Er is leven na de groei #boekencast afl 74

Paul Schenderling schreef het boek in nauwe samenwerking met Schrijverscollectief Postgroei, een van de deelnetwerken van Postgroei Nederland. Paul is econoom en adviseur bij Berenschot. De leden van het collectief zijn lid van elf verschillende politieke partijen, waarmee ze het brede braadvlak van de ideeën in het boek onderstrepen. Ondertitel: Hoe we onze toekomst realistisch… Lees verder Er is leven na de groei #boekencast afl 74