Innerlijke Ontwikkelingsdoelen verdieping

De vijf hoofdgroepen met daarbij de onderliggende competenties beschreven in één zin

1.  Zijn – Relatie tot Zelf

Het cultiveren van ons innerlijk leven en het ontwikkelen en verdiepen van onze relatie met onze gedachten, gevoelens en lichaam helpt ons aanwezig te zijn, intentioneel en niet-reagerend wanneer we geconfronteerd worden met complexiteit.

Innerlijk kompas 

Het hebben van een diep gevoeld gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij waarden en doelen die betrekking hebben op het welzijn van het geheel. 

Integriteit en Authenticiteit 

Een engagement en een vermogen om te handelen met oprechtheid, eerlijkheid en integriteit.

Openheid en leergierigheid

Een basismentaliteit van nieuwsgierigheid en de bereidheid om zich kwetsbaar op te stellen, verandering te omarmen en te groeien.

Zelfbewustzijn

Het vermogen om in reflectief contact te staan met eigen gedachten, gevoelens en verlangens; het hebben van een realistisch zelfbeeld en het vermogen om zichzelf te reguleren.

Aanwezigheid 

Vermogen om in het hier en nu te zijn, zonder oordeel en in een staat van open-ended aanwezigheid.

2.  Denken – Cognitieve vaardigheden

Het ontwikkelen van onze cognitieve vaardigheden door verschillende perspectieven in te nemen, informatie te evalueren en de wereld te zien als een onderling verbonden geheel is essentieel voor verstandige besluitvorming.

Kritisch denken

Vaardigheid in het kritisch beoordelen van de geldigheid van standpunten, bewijzen en plannen.

Complexiteitsbewustzijn

Inzicht in en vaardigheden in het werken met complexe en systemische omstandigheden en causaliteiten.

Perspectivische vaardigheden

Vaardigheden in het zoeken naar, begrijpen van en actief gebruik maken van inzichten vanuit contrasterende perspectieven.

Sense-making 

Vaardigheden in het zien van patronen, het structureren van het onbekende en het bewust kunnen creëren van verhalen.

Langetermijnoriëntatie en visievorming

Langetermijnoriëntatie en het vermogen om visies met betrekking tot de grotere context te formuleren en zich daaraan te blijven committeren.

3. Verbinden – Zorgen voor anderen en de wereld

Waardering, zorg en verbondenheid met anderen, zoals buren, toekomstige generaties of de biosfeer, helpt ons rechtvaardigere en duurzamere systemen en samenlevingen voor iedereen te creëren.

Waardering

Relateren aan anderen en aan de wereld met een basisgevoel van waardering, dankbaarheid en vreugde.

Verbondenheid

Een scherp gevoel hebben van verbondenheid met en/of deel uitmaken van een groter geheel, zoals een gemeenschap, de mensheid of een wereldwijd ecosysteem.

Nederigheid

In staat zijn om te handelen in overeenstemming met de noden van de situatie zonder zich zorgen te maken over het eigen belang.

Empathie en medeleven

Vermogen om met vriendelijkheid, empathie en mededogen om te gaan met anderen, met zichzelf en met de natuur, en om daarmee samenhangend lijden aan te pakken.

4. Samenwerken – Sociale Vaardigheden

Om vooruitgang te boeken op het gebied van gedeelde belangen, moeten we ons vermogen ontwikkelen om belanghebbenden met verschillende waarden, vaardigheden en competenties op te nemen, ruimte te geven en met hen te communiceren.

Communicatievaardigheden

Vermogen om echt naar anderen te luisteren, een echte dialoog te bevorderen, eigen standpunten vaardig te verdedigen, conflicten constructief te beheren en communicatie aan te passen aan diverse groepen.

Co-creatievaardigheden

Vaardigheden en motivatie om samenwerkingsrelaties met diverse belanghebbenden op te bouwen, te ontwikkelen en te faciliteren, gekenmerkt door psychologische veiligheid en echte co-creatie.

Inclusieve mentaliteit en interculturele competentie

Bereidheid en competentie om diversiteit te omarmen en mensen en collectieven met verschillende visies en achtergronden op te nemen.

Vertrouwen

Het vermogen om vertrouwen te tonen en om vertrouwensrelaties te creëren en te onderhouden.

Mobilisatievaardigheden

Vaardigheden om anderen te inspireren en te mobiliseren om zich in te zetten voor gedeelde doelen.

5. Handelen – verandering aansturen

Kwaliteiten zoals moed en optimisme helpen ons om echte macht te verwerven, oude patronen te doorbreken, originele ideeën te genereren en met volharding te handelen in onzekere tijden.

Moed

Het vermogen om voor waarden op te komen, beslissingen te nemen, doortastend op te treden en, indien nodig, bestaande structuren en zienswijzen uit te dagen en te ontwrichten.

Creativiteit

Het vermogen om originele ideeën te genereren en te ontwikkelen, te innoveren en bereid te zijn conventionele patronen te doorbreken.

Optimisme

Het vermogen om een gevoel van hoop, een positieve houding en vertrouwen in de mogelijkheid van zinvolle verandering vast te houden en uit te dragen.

Doorzettingsvermogen

Het vermogen om zich te blijven inzetten en vastberaden en geduldig te blijven, zelfs wanneer het lang duurt voor de inspanningen vruchten afwerpen.

(vertaald door Pieter van Osch)

Hier vind je de originele Engelstalige documenten https://www.innerdevelopmentgoals.org/framework

Lees het volledige rapport Inner Development Goals: Background, method and the IDG framework hier (PDF).