Hoe Viktor Frankl je helpt bij alledaagse besluiten

“De waan van de dag weerhoudt mij er iedere dag weer van om de echt belangrijke zaken op te pakken,” is het antwoord dat ik het meeste krijg van ondernemers op de vraag waarom een doel niet is behaald. Hoe kunnen de inzichten van Viktor E. Frankl je helpen om dit te veranderen?

Hoe kan het zijn dat je iedere dag weer hard werkt aan allerlei urgente acties, maar niet toekomt aan de dingen die je echt belangrijk vindt en waar je het liefst mee aan de slag zou gaan? Telkens weer zijn het de prioriteiten van een ander die belangrijk en urgent lijken. We zijn vooral bezig met acties zoals:

 • vragen beantwoorden van medewerkers, 
 • problemen bij klanten oplossen, 
 • uitdagingen van een leverancier omzeilen,
 • medewerkers helpen,
 • e-mails beantwoorden.

Als ondernemer ben je creatief, heb je veel ervaring in je bedrijf en heb je in het verleden aangetoond dat je voor ieder probleem een oplossing hebt. Tegelijkertijd betekent aandacht hebben voor de prioriteiten van anderen, dat je niet aan je eigen prioriteit toekomt. Voor de mensen in je groeiteam geldt vaak hetzelfde.

Zo werken jullie de meeste dagen in hetzelfde kwadrant van de Eisenhowermatrix, urgent en belangrijk. De niet urgente maar belangrijke acties blijven net zo lang liggen tot ze wel urgent zijn. Iedere dag weer werk je aan de kortetermijnbeslissingen en verlies je de lange termijn uit het oog. Dat komt door je brein, maar die uitleg komt een andere keer. Belangrijk is: wat kun je er nu aan doen om dat te veranderen?

Een doel dat je uit de waan van de dag haalt 

Eerder deelde ik hoe een concreet doel de kortetermijnbeslissingen veel eenvoudiger maakt. Bij veel beslissingen voor wat ik nu moest doen kwam mijn belangrijkste doel voor die drieënhalve maand naar voren. Het einddoel was de marathon lopen. Het trainingsschema gaf daardoor iedere dag de doorslag in de planning.

In het boek Man’s Search for Meaning beschrijft Viktor Frankl hoe hij zijn zin van het leven ontdekte. Hij beschrijft het belang van het duidelijk krijgen van je zin van het leven om er iets van te maken. Het gaat er niet om wat jij verwacht van de maatschappij of de wereld. Het is belangrijker om je te realiseren dat de maatschappij iets verwacht van jou. Zodra je bewust werkt aan jouw doel in het leven ben je in staat om veel moeilijkheden te overwinnen. Zelfs de kou, honger en ontbering in een concentratiekamp. De waan van de dag ontworstelen en iedere dag een planning hebben en daar geconcentreerd aan werken is dan een kleinigheid.

De zin van het leven was voor Frankl het delen van de theorie van de logotherapie met de wereld. Het opnieuw schrijven van het manuscript, dat hem was afgenomen door de nazi’s bij aankomst in het kamp. Zodat de logotherapie veel meer mensen zou gaan helpen. In de ontberingen van het kamp zag hij voor zich hoe hij in de warme collegezalen de theorie zou delen.

Zonder haat tegen zijn medemensen keerde hij terug naar Wenen na de bevrijding uit het kamp, om te werken aan de verspreiding van zijn logotherapie. Dit is de therapie waarbij de therapeut de patiënt helpt om de zin van haar leven te ontdekken. Die zin in het leven zorgt er namelijk voor dat je weet waarvoor je opstaat in de ochtend en wat het werk is dat je te doen hebt. Jouw zin in het leven, de missie die jij hebt bij te dragen aan de wereld en de gemeenschap, geeft energie en maakt vele beslissingen eenvoudiger.

In gesprekken met ondernemers (zoals Rens Groenveld, Maurits Groen, Paul Geurts van Kessel) heb ik gemerkt hoe de zin van hun leven ze 24 uur per dag energie geeft om te werken aan wat ze te doen hebben. Het is niet dat ze per se 24 uur per dag en zeven dagen per week aan het werk zijn, maar in hun hoofd zijn ze altijd met het werk bezig. Ieder moment van de dag denken ze aan het werk dat ze te doen hebben en maken ze verbindingen.

Lees het boek Man’s Search for Meaning (Nederlandse vertaling Heeft het leven zin) voor perspectief en om te ontdekken hoe jij de zin van je leven inzet voor een betere omgeving, en een sociaal en succesvol bedrijf bouwt. Ontdek hoe de zin van jouw leven het eenvoudiger maakt bij de kortetermijnbeslissingen die op je af komen. Ervaar hoe de zin van het leven je uit de waan van de dag houdt.

In het tweede deel van het boek beschrijft Frankl ook hoe je de zin van je leven ontdekt:

 1. Door iets te creëren of een daad te verrichten;
 2. Door iets te ervaren of iemand te ontmoeten;
 3. Door de houding die we innemen jegens onoverkomelijk leiden. 

Je moet dus actie ondernemen om jouw zin van het leven te vinden.

Praktische tips voor betere kortetermijnbeslissingen

Tips die ik leerde uit vele boeken, onderzoeken en andere ondernemers om praktisch uit de waan van de dag blijven:

 • Maak iedere dag een planning voor wat je gaat doen die dag.
 • Begin je dag nooit met je inbox, plan dit ergens later op de dag in voor niet meer dan een uur.
 • Kies niet meer dan drie acties voor die dag die je beslist wilt afronden.
 • Kijk nog een keer door de acties en begin met de actie die alle overige acties overbodig of eenvoudiger maakt. (Paul herinnerde me aan The One Thing)
 • Schrijf een korte evaluatie van de dag, zodat je leert en iedere dag 1% beter wordt.
 • Concentreer je volledig op de taak waar je aan werkt. Schakel alle afleiding uit. (gesprek van Tim Ferris met Noah Feldman)
 • Luister naar de boekencastaflevering over Man’s Search for Meaning #boekencast afl 38.

Wat verwacht je dat er verandert in jullie impact wanneer jij en de mensen in je groeiteam zoveel mogelijk uit de waan van de dag blijven?

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.