Mijn worsteling met de SDGs en de IDGs

Trust your struggle. Worsteling met IDGs en SDGs
Photo by DJ Johnson via Unsplash

Hi Esther,

Herken je dit? Je hebt het gevoel dat je werkt aan iets groots en waardevols, en dat het belangrijk voor jou en anderen is, maar gaandeweg ontdek je ook de beperkingen er van?

Zo kwam midden 2022 Pieter van Osch bij me, met de vraag of we samen de IDGs HUB voor Amsterdam wilden opstarten. IDG staat voor Inner Development Goals. Hij was naar een congres geweest in Zweden, waar de IDGs zijn ontstaan, en hij was ervan overtuigd dat we dit in Nederland moesten delen. We hadden samen al eens de Social Media Club in Amsterdam opgestart, wat in die tijd net zo belangrijk voelde als de IDGs nu.

Na zijn vraag heb ik de IDGs onderzocht en enthousiast toegezegd. De koppeling van de IDGs met de SDGs sprak me aan. Daarnaast past de persoonlijke ontwikkeling goed bij mijn werk als coach. 

Voor mijn gevoel zijn de IDGs de missende schakel om meer mensen te betrekken bij SDGs. Of beter gezegd, zijn de IDGs een goed hulpmiddel om meer mensen te betrekken bij de grote vraagstukken van dit moment. Net als de IDGs zijn de SDGs een hulpmiddel, niet het enige hulpmiddel, maar wel een breed georganiseerd hulpmiddel dat wereldwijd bekendheid heeft.

Wat is er mis met de SDGs?

De afgelopen maanden heb ik met veel mensen gesproken over de SDGs als hulpmiddel om de sociale en ecologische ongelijkheid in de wereld te verminderen.

Naast veel enthousiaste mensen hoorde ik regelmatige kanttekeningen over de waarde van de SDGs, zelfs van mensen die er mee werken. De opmerkingen waar ik het meeste door geraakt wordt zijn:

  • Een van de duurzame doelen, de SDG8, noemt economische groei. Dit terwijl wetenschappers en andere mensen die zoeken naar sociale en ecologische verbetering op aarde, begrijpen dat economisch groei in het rijke Westen ons hierbij niet gaat helpen. Zelfs de zogenaamde groene groei gaat niet voldoende helpen.
  • De SDGs zijn groot, breed en niet echt concreet. Overheden en bedrijven kunnen zeggen dat ze bijdragen aan de SDGs op onderdelen die ze nauwelijks moeite kost. Terwijl ze op andere doelen voor veel vervuiling, uitstoot en grondstof verbruik zorgen.

De SDGs zijn voortgekomen uit de millenium doelen en net als de jaarlijkse COP verloopt de wereldwijde vooruitgang op deze doelen te langzaam. Het is nu onwaarschijnlijk dat we binnen de 1.5 C stijging van de gemiddelde temperatuur te blijven, wat de inzet was van het klimaatakkoord in Parijs in 2015. De SDGs zijn doelen die we willen behalen voor 2030 om onder die 1.5 C stijging te blijven, maar vooralsnog ziet het er naar uit dat we de economische groei niet willen remmen. We zijn juist bezig om nog zoveel mogelijk fossiele brandstoffen oppompen, steeds meer afval te produceren en meer grondstoffen te verbruiken.

We verbruiken als Nederlander bijvoorbeeld, gemiddeld 3,5 aarde, terwijl er maar 1 aarde is. Wij verbruiken de aarde in de vorm van grondstoffen en energie, van andere mensen op diezelfde planeet en voor de toekomstige generaties. Economische groei, in het rijke Westen, dat ligt opgesloten in het GDP van landen, past niet meer. We moeten hier en nu denken aan sociale en ecologische groei, en verminderen van verbruik. Dat betekent dat er veel minder aandacht moet naar welvaart (GDP), en meer naar welzijn.

