Vier cruciale elementen voor een duurzaam bedrijf

Er zijn vier elementen waarmee kleine bedrijven het verschil maken. Het gaat om drie V’s en de I, die ervoor zorgen dat ze een hoger rendement hebben en beter in staat zijn om lastige periodes door te komen.

Voor de volgende aflevering in de boekencast heb ik het boek Nieuw Europees organiseren van Jaap Jan Brouwer en Jaap Peter gelezen. Het boek gaat over het Rijnlands model, dat een tussenweg vormt tussen het neoliberalisme en het communisme. In de ene wereld laat je alles over aan de markt en in de andere wereld laat je alles over aan de overheid.

Je herkent vast de uitwerking in de extremen van beide stromingen. Wanneer je alles overlaat aan de markt ontstaan er grote bedrijven die alle macht willen en de invloed van de overheid steeds verder willen verkleinen. Ze zoeken manieren om steeds minder geld te betalen aan de overheid (belastingen) en meer geld aan de aandeelhouders uit te keren. De Angelsaksische wereld heeft een sterk geloof in de markt en ongeloof in de kennis en kunde van een overheid.

Terwijl in een communistische omgeving de overheid steeds meer grip op de samenleving zoekt en alles wil controleren. Er is wantrouwen in de burger. Dit zagen we terug in de Stasi in Oost Duitsland, je zag en ziet het in de Sovjet-Unie en je ziet het nu in China. Daar wordt iedere burger gecontroleerd met de nieuwste technologie. 

Het Europese model is een middenweg tussen deze twee uitersten, waarbij bedrijven veel meer in harmonie leven met de omgeving en verantwoordelijkheid voelen voor alle betrokkenen. Door de drie V’s zijn de bedrijven innovatiever en duurzamer. Wat zijn de drie V’s?

Vakmanschap

Europese bedrijven, net als de Nederlandse midden- en kleinbedrijven, investeren continu in de kennis van hun medewerkers. De nieuwe medewerkers zijn praktisch of theoretisch hoog opgeleid en worden in het bedrijf verder opgeleid op expertise die nodig is voor het product of de dienst.

Dit vakmanschap in het bedrijf zorgt voor een product van een hoogwaardige kwaliteit. Het zorgt ook voor een flexibele instelling van het team, dat zich snel kan aanpassen aan de veranderende omgeving.

De hoogwaardige kwaliteit van het product zorgt voor een hogere prijs en een grotere marge, waardoor er weer meer geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling. Er is een grote innovatiekracht in het mkb, waarbij ondernemers nauw samenwerken met andere bedrijven.

Verbinding

De leider van het bedrijf heeft een goede verbinding met zijn medewerkers en is verbonden met de inhoud van het werk. Daarnaast heeft het bedrijf een goede verbinding met de omgeving en alle betrokkenen, denk aan de planeet en de maatschappij

Door de verbinding met leveranciers en klanten worden nieuwe ontwikkelingen samen gedaan.

Vertrouwen

Het uitgangspunt voor de samenwerkingen met partners en medewerkers is vertrouwen. Je vertrouwt als leider op de expertise van de medewerker en dat ze daarmee besluiten neemt die goed zijn voor de klant en het bedrijf. Je hebt vertrouwen in de partners en bouwt aan langdurige relaties.

Inspiratie

Als leider zorg je voor inspiratie en visie. Jouw grote doel is voor de mensen een reden om lang te blijven en zich actief in te zetten (Drive) om dat doel te ondersteunen. Dit zorgt er weer voor dat klanten graag jullie product of dienst kopen omdat ze daarmee ook dat doel ondersteunen. Ze zijn daardoor bereid om er wat meer voor te betalen.

Het mkb wordt nog steeds gebouwd op deze pijlers, ik merk bij mijn klanten hoeveel aandacht en zorg er is voor de ontwikkeling van de medewerkers.

De ‘kracht’ van de vrije markt

Hier tegenover staat het Angelsaksische model met:

  • Command
  • Communication
  • Control
  • Information

Het ontbreekt aan vertrouwen in de medewerkers en je zegt precies wat ze moeten doen. Dit leg je allemaal vast in regels en meet je. De managers in deze bedrijven hebben meer verstand van de data dan van het product. Ze staan verder af van de productie en dichter bij de aandeelhouders.

Wanneer je goed rondkijkt zie je dat we op een aantal fronten in Nederland aanhangers hebben van het Angelsaksische model. Het zichtbaarst is dit voor mij in de zorg en bij de overheid. Het is de wereld waarin de afnemer steeds meer last krijgt van de vrije markt (hogere prijzen), terwijl de kwaliteit afneemt. In deze omgeving zijn de medewerkers drukker met de regels en het invoeren van gegevens dan met de burger of patiënt en de managementlaag wordt steeds groter. Dus minder kwaliteit tegen hogere kosten.

Mijn langetermijnbeslissingen

Door het lezen van dit boek Nieuw Europees organiseren (4e herziene druk) ben ik me gaan realiseren wat het effect was van mijn (Angelsaksische) MBA die ik heb gevolgd. Al was dit een executive opleiding die we volgenden naast een baan, dit was een voorwaarde. Het ging in onze opleiding veel over samenwerken, leren van elkaar en ontdekken in je eigen bedrijf.

De aandacht voor de drie V’s en I neem ik mee in de gesprekken met de ondernemers bij de langetermijnbeslissingen waar ze voor staan.

Daarnaast neem ik ze mee in de keuze voor mijn stem in de komende verkiezingen. Een partij die bewuste keuzes maakt waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn van de planeet en maatschappij, en die een middenweg kiest tussen de markt en overheid.

Maandag 15 maart komt de aflevering over dit boek in de Boekencast.

Noot: de meeste boeken voor de boekencast koop ik zelf. Dit boek kreeg ik gratis toegestuurd van de uitgever zonder verdere voorwaarden.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.