Natuurlijk sociaal contract tussen boer en consument – Johannes Regelink

Vandaag het gesprek met Johannes Regelink.

Johannes is ecoloog van achtergrond, boer in de Achterhoek en transitiemaker bij Squarewise. Met Burgerboerderij de Patrijs en Eerlijke Kaas werkt hij aan een actieonderzoek waarin de vraag centraal staat: Hoe kunnen burgers bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw?

Laten we beginnen…

In gesprek met Johannes leerde ik:

 • Bij de aanschaf van de boerderij kwamen ze niet uit de niet-financiële voorwaarden met zijn twee ooms.
 • Iedere generatie heeft te doen, wat die te doen heeft.
 • Duurzamere landbouw toe, dan nu gedaan wordt.
 • Oude denken: succes = van 70 naar 160 melkkoeien
 • Code aan het kraken van de oude generatie wat succes definieert – filosoof en boer Jan Huijgen
 • November 2021 besloten dat ze er niet uit gingen komen met de ooms en op zoek gegaan naar een andere boerderij.
 • Boerderij gekocht met 70 koeien en 40 Ha. Daar moet grond bij komen voor een betere verhouding. Dit gaan ze pachten.
 • De Patrijs heeft 1 miljoen gecrowdfund van 400 burgers – en dat ging met veel energie gepaard.
 • Je kunt nog steeds deelgenoot worden een of meer certificaten van € 1000 kopen en kiezen van 3 manieren van rendement – 1. 1.5% rente per jaar, 2. 2.5% korting op de producten in de verslokalen, 3. Mooier landschap en biodiversiteit. In totaal 400k koos voor de derde optie.
 • Andere projecten waar ze nu nog te weinig middelen voor hebben: het energiesysteem verduurzamen (melk koelen), conferentie ruimte inrichten.
 • Naar wat voor voedselsysteem zouden we willen? Een systeem dat gericht is op de gezondheid van de mens en onze biodiversiteit en ons landschap ondersteunt. De fundering van ons leven.
 • Als we nu alle graslanden die we hebben omzetten naar akkerbouw en alleen plantaardige producten dan krijgt de biodiversiteit een enorme klap.
 • We importeren veel voer, producten exporteren, maar letterlijk met de shit blijven zitten.
 • Hoe komen we van het huidige systeem, naar een systeem dat biodiversiteit, landschap en onze gezondheid ondersteunt zonder dat er enorme trauma’s ontstaan bij groepen boeren?
 • Als we de boeren vragen het aantal koeien terug te brengen en dezelfde melkprijs geven, dan zijn ze binnen een jaar en failliet en dat kan niet de bedoeling zijn. Ze willen wel naar het nieuwe systeem maar zijn op zoek naar duidelijkheid over hoe ze daar van kunnen bestaan.
 • Marktdenken vaalt hier. Goed in handel drijven, hoe in koeien voeren en melk exporteren. Manier die werkt financieel gezien, maar ecologisch gezien heel veel kost.
 • Een melkveehouder heeft een afnemer en die bepaalt de prijs van het product.
 • De Patrijs levert rechtstreeks aan 1700 klanten.
 • Er is 0,5 FTE bezig voor de communicatie met de leden.
 • Een gemiddelde boer is niet in staat om die communicatie, marketing en verkoop kant goed te organiseren.
 • Als je langdurig wilt verduurzamen dan moet je niet investeren maar desinvesteren.
 • Boeren helpen om te verduurzamen, door o.a. Minder voer van verder weg, meer voer van eigen land, meer biodiversiteit in eigen land, meer dieren welzijn.
 • Schiermonnikoog – 7 melkveehouders – overheid zegt we gaan 1 uitkopen, maar dat wilden ze alle zeven niet.
 • Jan Willem Erisman – Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman (1961) is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) aan de Universiteit Leiden
 • Meer dan 30% van de koeien hebben weggedaan en met eigen kaasmerk. Met alleen lokale verkoop lukt het niet.
 • Eerlijke kaas – kun je een boer adopteren. Abonnement op de kaas nemen.
 • Van Friesland Campina – de webshop De Firmakaas.nl begin 2022 overgenomen. Defirmakaas.nl naar de eerlijkekaas.nl.
 • Zit nu in de firmakaas.nl naar eerlijkekaas.nl 
 • Straks ook Boerderij Ruimzicht https://boerderijruimzicht.nl/ 
 • In plaats van technische innovatie hebben we meer sociale innovatie nodig. Prof. Dr. Patrick Huntjens heeft het ook wel over een natuurlijk sociaal contract.
 • Vanuit verlichting zoeken we onafhankelijkheid, terwijl we als wezen extreem afhankelijk zijn, van de aarde, de lucht, de biodiversiteit, ons voedsel. De wederzijdse afhankelijkheid van de boer is niet meer zichtbaar.
 • Wij zijn afhankelijk van de aarde. Die hebben we te dienen op een volhoudbare manier.
 • Eerlijke Kaas bewust een BV gekozen en een stichting aan gehangen – stichting is de bestuurder en heeft een aandeel – alle medewerkers ook aandeelhouders. Maximaal ⅓ van de winst kan worden uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.
 • Alle drie stellingen zijn waar: de aarde is van ons allen, de aarde is van zichzelf, en een stukje van de aarde heb ik de verantwoordelijk voor.
 • Johannes ontleent zijn identiteit aan het zijn van een transitie maker

Meer over Johannes Regelink:

Andere bronnen:

Video van het gesprek met Johannes Regelink

https://youtu.be/T-KcyCyL9cI

Kijk hier https://youtu.be/T-KcyCyL9cI

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.