Als we het in de SDG8 hebben over economische groei, dan kan dit alleen maar gaan over groei op plekken waar mensen in welzijn nu tekort komen. Waar het dagelijks inkomen onder het acceptabele niveau ligt. Dat zijn de enige gebieden waar economische groei logisch is. Groene groei is alleen logisch wanneer het gaat over groeien in ecologie.

Deze verandering gaat niet vanzelf. Daar hebben we veel mensen bij nodig die de omslag maken en anderen daarbij helpen.

Wie gaan ons redden?

Bij de lokale en regionale overheden zie ik steeds meer aandacht voor welzijn (de brede welvaart) en de SDGs. Bij de landelijke overheid zie ik nog steeds dat de meeste aandacht gaat naar economische groei.

De meeste corporates en grote bedrijven hebben nog steeds de focus op winstmaximalisatie. Met een focus op het kwartaal, vergroten van de afzet, omzet en meer winst voor de aandeelhouders. Met wat green washing, waarbij regelmatig de SDGs misbruikt worden, laten ze aan de voorkant een groen beeld zien terwijl ze aan de achterkant inzetten op economische groei en winstmaximalisatie. Welzijn en winstmaximalisatie gaan niet samen hebben we de afgelopen decenia gezien.  

Een groot deel van de ondernemers is vooral bezig met overleven, focus op winst en de medewerkers. Een groeiende groep ondernemers zien dat het anders moet, en combineren winst met impact. Ze willen vooral groeien in positieve duurzame impact.

Dan zijn er nog de burgers, en we zijn allemaal burger. Gaan we onszelf redden? Gaan we inzien in het rijke Westen dat verbeteren van welzijn belangrijk is? Er is voldoende ruimte om te groeien, maar dan vooral sociaal en ecologisch.

We zien de bezorgheid van de toekomstige generaties steeds meer via publieke acties, samengebracht door communities als Extinction rebellion. Mensen die geweldloos demonstreren, door hun eigen lichaam in te zetten. Mensen die zich inzetten voor de lange termijn, voor de natuur en voor de toekomstige generaties. Ze laten een tegengeluid horen. Een geluid dat nodig is en aanzwelt.

Mensen zoals jij en ik gaan het verschil maken. Mensen in de lokale overheid, activisten, medewerkers bij bedrijven, ondernemers die het anders willen. Maar hoe dan?

Van focus op de economische groei, naar focus op welzijn, groei op sociaal en ecologisch vlak. De IDGs helpen hierbij.

Waarom de IDGs?

Wat voor mij de IDGs waardevol maken gaat over de ontwikkeling van het individu. Wat eigenaardig is misschien de toevoeging doelen in deze (Goals). Persoonlijke ontwikkeling koppelen aan doelen klinkt eigenaardig. Maar ik begrijp IDG goed klinkt en eenvoudig te onthouden is in relatie tot de SDGs.

De IDGs zijn marketing technisch ijzersterk. Wanneer ik er met mensen over praat raken mensen snel enthousiast en zien ze kansen in hun organisatie of bedrijf. Door het ontwikkelen van mensen kunnen ze zelf beter nadenken over de lange termijn, over de toekomst van hen zelf, de volgende generaties, de maatschappij en de ecologie bijvoorbeeld. Door bijvoorbeeld te werken aan je innerlijk kompas en kritisch denken ben je beter in staat besluiten voor de lange termijn te nemen.

Wanneer je er dieper in duikt, merk je ook dat de IDGs niet eenvoudig zijn. Het is veel informatie, er zijn 23 vaardigheden en kwaliteiten. Om mensen daarin te ontwikkelen gaat wel wat tijd overheen. Het kost mij al de nodige moeite om die 23 vaardigheden en kwaliteiten te onthouden, ook al zijn ze opgedeeld in vijf domein.

Door me te concentreren op de kansen en de goede kanten van deze hulpmiddelen denk ik dat we samen kunnen werken aan groei van welzijn, hier en nu, en daar en later zoals Danielle Hirsch van Both Ends me leerde.

IDG gewoontes

Waar ik de afgelopen maanden misschien nog wel het meeste mee worstel is, hoe intergreer ik de IDGs in mijn werk als accountability coach?

