Hoe besluit je aan welk duurzaam ontwikkelingsdoel (SDG) je gaat bijdragen?

overzicht van de SDG's

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vormen de basis voor een betere toekomst voor alle mensen op de wereld. Meer en meer organisaties, bedrijven en mensen gebruiken één of meerdere van de zeventien doelen als basis om te werken aan duurzame positieve impact. Zo krijgen we een bundeling van energie waarin we samenwerken aan dezelfde doelen met een concrete einddatum. 

Het nadeel is dat de SDG’s abstract zijn, waardoor het lastig is om te bepalen waar je een bijdrage aan levert en wat precies de bijdrage is die je levert. Dit maakt het lastig om te bepalen wanneer je het doel bereikt. Hoe gebruik je de SDG’s om te werken aan een duurzame positieve impact met jullie bedrijf?

De drie uitgangspunten voor impact:

 1. Gebruik de urgentie
 2. Focus en maak het concreet
 3. Vind medestanders

Het kwartje is gevallen

Een paar weken geleden had ik me aangemeld voor het evenement ‘Boost the SDG Ecosystem’ (video). Al die tijd stond het in mijn agenda, maar vandaag bedacht ik allerlei excuses waarom ik toch niet aanwezig kon zijn: ik moest ander werk doen, het zou om 18.00 afgelopen zijn, er waren waarschijnlijk niet veel deelnemers. De excuses waren te slap vond ik zelf, dus ik meldde me om 16.00 aan via Zoom.

In het begin deed ik half mee. Tijdens de eerste presentatie heb ik nog wat ander werk afgerond. Tijdens de tweede presentatie nam ik de telefoon op, want een bekende belde. Ik sprak kort met haar en luisterde daarna verder naar alweer de derde spreker.

Ondanks de afleiding overviel me tijdens het evenement het jaartal 2030, dat meerdere keren genoemd werd. Ik kende de duurzame ontwikkelingsdoelen al langer, maar ik had me tot dat moment niet bewust gerealiseerd dat deze gekoppeld zijn aan de einddatum 2030. Dit is een concrete einddatum die snel dichterbij komt, over minder dan 100 maanden. De urgentie van deze zeventien doelen kwam op dat moment bij me binnen en werd plotseling heel duidelijk.

Tijdens de bijeenkomst vroeg mede-organisator Stephan Bosman hoe ik als deelnemer 1 miljoen mensen kan inspireren om bij te dragen aan de doelen. Ik bedacht me dat net als bij de Beyond Zero-première dat ik hier een bijdrage kan leveren, door met ondernemers in gesprek te gaan en te delen via de podcast. De Decide for Impact-podcast, de artikelen op mijn website en de coaching met ondernemers zijn mijn bijdrage om die 1 miljoen mensen te raken.

Tijdens de break-outsessie aan het einde van de middag heb ik kennis gemaakt met een aantal mensen die al hard werken aan de SDG’s. Ik ben direct aan de slag gegaan en heb een groot deel van de deelnemers via LinkedIn opgezocht en uitgenodigd voor een connectie. Een deel van de ondernemers heb ik daarop uitgenodigd voor een gesprek in de Decide for Impact-podcast, binnenkort komen de eerste gesprekken online.

De volgende dag sprak ik met een van de sprekers over het evenement. Ik zei: “De urgentie die voor mij helder werd tijdens het evenement, ontbreekt waarschijnlijk bij veel ondernemers.” Hij dacht dat ook. Evenementen als deze en initiatieven als 100 months to change zijn belangrijk in het duidelijk maken van die urgentie en die om te zetten in actie.

Het probleem met de SDG’s

Pieter van Osch zei het in zijn presentatie tijdens het evenement en in het boek Omarm de chaos schrijft Jan Rotmans: “Deze doelen [SDG’s] zijn abstract en vaag, niet eenduidig en kwantitatief. Ze zijn ook niet verplichtend.”

De zeventien SDG’s heb je vast al een keer gezien, lees anders het whitepaper van Pieter hierover (Ondernemen voor een leefbare wereld 2.0 met SDG’s) of bekijk de website van SDG Nederland. Wanneer je dieper in deze SDG’s duikt lees je allerlei doelen die niet echt concreet zijn.

Neem bijvoorbeeld het eerste doel:

SGD1: geen armoede. Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

De titel van dit doel lijkt duidelijk, maar wanneer je er dieper in duikt zie je allerlei vage omschrijvingen. Het leest voor mij als beleidstaal die geschreven is voor ambtenaren en overheden.

“Doel 1. Beëindig armoede overal in al haar vormen

1.1 Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle mensen overal, momenteel gemeten als mensen die leven van minder dan $ 1,25 per dag.

