Wat een geluk

Wat een geluk, dat wij deel mogen uitmaken van de transities die nu op gang komen. Transities geven veel gedoe wanneer je er middenin zit, maar je bent op weg naar een betere toekomst.

Hoe ziet volgens jou de mooist mogelijke wereld er uit? Welk beeld krijg je wanneer je denkt aan de mooist mogelijke wereld? Laat dit de inspiratie zijn voor de komende tijd. Het uitgangspunt is dat we samen die wereld gaan realiseren.

De afgelopen tijd heb ik met veel mensen gesproken en boeken gelezen over de transities waar we voor staan (o.a. Sarah van Buren, Ronald Rovers, Jan Jongert, het boek Omarm de chaos van Jan Rotmans). De komende weken ga je een aantal van de inzichten die ik hieruit haalde hier lezen. Niet alleen ter inspiratie, maar vooral ook om aan te zetten tot actie en verandering van ons gedrag.

De belangrijkste transitie waar we al middenin zitten is de energietransitie. Deze transitie raakt ons nu direct. De prijs van het gas, diesel en benzine, raakt ons op de plek waar het echt voelen, in onze portemonnee. De kosten van energie voor het verwarmen van de woning en het water voor douchen, en de prijs van stroom slokt een steeds groter deel van ons inkomen op. Dat is vervelend, want de meeste mensen zagen dit niet aankomen, mede versneld door de oorlog in Oekraïne. 

De verandering van het klimaat wordt steeds duidelijker en zijn niet meer te ontkennen. De temperatuur loopt op, in de zomer neemt de droogte toe, maar ook het aantal overstromingen neemt toe. Er zijn steeds meer mensen op de vlucht voor de gevolgen van deze klimaatveranderingen. Nu zijn het nog vluchtelingen die van ver komen, maar steeds meer mensen uit west Nederland zullen vluchten naar hoger gelegen gebieden.

Wanneer je middenin de transitie zit zoals de mensheid nu op deze mooie planeet, voelt dat ongemakkelijk aan. Tegelijkertijd zie ik dat deze turbulentie en chaos voor versnelling, energie en verandering van denken zorgt. Zo hebben we door corona ervaren dat we ook decentraal kunnen werken. Onder druk van de gasprijs zijn we gezamenlijk volop bezig met besparen, isoleren en worden we bewuster van ons energieverbruik. 

De jonge klimaatactivisten komen met hun acties steeds meer in beeld. Zij drukken ons ouderen, met de neus op de feiten. Zij gaan een toekomst tegemoet waarvoor wij in het verleden het fundament hebben neergelegd, bewust of onbewust.

De kinderen van onze kinderen. De generaties van de toekomst. Zij voeren actie om ons huidige gedrag te veranderen zodat zij een wereld in de toekomst hebben waarin zij plezierig kunnen leven. De mooist mogelijke wereld. Niet omdat ze lui zijn, niet omdat ze op zoek zijn naar welvaart, maar omdat ze welzijn voor iedereen nastreven.

De tussentijd

Als je kijkt en luistert naar alle uitdagingen en chaos waar we middenin zitten dan kan dit je wat gestrest maken. Het kan je een gevoel geven dat het niet meer te veranderen is. De kans dat we onder 1.5 graad opwarming blijven voor 2030 is klein.

Met alle mooie voorspellingen dat technologische vernieuwing ons in de toekomst gaat redden, rennen we samen naar een afgrond. Het geeft veel mensen een gevoel dat het niet meer te keren is, dat zij er niets meer aan kunnen doen en gaan ze door met het leven alsof er niets aan de hand is. Ze vluchten voor de werkelijkheid.

Zelf zie ik deze periode, ondanks alle chaos en lastige momenten, als een geweldig moment in de geschiedenis. Wij zijn het, jij en ik, die deze transitie mogen meemaken en bijdragen aan de weg naar die mooist mogelijke wereld.

Die tussentijd, de tijd tussen het oude, op weg naar het nieuwe, is niet te voorkomen. We moeten er doorheen. Net als van kind zijn naar volwassen, ga je door de periode van chaos in je pubertijd. Je kunt die periode niet opslaan. Het is lastig en tegelijk het fundament voor de nieuwe periode waar je achteraf met plezier op terugkijkt.

Laten we genieten van de achtbaan waar we middenin zitten en elkaar helpen om daar doorheen te komen. Ik zie dit als een periode waarin veel van ons gevraagd. Een persoonlijke (innerlijke) transformatie voor de externe transitie. 

Door met elkaar te werken aan de innerlijke transformatie zijn we in staat om die mooist mogelijke wereld vorm te geven. Het raamwerk opgezet door de Inner Development Goals is een interessant hulpmiddel hierbij. In een volgend artikel vertel ik je meer over die IDG’s.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.