Optimalisatie boven winstmaximalisatie

Altijd het maximale eruit halen is een gevaarlijke strategie, omdat je dan momenten van rust en optimalisatie mist. In het boek Weer floreren vertelt Bowine Wijffels over tien natuurlijke keuzes voor toekomstbestendig organiseren. Deze keuzes zijn gebaseerd op de natuur, ze geeft telkens voorbeelden van hoe het in de natuur werkt en legt dan de link naar de keuze voor je bedrijf.

Een van die tien keuzes is: plaats optimalisatie boven maximalisatie. Wijffels laat zien dat het vreemd is dat we in de huidige economie, het kapitalisme, een focus hebben op (winst)maximalisatie. De gemiddelde mens wil altijd meer (verdienen) en bedrijven moeten altijd groeien. Ieder kwartaal moet er een hogere omzet zijn dan het kwartaal ervoor. Het liefst ook een hogere winst. De economie van het land moet ieder jaar weer groeien. China wil dat de inwoners meer kinderen krijgen, die meer kopen, en meer werkers in de toekomst, zodat de economie kan blijven groeien.

Wanneer de stijging van de omzet en/of winst tegenvalt dan is er een negatieve emotie in het bedrijf en vaak ook in de markt. Dit alles is gebaseerd op een voorspelling in het verleden, met een blik naar de toekomst zonder dat je precies weet wat er gaat gebeuren. Je doet een schatting maar er zijn zoveel dingen die een rol spelen waar jij geen invloed op hebt.

Tegenslag

Wat we zeker weten is dat er om de zoveel jaren een tegenslag is. We hebben op dit moment nog geen idee wat de volgende tegenslag is, maar we weten zeker dat die komt. Een onverwachte en oncontroleerbare tegenslag. Soms een verwachte tegenslag die ineens versneld op ons afkomt. Zo hadden we in 2020 en 2021 de tegenslag van corona voor veel mensen en bedrijven. Wanneer je de jaren ervoor zuinig bent geweest en reserves hebt opgebouwd dan betekent zo’n tegenslag niet het einde van je bedrijf. Wat we zien is dat na een moment van bezinning zo’n tegenslag vaak ook nieuwe kansen biedt.

Bij maximalisatie voor vooral de grote bedrijven zie je dat er een focus is op de winst van dit kwartaal, een kortetermijnvisie. De aandeelhouder blijft ook in een lastige periode vragen om zoveel mogelijk rendement, al gaat dit ten koste van mensen of de omgeving. In goede tijden wordt bij deze bedrijven ook zoveel mogelijk winst uit het bedrijf gehaald en uitgekeerd aan de aandeelhouders en bestuurders in de vorm van bonussen, zoals bij KLM en Booking. Hierdoor verwijderen ze ieder grammetje vet, waardoor ze in lastige periode niets hebben om op te teren. De grote bedrijven schromen dan niet om bij de overheid aan te kloppen voor financiële steun.

In het MKB en bij familiebedrijven die denken in generaties zie je dat er veel meer rekening wordt gehouden met een mogelijke tegenslag in de toekomst. In een periode dat het tegenzit worden de bestaande processen geoptimaliseerd en worden mensen en eventueel de opgebouwde reserves aangesproken. In de betere periodes worden de reserves weer aangevuld.

Groeien en bloeien

In de natuur zie je met de seizoenen momenten van groei en momenten van rust. Bij dieren zie je dat ze veel gebruikmaken van rust om daarna weer in actie te kunnen komen. Bij bomen en planten zie je ook dat ze minder energie in de groei stoppen wanneer er in een jaar minder voedingsstoffen zijn, bijvoorbeeld door droogte.

Door periodes van rust in te bouwen in je bedrijf zorg je voor ruimte om op adem te komen bij je team. Het geeft je de tijd om processen te optimaliseren en producten te verbeteren. Door deze ruimte krijgen je bestaande klanten meer aandacht en blijven ze tevreden. Een moment waarop je kunt werken aan een opleiding en de verbetering van je mensen.

Wat zou er met de groei van jullie bedrijf gebeuren wanneer je af en toe rust neemt en ruimte maakt om te bloeien? Genieten van het moment, genieten van wat je bereikt hebt, successen vieren zodat je ook ziet wat allemaal gelukt is en dat geluk beleven.

Ik herken het ook in het hardlopen. Een van de eerste dingen die ik leerde van de coach was dat meer kilometers rennen in een rustig tempo mij beter zou maken. Het rustige tempo of een rustdag geeft mijn spieren en pezen de ruimte om weer op kracht te komen. Door telkens hard te werken en op een hoog tempo te lopen krijg ik last van blessures en blijf ik hangen op een bepaalde snelheid. Door momenten van tempo af te wisselen met rustig lopen word ik op de langere termijn beter en sneller, met minder blessures.

Wil je meer leren over bloeien, vraag dan het whitepaper GroeiBloei aan.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.