Hoe kan ik de positieve impact op onze wereld vergroten?

Wat betekent een positieve impact voor jou?

Ik vraag met telkens af: wat is de impact van wat ik nu doe op de langere termijn? Wat is het effect op de wereld, van wat ik nu doe, voor de kinderen van onze kinderen en daar weer de kinderen van? Wat is de impact op de leefomgeving die ik creëer voor ze met het werk dat ik nu doe en hoe ik nu leef?

Wij mensen vinden het lastig om verder te kijken dan ons eigen leven. Wanneer we terugkijken op het verleden zien we de enorme ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt. Wanneer ik je vraag om een beeld te schetsen van de toekomst zie je dat we het veel lastiger vinden om onze ontwikkelingen te voorspellen. 

We werken vooral aan een goed inkomen voor vandaag en morgen, om zo de hypotheek en andere lasten te kunnen betalen en af en toe iets extra’s te doen, zoals op vakantie gaan. De vakantie waarvan we vinden dat we die verdiend hebben omdat we hard hebben gewerkt. 

We bouwen aan een pensioen voor het geval dat er nadat we zijn gestopt met werken nog leven over is en we dan ook nog geld nodig hebben om te leven en voor de extra’s waar we nog niet aan toe zijn gekomen. Je sluit misschien een verzekering af voor wanneer je komt te overlijden en voor de kosten die komen kijken bij een ‘waardig’ afscheid. Veel verder dan dit gaat de horizon niet. 

Je houdt je bezig met de omzetdoelen voor het komende jaar, de projecten en acties voor het komende kwartaal en de to-dolijst voor vandaag. Het meest wat we doen is gericht op de korte termijn. De horizon van ons eigen leven.

De welvaart die we nu ervaren in de Westerse wereld is opgebouwd vanuit diezelfde horizon. Een eigen huis, met een hypotheek, een bedrijf dat telkens doorgroeit met meer inkomen voor alle betrokkenen. 

Met een zo laag mogelijke rente voor je hypotheek, zo goedkoop mogelijk voedsel en spullen proberen we een gelukkig leven in het nu te realiseren. Daarbij zijn we uit het oog verloren wat de impact is van de keuzes die we ooit gemaakt hebben en die we iedere dag maken.

De gevolgen

Je hebt de opbouw van je pensioen overgedragen aan pensioenfondsen en daarmee aan fondsbeheerders. De opdracht aan de beheerders van die fondsen is een goed rendement behalen zodat er zoveel mogelijk kan worden uitgekeerd aan iedereen die een pensioen aan het opbouwen is.

De wens voor een goed pensioen zorgt ervoor dat de pensioenfondsen beleggen in bedrijven en projecten die niet bezig zijn met de lange termijn maar vooral met de winst van het komende kwartaal. De CEO van die bedrijven wordt onder druk gezet door de grote aandeelhouders om op korte termijn resultaat te leveren. Dat betekent niet te veel investeren in de lange termijn, want dat levert nu geen resultaat op.

De drang naar goedkoop voedsel zorgt voor een druk bij boeren om het maximale rendement te halen uit dieren. Wat een dier levert wordt gezien als een product dat we zo efficiënt mogelijk moeten produceren. Dit gaat ten koste van veel, zoals de biodiversiteit en het welzijn van de dieren. Uiteindelijk gaat dit alles ook ten koste van onszelf. We eten meer dierlijke producten dan goed is voor onze gezondheid en de natuur wordt eenzijdiger en gevoeliger voor rampen.

De drang naar goedkope spullen en kleren zorgt voor de verplaatsing van de productie naar landen waar mensen veel minder verdienen dan wij. Die leven en werken in omstandigheden waar we zelf niet voor zouden kiezen. Doordat het zo ver weg is van ons, zien we niet wat het gevolg is van dat T-shirt of die broek die aantrekkelijk is geprijsd. Door die aanbieding kopen we nog een broek, shirt of rok.

De vooruitgang die onze ouders en grootouders bereikt hebben de afgelopen 70 jaar van meer welvaart voor de meeste mensen, ziet er aan de oppervlakte goed uit. Minder kindersterfte, meer kinderen die naar school gaan, minder oorlog en onrust, mensen worden gemiddeld ouder onder betere levensomstandigheden. Maar steeds duidelijker krijgen we ook de andere rekening gepresenteerd, de langetermijneffecten van onze korte horizon.

Wat doe ik om hier verandering in te brengen?

Wat kun je doen om bij te dragen aan verandering? Allereerst moet je je er bewust van worden dat deze zaken spelen. Je kunt lezen en luisteren naar experts op dit soort onderwerpen om te leren wat de effecten zijn van jouw kortetermijnhorizon. Je kunt ontdekken hoe je je horizon kan verdiepen. Wat zijn de effecten van wat jij doet op de levensomstandigheden van de kinderen van je kinderen en daar de kinderen van?

Door deze bewustwording verandert langzaam maar zeker mijn gedrag, en dit deel ik om zo anderen mee te nemen in dat proces.

Ik weet het meeste niet. Op veel fronten realiseer ik me dat ik ooit heb gekozen voor de horizon van mijn leven en niet verder keek. Door mijzelf bewuster te maken van wat het langetermijnresultaat is van een bepaalde beslissing, kan ik beter kijken naar de impact van die beslissing.

  • Heb ik dat product echt nodig? 
  • Wordt het product duurzaam geproduceerd?
  • Hebben de mensen die het produceren goede levens- en werkomstandigheden? 
  • Waarin investeert het pensioenfonds waarin ik wat geld heb zitten?
  • Waarin investeert de bank waar mijn rekeningen lopen?
  • Hoe zit het met het eten dat we in de supermarkt kopen?
  • Kan ik nog meer plantaardig eten en drinken?
  • Is er een duurzame oplossing beschikbaar? 
  • Werkt die nieuwe klant duurzaam of kan ik daar een rol inspelen?
  • Wil de klant een duurzaam bedrijf bouwen en hoe kan ik daarbij helpen?

Er zijn veel dingen die ik nog veel beter kan doen met het oog op duurzaamheid. Dingen waarvan ik al weet dat ze beter kunnen, maar die ik nog lastig vind om te veranderen. Waar de korte termijn voor de lange termijn gaan en daar werk ik aan. Stap voor stap.

Dit is de motivatie achter het nieuwe boek dat in maart 2021 verschijnt, Betere beslissingen voor meer impact. Hoe kun je als ondernemer met je bedrijf kijken naar een langere horizon, een positieve impact hebben op de wereld en nu leven.

Wat is de impact van jouw bedrijf? Lever je een bijdrage aan de korte horizon of kijk je verder dan dat? Bouw je aan een duurzaam bedrijf? Of weet je nog niet hoe je dit moet doen?

Ik help je graag. Stuur me een bericht.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.