Meer twijfelen voor meer vrijheid

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, al ga je daar bij het opstellen van je plannen en doelen wel van uit. Met je team werk je hard en lever je kwaliteit, en hiermee doe je er alles aan om de klanten aan jullie te binden. 

Totdat jouw contactpersoon bij het bedrijf vertrekt, de directeur of aandeelhouder een concurrent introduceert uit haar eigen netwerk of de markt onverwacht stilvalt bij je grootste klant. Er zijn zoveel dingen die jullie toekomst beïnvloeden dat het lastig is om een omzet te voorspellen voor het komende jaar, laat staan de komende vijf jaar.

Spreadsheets zijn geduldig en door te spelen met percentages en lijntjes zet je verwachtingen uit en bepaal je de doelen. Je rekent uit hoeveel klanten je nodig hebt om deze doelen te bereiken. Dit reken je terug naar het aantal afspraken dat er nodig zijn om die klanten te krijgen.

Deze grafieken en doelen werken zolang alles in jullie omgeving stabiel is. Dat kan voor een tijdje wel zo lijken, maar dan gebeurt er iets onverwachts in de markt. Er gebeurt iets waardoor al je voorspellingen in het water vallen. De geschiedenis laat ons zien dat onverwachte gebeurtenissen van alle tijden zijn – een pandemieën, branden, economische crises en veel meer komen telkens weer voor.

Geen idee wanneer de volgende crisis komt, maar dat die komt staat vast. In je doelen kun je er geen rekening mee houden, maar het is goed om er mentaal wel mee bezig te zijn.

Doorloop verschillende scenario’s voor je bedrijf met je team zoals:

  • Wat is het effect van een brand bij mijn grootste klant op mijn omzet?
  • Wat gebeurt er wanneer mijn bedrijf afbrandt?
  • Wat moet je doen wanneer je beste medewerker morgen naar de concurrent vertrekt?
  • Wat zijn de gevolgen wanneer jij morgen ernstig ziek wordt?
  • Wat verandert er voor je cashflow wanneer je grootste afzetmarkt morgen stilvalt?
  • Wat moet je doen wanneer een cybercrimineel jouw data of website gijzelt en losgeld vraagt?

Cijfers, getallen, doelen met soms twee cijfers achter de komma geven een gevoel van zekerheid. Een schijnzekerheid. In de onderstaande video van de presentatie van Sanne Blauw noemt ze nog twee aspecten die mis kunnen gaan met de cijfers waar we onze aannames op bouwen.

Sanne Blauw in Brainwash

Sanne Blauw is econometrist en de auteur van Het bestverkochte boek ooit (met deze titel).

Sanne is er een voorstander van om meer twijfel laten zien. Ze haalt Isaiah Berlin aan in deze presentatie. Deze presentatie gaat over de vos en de egel, waarbij de vos vele dingen weet en de egel één groot ding weet. De egel is stellig over dat ene ding dat zij weet. De vos onderzoekt, ontdekt, twijfelt en herstelt.

Je denkt als ondernemer dat het belangrijk is dat je een egel bent en stellig bent over de richting van het bedrijf en dat moet onderbouwen met cijfers zodat de mensen in je team zelf beslissingen kunnen nemen. Terwijl wat meer twijfel over de toekomst en cijfers laten zien en naar verschillende meningen in je team luisteren je bedrijf verder brengt. Met name in onzekere tijden. Een bedrijf runnen in stabiele tijden kan iedereen. Een team bouwen dat het bedrijf overeind houdt in onzekere tijden, dat is de kunst. Een duurzaam bedrijf bouwen terwijl je geen zekerheid hebt over de toekomst.

Bij een crisis weet eigenlijk niemand waar het heen gaat. De egels die stellig beweren dat zij weten wat er gaat gebeuren hebben zich slecht voorbereid op alternatieve scenario’s. Wees een vos en ontdek samen met je team wat jullie gaan doen wanneer er een nieuwe onverwachte crisis voor de deur staat. Zodat de medewerkers in je team zelf gaat ontdekken wat ze moeten doen en niet verstijven en wachten op jouw visie in een moment van crisis. Je wilt vrijheid van je bedrijf, altijd.

Mijn gewoontes helpen me om de dingen te doen die mij tot nu toe het meeste hebben opgeleverd. Dat zijn de gewoontes die bijdragen aan mijn doel, de goede gewoontes. In tijd van een crisis houd ik zoveel mogelijk vast aan mijn gewoontes en onderzoek daarnaast alternatieven die in deze periode beter werken, zoals samenwerken.

Dit artikel is een vervolg op We willen niet altijd jouw mening horen en De obsessie met cijfers en waar de echte winst zit.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.