Langzaam maar gestaag, is mijn conclusie op dit moment. Door het voor te leven, door het te doorleven en door het te delen, vertrouwen hebben in het proces, inclusief de worsteling die ik nu ervaar. Vandaar dit onderwerp in deze brief voor jou.

Ik las een vergelijkbare worsteling in dit bericht van Maaike

“Is het zo makkelijk te stellen dat persoonlijke ontwikkeling een positieve bijdrage levert aan sustainable development?”

Maaike van der Velden
Inner development coach & trainer

In mijn werk waarbij ik klanten help, hebben we het vooral over de langetermijnbesluiten van de ondernemer en dat ze het gedrag aanpassen om deze langetermijnbesluiten te ondersteunen. Mijn coaching gaat gaat dus veel over gewoontes. Je gedrag bestaat namelijk vooral uitgewoontes. De dingen die je doet zonder er bewust over na te denken.

Gewoontes hebben ook de grootste impact op hoe we omgaan met de ecologie en de mensen om ons heen. Het kopen van spullen is de grootste vervuiler als je afval, grondstoffen en energie meerekent. In de Verborgen impact en Het happy 2050 scenario laat Babette Porcelijn zien wat het effect is van spullen kopen.

We kopen spullen met gemak, meestal als een gewoonte. Nieuwe spullen omdat er een andere mode is, niet omdat ze versleten zijn. Het is aangeleerd gedrag, die aanvoelt als een gewoonte. Marketeers bij grote bedrijven kennen de kracht van gewoontes en gebruiken slimme technieken om ons aan te zetten tot nieuw gedrag. Een gedrag dat maar om een ding draait, meer spullen van dat bedrijf kopen. De winstmaximalisatie van het bedrijf. 

Dit gedrag veroorzaakt afval, vervuiling, verbruik van grondstoffen en uitbuiting van mensen en dieren, vaak ver weg, zodat we het zelf niet (willen) zien. Wanneer we dit gedrag bij ons zelf onderzoeken, kunnen we dit gedrag veranderen. We ontwikkelen samen nieuwe gewoontes, IDG gewoontes.

Wat zijn voorbeelden van IDG gewoontes?

  • Je innerlijk kompas;
  • langetermijn oriëntatie en visievorming;
  • kritisch denken;
  • moedige besluiten nemen en actie ondernemen;
  • openheid en leergierigheid;
  • verbondenheid;
  • vertrouwen.

Door deze gewoonte te ontwikkelen gaan we volgens mij en vele met mij een toekomst van welzijn en ecologische en sociale groei tegemoet. Een wereld waar minder sociale en ecologische ongelijkheis is.

Maaike ziet de kansen ook 

“Al deze initiatieven zetten iets in beweging. Ze stimuleren en inspireren mensen om meer duurzame impact te maken in hun leven, werk en in de maatschappij. Het stelt mensen ook in staat om beter te gaan met het ongemak die deze transitie van ons vraagt. Soms schuren keuzes met onze patronen die we zo gewend zijn. Dit vraagt reflectie, lef en doorzetting.”

Maaike van der Velden
Inner development coach & trainer

Hoe begin je?

Gestaag. Bij de ontwikkeling van één IDG gewoonte. Kies er één en begin. Begin klein, stap voor stap. Iedere dag aandacht voor deze éne vaardigheid of kwaliteit.

Er worden bijeenkomsten van IDG HUBs in Nederland georganiseerd zoals in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, de Achterhoek en haken steeds meer mensen aan. Wil je meer leren over de IDGs? Kijk dan hier verder:


Wie is Esther, vraag je je af? Dat is mijn achterkleinkind dat nog niet geboren is. Een jonge vrouw die haar weg zoekt in de toekomst. Ik schrijf dit artikel als een brief voor haar om de toekomstige generaties mee te nemen in mijn reflectie. 


De eerste volgende IDGs HUB meetup staan op de planning:


Wil je aan de slag met IDG gewoontes voor jezelf en in je bedrijf? Laten we praten.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.