In verbinding met anderen

In verbinding met anderen
Foto door Femke Schreurs via Unsplash

Hi Esther,

Voel jij je onderdeel van een groter geheel? Natuurlijk ben je er onderdeel van, maar voel je je er ook verbonden mee? Je staat bijvoorbeeld niet boven het ecosysteem, maar je bent er onderdeel van, of misschien ben je zelfs dienstbaar aan het ecosysteem. Maar, voel je je ook verbonden met dat ecosysteem?

Wanneer we ons allemaal weer verbonden zouden voelen met het ecosysteem, zoals de inheemse mensen dat hebben, dan ziet de toekomst voor de planeet er veel beter uit. We onttrekken niet meer grondstoffen aan de aarde dan ze kan vervangen. We onttrekken niet meer dan het ecosysteem kan aanvullen. We stemmen ons verbruik af op wat er lokaal en regionaal past binnen het ecosysteem. (Lees ook Het begin van alles hierover.)

Je snapt het al, het onderwerp van deze brief is verbondenheid. Voor mij heeft het een directe relatie met vertrouwen, het is een van de steunpilaren voor een goede relatie. Daar kom ik hieronder op terug.

Verbondenheid is ook een van de vaardigheden en kwaliteiten van de Inner Development Goals (IDGs):

Een scherp gevoel hebben van verbondenheid met en/of deel uitmaken van een groter geheel, zoals een gemeenschap, de mensheid of een wereldwijd ecosysteem.

De familieband

Je bent onderdeel van onze familie, maar voel je je ook verbonden met ons? 

Voor mij is de verbinding met mijn familie, mijn gezin, de rode draad in mijn leven. Een belangrijke keuze voor mij was om, volgens mijn toenmalige werkgever, mijn gezin belangerijker te maken dan mijn carrière.

De dag dat ik mijn nieuwe contract tekende om een dag minder te gaan werken, zei hij: “Realiseer je wel dat dit effect heeft op je carrière.” Voor mij betekende deze vrije dag de kans om het opgroeien en leven van mijn kinderen meer bewust mee te maken. Hierdoor kon ik mijn dochter nog een paar jaar naar school brengen en weer ophalen op deze vrije dag. Tijdens de middagpauze aten we samen en deden we veel spelletjes. Bij de kinderen betrokken zijn heeft onze band versterkt. 

Ik zie het ook bij mijn zus en haar kinderen en onze ouders. De warmte en liefde. De verbondenheid. Het heeft ons afgelopen twee jaar veel geholpen, na het overlijden van onze moeder en tien maanden later onze vader. Bij het opruimen van alle spullen uit het huis.

Afgelopen jaar heb ik ook veel mogen helpen bij het nieuwe huis van mijn dochter. Vooral van de dagen dat we samen aan het klussen waren heb ik genoten. Net zoals dat ik geniet van samen met mijn zoon thuiswedstrijden van BVB in Dortmund bezoeken.

De verbondenheid met de familie en ons gezin betekent veel voor mij. Het komt dagelijks terug in mijn overzicht van de tien dingen waar ik dankbaar voor ben. Het geeft mij een gevoel dat ik van waarde ben.

In verbondenheid leven we langer

Onderdeel zijn van een (geloofs)gemeenschap is een van de negen kenmerken van de mensen in de blauwe zones op de planeet. In deze zones leven bovengemiddeld veel centennials, mensen die ouder dan 100 zijn. Lees ook 9 lessen om als mens te kijken naar de lange termijn.  

Wanneer je onderdeel bent van een gemeenschap heb je het gevoel dat je ertoe doet. Dit is een belangrijk element in de zin en energie van het leven. Het gevoel hebben dat je van waarde bent. Dit is veel eenvoudiger wanneer je onderdeel bent van een gemeenschap, dan wanneer je je alleen voelt.

Logisch dus dat je bij deze negen kenmerken ook ‘Gezin en familie eerst’ terugvindt.

Uit deze negen lessen:

7. Gemeenschap

Op vijf na behoorden alle 263 honderdjarigen die zijn geïnterviewd tot een op geloof gebaseerde gemeenschap. Denominatie lijkt er niet toe te doen. Onderzoek toont aan dat het vier keer per maand bijwonen van op geloof gebaseerde diensten 4-14 jaar aan je levensverwachting toevoegt.

8. Gezin en familie eerst

De mensen in de blauwe zones zetten hun gezin op de eerste plaats. Dit betekent dat bejaarde ouders en grootouders in de buurt wonen of in huis worden opgenomen. Ze verbinden zich met een levenspartner en investeren tijd en liefde in hun kinderen.

Ik zie het ook terug in de verbondenheid die (milieu)activisten vinden bij elkaar. Door gezamenlijk actie te ondernemen voelen ze zich minder machteloos en daardoor krijgt het leven weer zin. Denk aan de mensen die lid zijn van Extinction Rebellion of Fridays for Future. Ze vinden een gemeenschap die vergelijkbare ideeën heeft over het grote geheel en de toekomst. Samenwerken aan de verandering.

In verbondenheid werken

Met welke gemeenschappen voel je je in het bijzonder verbonden? Voel je je verbonden met de mensen met wie je werkt? Hopelijk wel, want dat maakt het leven eenvoudiger en fijner, aangezien de meesten van ons veel tijd van ons leven besteden aan het werk.

Wanneer we ons verbonden voelen met een gemeenschap dan houden we rekening met en dragen we zorg voor de mensen en dieren die tekortkomen. We leven weer meer in lokale en regionale gemeenschappen met coöperaties die elkaar versterken, zoals BDS Koop in Irun in Baskenland en in de Emilia-Romagna regio in Italië, waar coöperaties van vakmensen elkaar helpen en versterken. In Duitsland zie je ook vergelijkbare regio’s geconcentreerd op vakmanschap waar bedrijven een verbinding hebben met elkaar en elkaar versterken (lees ook Hidden Champions van de 21e eeuw)

We zien aan het begin van deze eeuw een toenemende behoefte aan groepen mensen die samenwerken om zo los te komen van de grote Anglo-Amerikaanse systemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de opkomst van Land van Ons, een coöperatie die landbouwgrond opkoopt en daar natuurinclusief boeren opzet. Broodfondsen, coöperaties van zelfstandigen die elkaar ondersteunen met een finacieel vangnet. Of voedselcoöperaties en wooncoöperaties die weer opkomen voor de gemeenschap.

In het boek Nieuw Europees Organiseren van Jaap Peters en Jaap Jan Brouwer zie je dat we in Europa, en ook in Nederland, een lange geschiedenis hebben met het Rijnlandse gedachtengoed. In het boek plaatsen ze het C3i-model (Command, Communcation, Controle, en Information) tegenover het V3i-model. Het Anglo-Amerikaanse tegenover het Europese/Rijnlandse.

V3i:

 • Vertrouwen
 • Verbondenheid
 • Vakmanschap
 • Inspiratie

Met dit fundament ontstaat een omgeving waar de medewerkers meer vrijheid, autonomie, krijgen, waardoor ze gelukkiger zijn en meer verbondenheid voelen met de werkgever. Er is vertrouwen in het vakmanschap van de medewerkers, waardoor ze veel ruimte krijgen om zelf besluiten te nemen. Ze stemmen af met collega’s en klanten in de ontwikkeling van hun werk, en blijven hun vakmanschap ontwikkelen.

Dit alles zorgt ervoor dat bedrijven die het fundament hebben in vertouwen, verbondenheid en vakmanschap betere resultaten boeken, in welvaart en minstens zo belangrijk in welzijn, van de medewerkers, klanten en omgeving. 

In het werk van van Jaap Jan en Jaap vond ik bewijs van het belang van verbondenheid in je werk.

Jouw verbondenheid

Enkele vragen om na te denken over jouw verbondenheid met het grote geheel:

Individueel:

 • Met wie en wat zou je meer betrokken willen zijn?
 • Koester en onderhoud je een scherp en diep gevoel van verbondenheid met, en deel uitmaken van, een veel groter geheel zoals de mensheid en het wereld ecosysteem?

