persoonlijk profiel

Waarom op zoek naar mijn talenten?

Bij een van mijn ex-werkgevers heb ik na een aantal jaren gekozen voor een andere functie. Tot dat moment was ik verantwoordelijk voor een eigen ‘business unit’. In deze business unit stuurde ik de mensen aan, een team van zeer enthousiaste mensen die samen graag een goed product aan de klant wilden leveren. Daarnaast was ik ook bezig met de verkoop en marketing van dit product.

Het bedrijf zoekt naar nieuwe impulsen voor de overige product – markt combinaties en zo kwamen we tot een bedrijfsbureau. Dit team van mensen zou verantwoordelijk zijn voor de orders na verkoop. Binnen drie maanden wist ik dat ik dit niet leuk vond. Dat ik de controle kwijt was over hetgeen wat verkocht was, kon ik niet plaatsen. Mijn werkgever zei op dat moment dat ze geen andere plek voor mij konden creëren. Zo begon de zoektocht naar wat ik wel wilde.

Tijdens een ‘Happy Hour’ bij de business club van de Graafschap kwam ik tijdens een presentatie van Tempo Team in aanraking met wijlen Leo van der Burg, eigenaar van Tricona. Tijdens deze presentatie leerde ik het begrip talent. Je hebt talent en daar moet je het mee doen. Ofwel iedereen heeft talenten alleen een heleboel mensen werken niet met hun eigen talent. Dit was iets waar ik naar op zoek was, yes.
Niet lang daarna heb ik op eigen gelegenheid een persoonlijk profiel met Leo van der Burg opgesteld. Met dit profiel in de hand kon ik heel makkelijk op zoek naar een nieuwe baan.

Het persoonlijk profiel

van Erno Hannink, gemaakt op basis van eigen onderzoek en gesprekken met Leo van der Burg

Gerichtheden

intellectueel 35%; sociaal 25%; creatief 40%.
Erno kent zowel de twijfel als de doorzetting, pakt aan op het moment dat hij zich aangetrokken en /of betrokken voelt bij de zaak. Aansluiting krijgen op de gevoelens van anderen gaat hem minder makkelijk af. Leren vindt hoofdzakelijk plaats op grond van ervaringen. Over zijn gevoelens: hij wordt er niet door geregeerd maar kan er zo mee omgaan dat het helpt om inzicht dan wel actie te ontwikkelen, hij heeft gevoelens maar is ze niet.
Over zijn creativiteit: hij is zowel aanpakkend als trendgevoelig, hij is buitengewoon geïnteresseerd in de fenomenen van de tijdgeest.

Aanleg

vorm 20%; kracht 20%; beweging 30%; richting 30%.
Wat opvalt is zijn actiegerichtheid en zijn gebrek aan geduld. Resultaatgerichtheid is sterk. Voor zorgvuldigheid moet hij alle zeilen bijzetten. Zijn toekomstgerichtheid is ingegeven vanuit het vertrouwen dat passende oplossingen bij voordoende problemen in die situatie gevonden zullen worden.

Hij heeft een voorliefde voor grote lijnen en zal zich niet makkelijk verbinden met te grote detaillering. Routine is niet zijn leven. Avontuurlijkheid past bij Erno: nooit vertoont? dan zal ik laten zien dat het wel gaat. Hij pakt uitdagingen makkelijk op. Hij is iemand die niet uit is op zekerheid, enig houvast is plezierig. Hij is er een van zelfdoen: afhankelijkheid is niet passend bij zijn levenshouding.

Hij heeft een hoog commercieel bewustzijn: hij voelt haarscherp aan waar het product waarmee hij zich verbonden weet zijn toepassing vindt. Hij is geen handelaar en geen ondernemer: een gangmaker en losmaker van het zuiverste water. Iemand die kans ziet een ander enthousiast te maken voor iets waarvoor hij zelf ook enthousiast is of zelfs hartstochtelijk mee verbonden is.

Aard

introvert extravert
intellectueel 40% 60%
sociaal 45% 55%
creatief 40% 60%

Ook hierin wordt zijn naar buiten gekeerde kant zichtbaar. Erno is geen tribunezitter maar een actieve veldspeler. Vanwege deze enthousiasmerende kant is een verbinding met iemand met een laconieke levenshouding zeer vruchtbaar: om aanvullend te werken, die hem helpt niet te snel enthousiast te zijn, om niet al te hartstochtelijk te zijn, kortom: iemand die hem bij de les weet te houden.

Motieven

Dynamiek van de motieven
Ingetogen 3/4; toegewijd 3/4; bevlogen 2; gedreven 1

Erno is een gedreven enthousiasmerend mens die in staat is zijn ideeën aan anderen over te dragen. Over-enthousiasme is het gevaar: zodanig gepakt zijn dat de ander niet wordt meegenomen in zijn of haar twijfels en bedenkingen. Hij is een echte vernieuwer: in staat kaders te doorbreken en ongebaande wegen te gaan. Bedachtzaam stappen zetten is niet zijn weg. Iemand van de grote lijnen die al te detaillistisch werk op afstand zal weten te houden.

Domeinen van de motieven
functioneel 3; analytisch 4; synthetisch 1; conceptueel 2

Erno leeft vanuit ideeën: hij leeft om zijn gedachtewereld werkelijkheid te maken. In die zin is hij iemand met een platonische inslag. Gericht op mensen kan hij helpen door vanuit verschillende gedachten mensen op een ander beleven van hun eigen werkelijkheid te brengen. Een zekere pedagogische kwaliteit zal in toekomst steeds meer zichtbaar worden, hij kan namelijk steeds beter uitdrukking geven aan zijn ervaringen, waarvoor de bijpassende ideeën al aanwezig zijn.