Kies voor verbindend organiseren – Bowine Wijffels

Vandaag het gesprek met Bowine Wijffels.

Bowine Wijffels is opgeleid als docent Biologie. Na een korte carrière in het onderwijs werkte ze eerste voor een milieuorganisatie aan educatie en voorlichting en later vanuit haar eigen bureau jaren als project- en procesbegeleider aan vraagstukken rond natuur en duurzame ontwikkeling. Vanaf 2016 werkt Bowine vanuit haar bedrijf Nature-Wise als organisatieadviseur en trainer voor met name de publieke sector. In de loop van de jaren koos ze steeds meer voor een insteek geïnspireerd door de natuur (Biomimicry); een nieuw vakgebied waar ze zich sinds 2013 in verdiepte. Het motto van Bowine: ‘Een duurzame, veerkrachtige samenleving en economie bestaat al, we hoeven er alleen maar voor naar buiten te gaan.’

Vanuit haar bedrijf Nature-Wise werk ze als adviseur en trainer en draagt ze bij aan diverse publicaties. Nature-Wise is lid van de coöperatieve vereniging Netwerk & Co en met haar collega’s verzorgt ze trainingen op het gebied van netwerkend werken. Sinds 2020 maakte Bowine de stap naar een (part-time) dienstverband bij de provincie Zuid Holland om zo langduriger bezig te zijn met transitievraagstukken rond circulaire economie.

Van Bowine heb ik geleerd over de overeenkomsten in organisaties en de natuur. Wat we van de natuur kunnen leren en meenemen in je bedrijf wanneer je wilt floreren. We hebben het over het effect van focus op getallen en groei. Ze vertelt over de drie v’s van de natuur en dat dit een goede basis is voor ieder bedrijf en ondernemer.

Als ondernemer kun je veel leren van de natuur via haar boek Weer floreren voor een toekomstbestendig bedrijf. De impact beslissingen die je nu neemt voor de toekomstige generaties en alle stakeholders. Luister naar de inzichten van Bowine.

Laten we beginnen…

Meer over Bowine Wijffels:

Video van het gesprek met Bowine Wijffels

Video van ons gesprek kijk je hier https://youtu.be/RJRe9OVAk4o

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.