1.2 Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden dat in al zijn dimensies in armoede leeft, met minstens de helft verminderen volgens nationale definities.

1.3 Implementeer nationaal passende socialezekerheidsstelsels en maatregelen voor iedereen, inclusief de onderkant, en bereik tegen 2030 een substantiële dekking van de armen en de kwetsbaren.

1.4 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische hulpbronnen, evenals toegang tot basisdiensten, eigendom en controle over land en andere vormen van eigendom, erfenis, natuurlijke hulpbronnen, passende nieuwe technologie en financiële diensten, waaronder microfinanciering.

1.5 Tegen 2030 de weerbaarheid van de armen en mensen in kwetsbare situaties opbouwen en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en milieuschokken en rampen verminderen.

1.a Zorgen voor een aanzienlijke mobilisatie van middelen uit verschillende bronnen, onder meer door middel van versterkte ontwikkelingssamenwerking, om ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, adequate en voorspelbare middelen te verschaffen om programma’s en beleid uit te voeren om een ​​einde te maken aan armoede in al haar dimensies

1.b Creëer solide beleidskaders op nationaal, regionaal en internationaal niveau, gebaseerd op pro-poor en gendersensitieve ontwikkelingsstrategieën, om versnelde investeringen in armoedebestrijdingsacties te ondersteunen.”

https://sdgs.un.org/2030agenda

Je ziet onder ieder doel een verdieping van dat doel in subdoelen waar je een bijdrage aan kunt leveren. Je ziet ook bij deze subdoelen dat ze niet concreet zijn. Dit betekent dat je eenvoudig allerlei doelen kunt koppelen aan het werk dat jullie doen, zeker als je alleen kijkt naar de hoofddoelen.

Voor Jan Rotmans zijn de SDG’s een moreel kompas waar een bedrijf op kan koersen, maar om de duurzame doelen zo hard en concreet mogelijk te maken is een vertaalslag nodig naar jullie specifieke context.

Zo concentreer ik me in mijn werk op het doel 4.4

“By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship”

https://sdgs.un.org/2030agenda

Met de inzichten die ik deel op decideforimpat.com en in de coaching met ondernemers draag ik bij aan deze subdoelen:

 • 12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle
 • 12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature
 • 13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning

Deze subdoelen dragen bij aan mijn missie om de sociale en ecologische ongelijkheid terug te dringen.

Dit zijn ruime doelen waar ik me mee bezighoud, maar door ze niet concreet te maken kan niemand navragen wat nu precies mijn bijdrage is. Daarmee ben ik niet aanspreekbaar op mijn bijdrage en werk. Dit is iets waar ik maar geen verantwoordelijkheid durf te nemen door concrete doelen over mijn bijdrage te stellen en daar schaam ik me voor. Laten we kijken hoe ik dat kan veranderen en of dit ook voor jou interessant is.

Noot: Het armoededoel is het belangrijkste van de zeventien doelen volgens de VN. Dit doel is net als een aantal andere doelen sinds 2020 door COVID-19 aanzienlijk verder weg. Zie de actuele status van dit doel op de website van de VN.   

We hebben meer urgentie nodig om met elkaar de zeventien doelen te realiseren in 2030.

Urgentie geeft energie

Het gevoel dat ik kreeg tijdens dat evenement over 2030, dat gevoel van urgentie, geeft energie. Ik kreeg het gevoel dat ik snel in actie moest komen. Er zijn verschillende organisaties in Nederland die dit gevoel van urgentie bij iedereen willen aanwakkeren, zodat we gezamenlijk aan de slag gaan om de duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren.

Organisaties zoals:

Het jaar 2030 is minder dan 8 jaar van vandaag verwijderd. Bij de meeste mensen ontbreekt nog steeds het gevoel van urgentie. Ze voelen zich niet betrokken bij de SDG’s. Jouw leiderschap kan hier verandering in brengen:

“Echte urgentie is zeldzaam en onmetelijk belangrijk in een snel veranderende wereld. Echte urgentie ontstaat door leiderschap van mensen, niet alleen aan de top maar door het hele bedrijf. Mensen denken “Overal zijn kansen en risico’s, maar welke zijn nú belangrijk”.

Pieter van Osch

Het is dus belangrijk om duidelijk te maken welke kansen nú belangrijk zijn en met iedereen in jullie bedrijf daarop te concentreren. Focus.

Focus geeft gebundelde energie

Door allemaal te kiezen voor dezelfde richting met daaraan gekoppeld het gevoel van urgentie kunnen we veel bereiken. Hoe doe je dat?

“Elimineer en delegeer.
Schep ruimte in je overvolle agenda, elimineer projecten die afleiden, en delegeer.”

