Het herstelgesprek, waardevol voor leiders – Yolanda Jansen

Vandaag het gesprek met Yolanda Jansen.

Yolanda begeleidt en coacht leiders om ervaren onrecht in jouw team of werkrelaties te herstellen.

Via haar sessies helpt ze je om in korte tijd blokkades, spanningen en conflicten binnen je organisatie om te buigen naar constructieve gesprekken, verbindende werkafspraken en gezonde omgangsvormen.

Herstelgesprekken stimuleren samenwerking en dragen bij aan meer werkplezier. Niet alleen van jou, maar ook van je partners, cliënten en teamleden.

Laten we beginnen…

In gesprek met Yolanda Jansen leerde ik:

 • De restorative justice (herstelgesprek) is gestoeld op drie vragen: Wat is er gebeurd? Wat was de impact op jou en eventueel op anderen? Wat dient er te gebeuren om het goed te maken?
 • Organisaties en afdelingen van binnen productiever en constructiever maken
 • Gelijkheid betekent dat een ander niet de macht over mij heeft.
 • Het is goed om organisaties waar veel ontwikkeld wordt ook een herstelcultuur te ontwikkelen. Wanneer je creëert kunnen er dingen fout gaan.
 • De ware aard van een organisatie kun je meten door hoe ze met fouten omgaan. “The best single question for testing an organizational character is: What happens when people make mistakes?” – Robert I. Sutton
 • Mensen zijn feilbare wezens.
 • Haar missie is het om mensen te leren om goed met fouten om te gaan.
 • Herstelgesprek is een goede vaardigheid om te leren voor leiders en managers.
 • Emoties zijn woorden geven aan je gevoelens.
 • Geweldloze communicatie van Marshal Rosenberg  https://www.youtube.com/watch?v=8sjA90hvnQ0 
 • Ze wil de mens centraal weer terugbrengen in organisaties. Een gesprek van mens tot mens.
 • Amy Edmonson – (The fearless organization #boekencast afl 12) prestatie druk en psychologische veiligheid. Vier kwadranten: apethy zone, anxiety zone, comfort zone en learning zone.
 • Antoinette Weibel met Otti Vogt – Good Organisations.
 • Vaardig worden in het herstellen van fouten.
 • Bij herstelrecht praat je niet over schuld en schaamte, daar ga je aan voorbij
 • Voorbij gaan aan gelijk hebben en gelijk krijgen.

Meer over Yolanda Jansen:

Video van het gesprek met Yolanda Jansen

Kijk hier https://youtu.be/dAdTN9eLay4

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.