Meer welzijn begint hier voor de ondernemer

Op dit moment verbruiken we als Nederland 3 keer zoveel als de aarde kan leveren. Het gemiddelde ligt op 1,7 aardes. De rekensom die iedereen kan maken is dat dit niet past, want we hebben maar één aarde.

De enorme berg spullen die we denken nodig te hebben voor ons welzijn en onze welvaart vereist veel grondstoffen, vervuilt de omgeving en de lucht en vermindert de biodiversiteit. Dit alles verslechtert de ecologie. Om dit vol te houden hebben we dus drie aardes nodig.

Dat het gemiddelde van de wereldburger lager ligt dan dat van de Nederlander, komt doordat er gebieden op aarde zijn waar de mensen veel minder hebben. De gebieden, vooral op het zuidelijk halfrond, waar mensen veel minder verdienen, waardoor ze harder moeten werken, onder erbarmelijke omstandigheden, meestal voor de welvaart van het westen en dus ook voor jou en mij. Wij verbruiken de aarde van een ander.

Waar begin je?

Welke bijdrage kun jij als ondernemer leveren om ervoor te zorgen dat we terugkomen binnen de grenzen van de aarde die we hebben?

Door gewoonweg te beginnen bij jezelf. Door als ondernemer met je team te kijken naar hoe de negatieve impact kan worden verkleind en de positieve impact kan worden vergroot. Begin met een analyse van alle impact die jullie hebben. Bekijk het gehele proces, alle toeleveranciers, alle grondstoffen, de afvalstroom, het afval van het product bij de klant. Bekijk alle (verborgen) impact van jullie producten en diensten op de nabije omgeving en op gebieden aan de andere kant van de wereld.

Nadat je alles hebt gevonden maak je samen een overzicht en kijk je vervolgens waar je de grootste stappen kunt zetten. De grootste verbetering zit waarschijnlijk in de grondstoffen. Het is misschien niet eenvoudig, maar het is noodzakelijk om te kijken waar je je impact kunt verbeteren wanneer je niet alleen gaat voor welvaart maar ook voor welzijn. Luister bijvoorbeeld naar het verhaal van Rob van den Dool van Yumeko over de grondstoffen van dekbedden.

10 vragen voor meer positieve impact

  1. Kun je het werven van de grondstoffen verduurzamen?
  2. Hoe kun je de sociale en ecologische ongelijkheid bij het werven van de grondstoffen verminderen?
  3. Waar kun je nu al stoppen met het verwerven van nieuwe grondstoffen door hergebruik van de bestaande producten?
  4. Hoe kun je de grondstoffen meer lokaal werven?
  5. Is het nodig dat de productie gebeurt in een zo goedkoop mogelijke omgeving?
  6. Wat kun je doen om lokaal produceren aantrekkelijker te maken?
  7. Wat kun je doen om je collega’s in de branche en in de keten mee te nemen?
  8. Hoe kun je overgaan op betalen voor gebruik (verhuren) in plaats van koop?
  9. Hoe kun je de marketing veranderen zodat duurzaam gebruik gestimuleerd wordt?
  10. Hoe zorg je ervoor dat de producten eenvoudig te repareren zijn?

Wanneer je de dingen lokaal produceert dan zie je veel beter wat de effecten zijn op de omgeving. Je kent de mensen die het product maken en bent meer betrokken bij ze. In plaats van getallen in een spreadsheet zijn het de mensen die je langs het sportveld tegenkomt of in de supermarkt. Dat maakt je bewuster van de gevolgen van je beslissingen.

Wanneer je de impact ziet in de productie en het gebruik van het product, kom je eerder met ideeën voor hoe je je product duurzamer maakt. Je ziet wat het gevolg is voor het welzijn van iedereen en dat is waardevoller dan welvaart van enkelen.

Bovenstaande ideeën komen voor een deel uit het boek Het happy 2050 scenario van Babette Porcelijn. Je luistert hier naar het gesprek met Babette, waarin ze vertelt wat ze heeft geleerd uit het onderzoek voor dit boek. Mijn tip: koop of leen het boek en lees vanaf pagina 408 Happy 2050 ondernemen.

Zoals Rob zegt: ‘De druppel op de gloeiende plaat helpt wel.’

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.