Pieter van Osch

Kies daarom niet zoveel mogelijk SDG’s om een bijdrage aan te leveren, ook al voelt het goed, maar kies er één om alle energie op te richten. 

Zo kies je samen dé SDG

Kijk met je gehele team naar de duurzame ontwikkelingsdoelen en alle subdoelen. Betrek zoveel mogelijk mensen in het bedrijf bij het onderzoeken van alle doelen om tot een keuze te komen.

Dit kun je doen door iedereen haar eigen voorkeuren voor zichzelf op te laten schrijven en daarna in een gezamenlijke sessie de doelen van ieders voorkeur te bespreken. Begin het rondje niet met je eigen voorkeur, maar met die van de mensen die normaal het minste aan het woord zijn. Turf de doelen die genoemd worden.

Als handvat kan iedereen de volgende vragen meenemen bij de selectie van haar doel:

 • Waar krijg je energie van?
 • Waar zijn jullie goed in?
 • Waar kunnen jullie geld mee verdienen?

Wanneer je na het turfen dat ene doel hebt gevonden waar de meeste mensen zich achter scharen, stel dan de bezwaren-vraag:

“We gaan dit doen en dit is de impact, heeft iemand hier een groot, zwaarwegend bezwaar tegen?” 

Beslissingen bij Voys

Als er geen zwaarwegend bezwaar is begin je met een eerste experiment op weg naar jullie doel.

Stoppen

Wat minstens zo belangrijk is na deze keuze, is duidelijkheid geven in wat je niet meer doet. Waar ga je mee stoppen met jullie bedrijf? Dit wil je duidelijk maken, zodat niet meer in achterkamertjes gewerkt wordt aan andere doelen. Iedereen en alle energie in dezelfde richting.

Goed stoppen lijkt eenvoudig, je zegt dat je iets niet meer gaat doen, maar het gedrag van jezelf en in je bedrijf laat vaak zien dat het minder eenvoudig is dan gedacht. De projecten en ontwikkelingen waarvan je besloten hebt da je ermee gaat stoppen sluit je goed af. Lees het boek Stop. van Marije van den Berg wanneer je meer wilt leren over goed stoppen.

Maak het doel concreet

Nu je samen dé SDG gekozen hebt voor jullie bedrijf heb je de richting voor de komende acht jaar. Wat jullie precies doen om dat doel te realiseren is waarschijnlijk al duidelijk geworden nadat iedereen heeft verteld over haar doel van voorkeur en de antwoorden op de drie vragen die ze hierbij gebruikt hebben.

Maak voor dat éne doel zo concreet mogelijk wat jullie daarvoor in 2030 bereikt hebben en hoe jullie daar komen. Zie het voorbeeld van Breman breinn.nl

Breman SDG

Voorbeelden van bedrijven die een SDG hebben opgepakt. Luister naar deze ondernemers en deel ze met je team.

Begin met experimenten die bijdragen aan jullie doel.

Samen bereiken we meer

Nu wordt het tijd om je doelen te delen met anderen. Niet omdat je een goede sier wilt maken in de markt, maar omdat je medestanders zoekt. Bedrijven, organisaties, overheid, jongeren die een bijdrage willen leveren aan jullie doel. Deel jullie doel met concurrenten in vakbijeenkomsten om samen te werken aan dat doel. Vind de bedrijven in de branche en vind partners die willen meewerken.

Luister bijvoorbeeld naar de ervaringen van Jan-Govert van Gilst over hoe hij met samenwerkingen en experimenten nieuwe duurzame producten ontwikkelde.

Doordat je het doel deelt wordt het eenvoudiger om nieuwe medewerkers aan te trekken. Dit is onderdeel van het Scaling up for Impact-model. Vraag het Werkboek Impact = Profit × Purpose aan via Scaleup Impact.

Ondernemers zoals jij spelen een belangrijke rol in het realiseren van deze duurzame ontwikkelingsdoelen.

Als ondernemer kun je je vakmanschap inzetten om actief bij te dragen aan de werelddoelen. Succesvol ondernemerschap is een vonk van vooruitgang. ..Integreer de SDG’s binnen je strategie en maak ze praktisch in jaar- en kwartaaldoelen.

Ondernemen voor een leefbare wereld 2.0 met SDG’s – Pieter van Osch

Het vervolg is:

 1. Vertaal die keuze van de SDG in een praktische visie voor jullie bedrijf.
 2. Vertaal die visie in praktische doelen en producten.
 3. Plan de gewenste verandering met Scaling up for Impact met jaarprioriteiten en kwartaalrocks.

De 17 Sustainable Development Goals

Bronnen:

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *