Vrouwen en minderheden voordeel geven

Waarom zou je vrouwen en minderheden voordeel geven in je bedrijf bij sollicitaties en promoties? Omdat het winst oplevert.

Uit gesprekken met o.a. Sophie van Gool, Ruth Nahumury, Bouchra Talidi en Melvin Tjoe Nij heb ik geleerd over het belang van diversiteit in je bedrijf. Meer diversiteit en inclusiviteit in je gehele bedrijf betekent dat je betere besluiten neemt. Het geeft je een betere aansluiting bij een groot deel van je klanten en consumenten.

Ongeveer 50% van de consumenten en burgers zijn vrouw (goh). Door vrouwen en minderheden te betrekken bij de besluiten in je bedrijf krijg je meer aansluiting bij je klant. Er zijn heel veel producten, diensten en oplossingen in de markt gericht op vrouwen, die zijn bedacht door witte mannen, waardoor degenen die het product hebben bedacht er zelf geen ervaring mee hebben, wat zelfs levens kan kosten.

Een hartinfarct bij een vrouw heeft andere symptomen dan bij een man. Hierdoor zijn regelmatig door artsen diagnoses bij een vrouw verkeerd gesteld en werden hartinfarcten niet vastgesteld, waardoor er onnodig veel zijn vrouwen overleden. Puur omdat al het eerdere onderzoek naar hartinfarcten werd gedaan door mannen op mannen. (uit Waarom vrouwen minder verdienen)

Bij crashtesten van auto’s werden bijvoorbeeld alleen maar dummies gebruikt met mannelijke vormen. Zo zijn er tal van voorbeelden die duidelijk maken dat het logisch is dat je met vrouwen en minderheden in je organisaties een veel beter product ontwikkelt.

Vrouwen in de top betekent meer winst

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat meer diversiteit in de top meer resultaat oplevert.

Zo is er het onderzoek uit 2014 van de Mario Daniele Amore bij duizenden Italiaanse familiebedrijven. Hieruit blijkt dat bij familiebedrijven waarbij de mannelijke CEO wordt vervangen door een vrouwelijke CEO, de winstgevendheid toeneemt. Hoe meer vrouwen in het bestuur, hoe meer de winstgevendheid groeit.

Het onderzoek van International Labour Organisation (ILO), te lezen in het rapport Women in Business and Management, The Business Case for Change, peilde bijna 13.000 bedrijven in 70 landen. Bijna drie vierde van de bedrijven die genderdiversiteit in hun management bijhielden, rapporteerde een winststijging tussen 5 en 20 procent, en de meerderheid stelde een stijging tussen 10 en 15 procent vast.

Bijna 57 procent van de ondervraagde bedrijven gaf aan dat het makkelijker werd om talent aan te trekken en te behouden. Meer dan 54 procent zegt dat ze verbeteringen zagen op het vlak van creativiteit, innovatie en openheid.

Of neem het het zeer uitgebreide onderzoek uit 2020 van world-first research. Het onderzoek, gebaseerd op zes jaar genderrapportage van Australische bedrijven aan het federale bureau voor gendergelijkheid op het werk, heeft aangetoond dat bedrijven die een vrouwelijke CEO hebben aangesteld, hun marktwaarde met 5 procent hebben verhoogd.

Door het aantal vrouwen in andere belangrijke leiderschapsposities met 10 procent of meer te verhogen, stijgt de marktwaarde van een bedrijf met 6,6 procent.

Het onderzoek is een wereldprimeur vanwege de causale rol die het identificeert tussen grotere genderdiversiteit en zakelijk succes

Waarom het nog zo weinig gebeurt is logisch

Waarom is er zo weinig diversiteit bij de startups en andere kleine bedrijven (minder dan 50 medewerkers) als het een beter resultaat oplevert? Dat komt door gemakzucht: we hebben snel een connectie met mensen die op ons lijken, praten, denken, eruitzien, ruiken en voelen zoals wij. Door deze snelle, onbewuste connectie, krijgen mensen die op ons lijken een voordeel. Ze voelen vertrouwd en we kiezen voor de bekende weg.

Wanneer er dus veel witte mannen in een bedrijf werken dan is de kans groot dat de volgende persoon die wordt aangenomen ook een witte man is. Wanneer de oprichter een witte man is dan is de kans groot dat er veel witte mannen werken en op de invloedrijke posities zitten.

Overigens heb ik de afgelopen tijd ook veel vrouwelijke ondernemers gesproken met een sterk groeiend bedrijf en ook daar hoor ik dat ze moeite hebben met diversiteit. Zij hadden een team met veel vrouwen.

Een sterke uitspraak uit het boek Waarom vrouwen minder verdienen van Sophie van Gool: het is logisch om vrouwen en andere minderheden in je bedrijf voordeel te geven bij sollicitaties en promoties, omdat witte mannen hun hele leven het voordeel hebben gehad.

Het is goed om de gemakzucht te doorbreken en meer tijd te steken in het proces, zodat je veel meer verschillende inzichten krijgt in je bedrijf. Er worden betere impactbesluiten genomen als de top diverser is.

Wat kun je doen voor een beter resultaat?

In het boek Waarom vrouwen minder verdienen vind je hele waardevolle tips die je in je bedrijf kunt doorvoeren. Denk hierbij aan:

  • anonieme sollicitatieprocedures,
  • de kinderopvang goed organiseren,
  • ouderschapsverlof voor vaders,
  • gelijke beloning op basis van functie, en
  • transparantie in beloning.

Een tip van mij is om bij je kortetermijnbeslissingen een keer rustig diep te ademen en de bekende vooroordelen op een zijspoor te zetten. Kijk nu nog eens naar de vraag waar je voor staat, geef dan de vrouw, of niet-witte man of vrouw het voordeel. Het gaat je bedrijf verrijken.

Luister naar Hoe gaan we de loonkloof dichten? – Sophie van Gool.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.