Sociaal leiderschap

In onze wekelijkse ontmoeting sprak Wouter over sociaal leiderschap tegenover persoonlijk leiderschap. Wat is sociaal leiderschap en waarom is het nu belangrijk?

Sociaal leiderschap betekent dat je breder kijkt dan jezelf, je eigen gezin en je eigen omgeving. In de afgelopen decennia zijn we de mens steeds vaker als een autonoom individu gaan zien, in plaats van als onderdeel van een familie, kerk of dorp.

Zijn we daarmee individualistischer geworden? Uit dit overzicht van het CBS blijkt dat er geen eenvoudige conclusie kan worden getrokken.

“Sommige trends kan je interpreteren als een bewijs van toenemende individualisering, bijvoorbeeld de verder afnemende invloed van traditionele instituties zoals huwelijk en kerk. Andere indicatoren, zoals die rond maatschappelijke participatie, blijven stabiel of lijken eerder te wijzen op een verandering in vorm dan in frequentie.”

Worden we individualistischer? CBS

“Mensen die beweren dat we in een individualistische samenleving leven waar gemeenschapszin steeds verder afbrokkelt, zijn daarmee pessimisten zonder realiteitsbesef.”.

zegt Richard Engelfriet in dit artikel

Een land wordt als individualistisch beschouwd indien de volgende punten relatief belangrijker werden gevonden:

 1. Vrije tijd: voldoende tijd voor het privé- of gezinsleven
 2. Vrijheid in het werk: grote vrijheid om het werk naar eigen ideeën aan te pakken
 3. Uitdaging: werk dat een uitdaging is en dat persoonlijke voldoening kan geven.

Een land wordt als collectivistisch beschouwd indien de volgende punten relatief belangrijker werden gevonden:

 1. Training: gelegenheid tot verdere training, zowel ter verbetering van kennis als voor het aanleren van nieuwe uitdagingen
 2. Werkomstandigheden: goede werkomstandigheden (ventilatie, verlichting, ruimte etc)
 3. Talenten gebruiken: kennis en vaardigheden volledig kunnen benutten.

Uit Individualisme versus collectivisme

Zelf heb ik het gevoel dat we in de afgelopen honderd jaar vooral hebben gekeken naar de korte termijn van onze eigen samenleving. 

 • Meer winst van het bedrijf voor de aandeelhouder van nu in de Angelsaksische wereld. 
 • Nu spullen kopen en niet nadenken over het afval dat er achterblijft nadat het product is afgedankt.
 • Nu fossiele brandstoffen gebruiken zonder na te denken over het effect op de planeet.

Sociaal leiderschap betekent dat jij als leider ook rekening houdt met de lange termijn:

 • Is het goed voor de planeet?
 • Is het goed voor de samenleving?
 • Is het goed voor mijzelf?

Wat is het effect van wat ik nu doe op de samenleving?
En de samenleving over zeven generaties?
Wat is het effect van wat ik nu doe op de planeet, nu en op de lange termijn?

Gelukkig zie ik steeds meer initiatieven van sociale leiders die verder kijken dan hun naaste omgeving. In de podcast geef ik ruimte aan ondernemers die een sociale kijk op de wereld hebben en positieve impact hebben en daar graag iets over delen met jou en mij.

Mensen als:

Ken jij een sociale leider die ik hierover moet spreken voor de podcast? Schrijf dan een reactie hieronder.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.