Waarom de IDG’s HUB Achterhoek?

Langzaam druppelen we binnen bij Lokalen in Lichtenvoorde. Zeven mensen die enthousiast zijn over de Inner Development Goals (IDG’s) en samen willen bedenken hoe we dit kunnen inzetten in de Achterhoek. De eerste aanzet tot de start van de IDG’s HUB Achterhoek.

We trappen af met een rondje voorstellen omdat niet iedereen elkaar kent, al snel worden verbindingen tussen de mensen die hier zitten duidelijk. De affiniteit die ze hebben met de Sustainable Development Goals (SDG’s) en met de IDG’s worden benoemd.

Al snel komt het gesprek op gang. Allerlei vragen gaan over tafel. Waarom de IDG’s? Voor wie is dit interessant? Waarom nóg een netwerk? Kunnen we aansluiten bij andere netwerken? Kennen we voorbeelden van bedrijven in de Achterhoek die (onbewust) werken met een of meerdere domeinen van de IDG’s? Er komen namen, connecties en netwerken voorbij waarmee we kunnen samenwerken.

Tegen het einde van deze eerste ontmoeting is duidelijk dat we nog onvoldoende duidelijke antwoorden hebben op deze vragen. Een volgende ontmoeting met dit team is nodig.

Dan vraagt Frank Landman nog een keer aan mij: “Waarom de IDG’s? Wat betekenen ze voor je? Wat wil je ermee bereiken?”

Wat betekent het voor jou?

Voor mijn gevoel had ik het al drie keer uitgelegd. “Ik was nog niet duidelijk genoeg, dus ik probeer het nog een keer anders uit te leggen”, zei ik. Volgens Linda Commandeur ging ik rechtop zitten, leunde voorover en stak vurig mijn verhaal af.

Het gaat voor mij over nadenken over de lange termijn. Wat is het effect van wat we nu doen voor de toekomstige generaties? Als ondernemer nadenken over de vraag: hoe kan ik een bedrijf nalaten dat goed is voor de volgende generaties, voorbij ons eigen leven? Producten produceren en diensten leveren die goed zijn voor de samenleving en de ecologie. Nadenken over de grondstoffen die je gebruikt, de impact die je hebt op de omgeving, op de mensen die bij je werken, de afval die je achterlaat met je producten.

Hierbij wees ik een paar keer naar Bas Kempers van drukkerij Kempers, die naast me zat. Zij werken anders dan 99% van de drukkers in de wereld. Zij denken na over papier en inkt die composteerbaar is en niet schadelijk is voor de medewerkers. Zoals hij zelf zei: “Wij zijn uit de trein van de laagste prijs gestapt.” Denk na over de toekomst van jouw impact en kom tot de conclusie dat het anders moet en kan.

Bekendmaken van het IDG’s raamwerk

De Inner Development Goals is een raamwerk dat mensen helpt om zichzelf en elkaar te ontwikkelen. Met elementen als moed (Johanna Oosterbaan), innerlijk kompas (Bas Kempers), langetermijndenken (Erno Hannink) en nog veel meer. Jezelf ontwikkelen om zo beter in staat te zijn om de dialoog aan te gaan met anderen over de toekomst. Hoe zie je die? Wat kun je veranderen?

In de dialoog met anderen krijgen we nieuwe inzichten. In de dialoog leren we, ontmoeten we, en zoeken we overeenkomsten.

Door onszelf als ondernemer en onze medewerkers te ontwikkelen met de hulpmiddelen uit de IDG’s, zijn we in staat om invulling te geven aan hoe we de SDG’s gaan ondersteunen.

In plaats van allerlei verschillende raamwerken, ideeën en uitwerkingen, zoveel mogelijk mensen warm maken voor de IDG’s. In plaats van wijzen naar de verschillen in al die hulpmiddelen, de overeenkomsten vinden die we gaan gebruiken in ons bedrijf. Zodat we allemaal over hetzelfde praten en het steeds eenvoudiger wordt om aan te haken en ook mee te doen. Met daarbinnen de ruimte om de ontwikkeling van de vaardigheden in je eigen bedrijf op te pakken zodat het werkt voor jullie.

Wat mij betreft maken we van de IDG’s HUB Achterhoek een platform, een gemeenschap, en ontmoetingen waarin we de kennis, inzichten en goede voorbeelden delen. De andere bedrijven en organisaties in de regio laten zien dat het kan. De mensen die nog niet weten hoe, laten zien dat het kan, met concrete voorbeelden.

Gezamenlijk doel

De volgende keer gaan we verder in gesprek over een gezamenlijk doel dat we allemaal ondersteunen. Een groots doel dat we gaan gebruiken in de communicatie waardoor het eenvoudiger wordt voor anderen om aan te haken. Een groots doel dat anderen ook enthousiast maakt, waar ze aan willen bijdragen en dat ze willen delen.

Wil je meer leren over de IDG’s en de verbinding met de SDG’s? Luister dan naar het gesprek met Frank Landman: De SDG’s en IDG’s als raamwerk voor betere besluiten – Frank Landman. Een praktische kijk, met antwoorden op de ‘hoe dan?’-vraag.

Bedankt voor jullie eerste bijdrage, de energie en het geloof in de kern van de IDG’s in de Achterhoek:

  • Dyon Temming
  • Johanna Oosterbaan
  • Frank Landman
  • Linda Commandeur
  • Bas Kempers
  • Antoinet Looman
  • Jurgen Rutgers
  • Anke Sitter
  • Martin Stor

Ben/ken je een bedrijf dat al (onbewust) werkt aan de domeinen of competenties uit de IDG’s? We horen het graag. Stuur me een bericht.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.