De toekomstvaste zorg droom – Egge van der Poel

Vandaag het gesprek met Egge van der Poel.

Egge is een beta met een alfarandje. Gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica met daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij heeft een nieuwsgierige aard en een passie voor communicatie. Hij past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te bouwen.

Laten we beginnen…

In gesprek met Egge van der Poel leerde ik:

 • Hoe het Higgs deeltje is aangetoond in CERN.
 • De samenwerking in CERN is bijzonder en is een goed voorbeeld hoe het ook zou kunnen in de zorg.
 • Meer data en kennis delen in de zorg is belangrijk.
 • Het ontstaan van het internet heeft de oorsprong in CERN.
 • Kwetsbaarheid als kracht is geen kerncompetentie in de hiërarchisch omgeving van een ziekenhuis. Terwijl dit belangrijk is voor de cultuurverandering die nodig is.
 • De grootste bottlekneck is het gezamenlijke doel die nodig is voor de transitie naar een nieuwe vorm van gezondheid en zorg.
 • Dat zorg bieden geld oplevert, is een vreemd uitgangspunt.
 • Als de ouderen groep gaat eisen dat alles kan en alles moet, dan is de zorg onbetaalbaar.
 • Preventie heeft geen verdienmodel. Er is geen model dat er voor zorgt dat we beginnen bij gezonder leven.
 • Delen van informatie en kennis heeft geen verdienmodel, maar delen zou wel de standaard moeten zijn.
 • Stichting Corona in kaart is briljant mislukt. Ze kregen de publieksprijs in de zorg.
 • Er wordt veel data naar beleidsmensen gestuurd, maar waar is de terugkoppeling van de conclusies van deze data naar de mensen die het werk doen?
 • Met een gezamenlijk doel kun je vanuit vertrouwen en een lerende houding samen vooruit.
 • Egge heeft geen vertrouwen in mensen die zeggen dat ze de toekomst kennen. De top-down benadering gaat niet werken.
 • Leiderschap is nodig om te proberen en laten zien dat falen nodig is en geen gevolgen heeft.
 • Als leider moet je de superfaler onder de superfalers zijn.
 • De shit en de cultuur sijpelt naar beneden.
 • De gemeenschappelijke waarden hebben we eruit gemanaged in de BV Nederland, want het kan beter, sneller, efficiënter en moet groeien.
 • Economische groei zorgt niet voor sociale cohesie; vermogensongelijkheid = kansen ongelijkheid
 • De maanlanding is eindig denken. Je “moonshot” bepalen is dan ook bekrompen denken. Want als je op de maan staat, dan is het spel gewonnen.
 • Rentmeesterschap zit diep in onze cultuur, maar het neoliberalisme heeft hard toegeslagen.
 • Het boek Geheelmeesters is opgedeeld in drie delen: dromen, ontwaken en ontwerpen.
 • Het duurzaam maken van je IC wordt steeds belangrijker, veel verspilling – Egge in gesprek met Nicole Hunfeld
 • Dromen, durven, en doen op een manier zodat we sneller leren met elkaar.
 • Als we de gezondheidszorg anders willen doen dan moet er meer aandacht komen voor het deel gezondheid, nu is er vooral aandacht voor de zorg.
 • De grote bedrijven (Shell, Unilever) moeten zichzelf pijn gaan doen, ze moeten een transitie door.
 • Je moet doen wat nodig is, en jouw organisatie doet er niet toe.
 • Er is niemand die werkloos wordt omdat we dingen anders gaan inregelen in zorg.
 • Je hebt geen grote gebouwen nodig voor zorg. Oud denken wat in dure stenen wordt gestopt. Je wil zo min mogelijk mensen bij je hebben.
 • Durf je jouw organisatie in twijfel te trekken in het bestaan?
 • Negentig procent in de gezondheid van de mens wordt bepaald door dingen die niets met zorg te maken hebben.
 • We steken 110 miljard in de zorg en we doen heel weinig aan bestaanszekerheid terwijl dit veel effect heeft op de (mentale) gezondheid.

Meer over Egge van der Poel:

Boek van Egge

 • Geheelmeesters (2021) – Compromisloos radicaal betere zorg ontwerpen

Andere bronnen die genoemd worden:

 • Instituut voor Briljante Mislukkingen – Paul Iske
 • Superfalen – Frank Deuring
 • Omarm de chaos – Jan Rotmans
 • Infinite game – Simon Sinek

Video van het gesprek met Egge van der Poel

Kijk hier https://youtu.be/gia1bnnR08g

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.