source gedachte delen. Zie bijvoorbeeld hoe Viisi en Voys hun kennis delen over zelforganisatie (links).

Afschalen

Doe minder zodat je meer aandacht en ruimte hebt voor de dingen die je echt moet doen. Afschalen geeft meer focus op dat wat jullie het meeste vooruit helpt. Focus op een klant, focus op een product, focus op een markt. Focus en vakmanschap ontwikkelen in dat kleine deel van de markt waarin jullie het verschil maken geeft een voorsprong. De kracht van focus zie je terugkomen bij Hidden Champions.

Ontdek welke vorm van schalen belangrijk is voor jullie bedrijf met een eenvoudig canvas. In het boek Leaving a legacy van Kaat en Omar vind je uitgebreide uitleg wat je allemaal kunt doen in deze vier verschillende vormen van schalen.

Legacy Canvas

Om de bovenstaande stappen met je team samen te ontdekken, en zo gedeelde besluiten te nemen voor de toekomst, samen met de toekomstige generaties, helpt een canvas. Een canvas is niet meer dan een A4 of A3 waarop je de stappen en inzichten vastlegt zodat iedereen overzicht heeft wat jullie willen nalaten, het legacy canvas. Je herkent het model mogelijk van de business model canvas (Business Model Generation, 2010).

Kaat Peeters en Omar Mohout hebben een legacy canvas voor jullie opgezet. Het is een handig hulpmiddel dat je samen met je team invult en zo overzicht krijgt waar jullie staan en wat je wilt bereiken op het gebied van duurzame positieve impact.

Je download het Legacy Canvas hier (https://impactprojects.eu/tools/)

Leaving a legacy

Wanneer je naar de volgende zeven generaties kijkt voor de toekomst van jullie bedrijf en de impact die jullie hebben is het logisch dat je iets wilt nalaten. Je wil een bedrijf nalaten voor de volgende generaties. Jullie willen een product maken dat geen schade oplevert voor de volgende generaties. Jullie willen klanten trainen zodat zij zo lang en zo goed mogelijk met jullie product kunnen werken. Wat is jullie nalatenschap?

Bronnen:

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.