Organisatie:

 • Voor wie en wat zou de organisatie waarvoor je werkt zich meer kunnen inzetten?
 • Heeft de organisatie waarvoor je werkt praktijken ontwikkeld om een diep gevoel van verbondenheid met een veel groter geheel zoals de mensheid en het wereldwijde ecosysteem, te ontwikkelen en te behouden?

Dit komt uit het Inner Development Goals – Phase 2 Research Report.

Oefeningen voor verbinding 

Hieronder vind je enkele oefeningen om de vaardigheid verbinding te onderzoeken en te versterken. Je vindt verschillende oefeningen in de idg.tools die hierbij helpen, en ik heb er twee geselecteerd voor een betere verbinding met de natuur, met anderen en met jezelf.

De verbinding met anderen onderzoeken helpt je om relaties te verbeteren en vermindert polarisatie.

Natuur zoektocht

Verbindingen met de natuur hebben het potentieel om diepgaande maatschappelijke veranderingen te stimuleren in de richting van respect en zorg voor ons milieu. Het kan de beoefenaar helpen te erkennen dat we niet onafhankelijk bestaan en dat ons zelfgevoel de natuur omvat, waardoor milieuvriendelijk gedrag wordt bevorderd.

Mensen beschermen en herstellen de natuur vooral omwille van relationele waarden: door gehechtheid aan een bijzondere plek in de natuur en in het algemeen door het gevoel verbonden te zijn met de natuur. Ons niveau van verbondenheid met de natuur neemt toe met de tijd die we buitenshuis doorbrengen, vooral met de tijd die we in de wilde natuur doorbrengen. Natuurspeurtochten ontwikkelen de emotionele band met het natuurlijke woord verder en verdiepen ons bewustzijn ten opzichte van het milieu en de relatie tussen de mensheid en de natuurlijke wereld.

https://idg.tools/nature-quest-sl72413

Compassietraining

Compassietraining kan helpen bij het opbouwen van empathie en mededogen, beschreven als het vermogen om vriendelijk met anderen, zichzelf en de natuur om te gaan en de intentie om gerelateerd lijden aan te pakken. Het kan de beoefenaar helpen zijn welzijn te vergroten en een hogere kwaliteit van relaties te hebben, evenals leiderschapskwaliteiten te verbeteren.

Over het algemeen wordt aangenomen dat we geboren zijn met een inherent vermogen tot empathie en mededogen met degenen met wie we in nauw contact staan, en dit kan worden uitgebreid naar bredere kringen, zoals organisaties en culturen. Ons vermogen tot compassie kan ook tijdelijk afnemen, zoals in stressvolle of vijandige situaties of als we vastlopen in onze eigen oordelen of ongezonde zelfkritiek of zelfs schaamte. Het vermogen tot mededogen en zelfcompassie is een troef, en gelukkig kan het worden getraind en ontwikkeld.

https://idg.tools/compassion-training-t1524mi

Bronnen:Wie is Esther, vraag je je af? Dat is mijn achterkleinkind die nog niet geboren is. Een jonge vrouw die haar weg zoekt in de toekomst. Ik schrijf dit artikel als een brief voor haar om de toekomstige generaties mee te nemen in mijn reflecties. 


Verbondenheid is een vaardigheid uit het derde domein Verbinden van de IDGs.

IDG inner development goals nederlands

3. Verbinden – Zorgen voor anderen en de wereld

Waardering, zorg en verbondenheid met anderen, zoals buren, toekomstige generaties of de biosfeer, helpt ons rechtvaardige en duurzame systemen en samenlevingen voor iedereen te creëren.

 1. Waardering
 2. Verbondenheid
 3. Nederigheid
 4. Empathie en compassie

volgende IDGs HUB meetups staan op de planning:


Wil je aan de slag met IDG gewoontes voor jezelf en in je bedrijf? Laten we praten.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.