Wat doet een business coach?

wat doet een business coach
wat doet een business coach

Bij business coaching bepaalt de ondernemer zelf het doel. Met dat doel in het achterhoofd stelt de coach vragen, geeft hij advies en voegt hij kennis toe. Business coaching is het continu bijsturen van de ondernemer, maar ook samen met de ondernemer.

“De term [coach] komt uit het Frans (coche). Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats. Het besturen van een koets werd coaching genoemd. De bron van het werkwoord ‘to coach’ is echter het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn.”


Wikipedia

Business coaching is gericht op de ontwikkeling van het ondernemerschap.

Wanneer je gaat starten met een business coach bepaal jij welk doel je wilt bereiken. Business coaching is jou ‘vervoeren’ van waar je nu bent, naar waar je wilt zijn. Wat wil jij bereiken met je bedrijf?

Ondernemers komen vaak bij mij omdat ze:

 • Minder uren willen werken.
 • Door het groeiplafond willen breken.
 • Meer ruimte willen voor nieuwe ideeën.
 • Meer focus willen op de producten en klanten.
 • Betere klanten willen aantrekken die meer opleveren.
 • Meer tijd willen om door te brengen met hun gezin, om weer te sporten of om meer te slapen.
 • Meer resultaat (winst) willen bereiken met de energie die ze in het bedrijf stoppen.

Een deel van de coaching van een ondernemer gebeurt tijdens afspraken, maar een minstens even groot deel van de coaching gebeurt tussen de afspraken door. Tussen de regels door lezen en letten op wat er niet gebeurt is belangrijker dan kijken wat er allemaal wel gebeurt.

Momenten waarop ik niets hoor van een ondernemer en momenten waarop er niet gebeurt wat we hadden afgesproken, dat zijn de momenten waarop ik er moet zijn. Dan zoek ik contact met de ondernemer, bellen we kort, maken we een extra afspraak en stuur ik bijvoorbeeld een artikel met een tip, of een video.

Wekelijks kijk ik wat klanten wel doen en let ik op wat ze niet doen. Daarnaast heb ik iedere maand een ontmoeting met al mijn klanten waarin we kijken naar wat er loopt, wat beter kan en wat nieuwe acties zijn die gedaan moeten worden om het gestelde doel te bereken. Van de meeste klanten ontvang ik wekelijks een e-mail met daarin een bericht over hoe het staat met de afgesproken doelen.

Dit betekent voor mij dat ik niet kan werken met veel klanten tegelijk.

Gewoontes aanpassen

Het belangrijkste wat ik doe met mijn klanten is gewoontes aanpassen. De ondernemer heeft de afgelopen jaren geleerd om keihard mee te werken in het bedrijf. Hard werken zit in de vezels van de ondernemer. Zo is zij haar bedrijf gestart en is het gegroeid tot waar het nu staat.

Ondernemers die contact opnemen met mij weten al dat ik goed ben in focus aanbrengen. Ze weten al dat ze minder hard willen werken, omdat ze gemerkt hebben dat nog harder werken niet het resultaat oplevert dat ze zochten.

Wat zou het betekent voor jou als je meer resultaat bereikt door minder hard te werken? Als je meer rust neemt, maak je betere beslissingen. Betere beslissingen zorgen voor meer resultaat. Een belangrijke route naar een beter bedrijf.

Ze realiseren zich al dat ze iets moeten veranderen, maar nu moeten ze die verandering nog toepassen in de praktijk. Dat is lastig.

Vergelijk het met afvallen: we weten allemaal dat we om af te vallen minder moeten eten en meer moeten bewegen. We weten het, maar we doen het niet. Het lichaam en de geest zijn eraan gewend een bepaalde hoeveelheid te eten en te snoepen. De mens is gewend om na een dag hard werken op de bank te ploffen of om ’s ochtends op een bepaald tijdstip op te staan.

Wil je dit veranderen, dan is het goed om daar hulp bij te zoeken. In je eentje je gewoontes aanpassen is lastig. Het geleidelijk veranderen van je gewoontes, daarbij helpt coaching en begeleiding. Daar zit de sleutel tothet succes.

Deep learning en Master Coaching

Een boek dat veel indruk op mij heeft gemaakt op het gebied van talent, gewoontes, leren en coaching is The Talent Code van Daniel Coyle.

Belangrijk bij het ontwikkelen van gewoontes op weg naar je doel is Deep Practice. Dit houdt in dat je heel geconcentreerd en bewust de dingen oefent en oefent, enkele uren per dag. Lees verder in De misvatting over talent – 3 regels om talent te ontwikkelen.

Over de coaches die hij onderzocht, op de plekken waar veel talenten uit voort kwamen, schreef Coyle in The Talent Code:

“Ze waren stil, misschien zelfs wat terughoudend. Ze waren vaak al wat ouder, de meesten gaven al dertig tot veertig jaar les. Een geconcentreerde blik. Ze luisteren veel meer dan ze spreken. Ze waren juist allergisch voor peptalks en inspirerende preken.

Het grootste deel van de tijd geven ze kleine, directe, heel specifieke aanpassingen. Ze hebben een uitzonderlijke gevoeligheid voor de persoon die ze les geven, iedere opmerking is aangepast aan de persoonlijkheid van de leerling.”

Daniel Coyle – De misvatting over Talent en Master Coaching

De vier deugden van master coaching volgens Coyle:

 1. De matrix – kennis en vaardigheden waarmee de coach creatief en effectief reageert op de inzet van de leerling;
 2. Scherpzinnigheid – onderzoek en aanwijzingen op maat;
 3. De GPS-reflex – korte, duidelijke opdrachten ter correctie;
 4. Theatrale eerlijkheid – het je continu aanpassen aan de leerling.

Nu weet je waar je op moet letten wanneer je op zoek gaat naar een goede coach.

Uiteindelijk gaat het er vooral om wat jij ermee doet. Je business coach heeft kennis en vaardigheden om je te helpen, maar jij moet het doen. Jij moet de verandering inzetten, en dingen bewust leren en herhalen.

Het gaat niet zo zeer over je mindset. Het gaat veel meer over het veranderen van gewoontes, en dat is lastig zonder hulp.

Ben je klaar om met business coaching te starten? Lees dan eerst: Hoe huur je een business coach in? 7 tips.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.