Haal tien keer meer uit je team

In de gesprekken met klanten heb ik geleerd dat ondernemers willen dat de mensen in het team meer beslissingen nemen en initiatief tonen. Dat het team zelf met ideeën komt voor nieuwe producten of ideeën van de ondernemer zelfstandig oppakken. Wat ze over het hoofd zien is dat ze dit zelf tegenhouden.

Ze willen graag meer uit het team halen, meer zelfredzaamheid zien zodat ze zelf meer ruimte krijgen om andere plannen uit te werken. Dat klinkt goed, maar waarom werkt het niet? Omdat de manier van leidinggeven dan totaal anders moet. Anders dan wat gemiddeld is bij bedrijven en anders dan wat ze zelf gewend zijn.

In het boek Drive lees je bijvoorbeeld dat de motivatie van mensen toeneemt wanneer ze:

  • zelf de richting kunnen bepalen;
  • zich altijd kunnen blijven ontwikkelen in hun expertise (meesterschap);
  • weten wat het grote doel is zodat ze het gevoel hebben aan iets bij te dragen dat groter is dan henzelf. 

Dit is goed om te weten, maar hoe doe je dat in de praktijk? Reed Hastings, de CEO van Netflix, deelt in het boek No Rules Rules hoe Netflix dit in de praktijk doet. De eerste zes hoofdstukken in dit boek geven weer hoe je een bedrijf bouwt dat sneller innoveert dan de markt en waar mensen zich ontwikkelen en de motivatie hebben om iedere dag het beste uit zichzelf te halen. Het begint met het loslaten van gewoontes die je tot nu toe gewend bent in je werk en van wat gebruikelijk is in de markt.

Talentdichtheid opbouwen

Het begint met een bedrijf bouwen waar alleen de beste mensen werken. In de woorden van ScaleUp Impact, je werkt met A-spelers. Uitzonderlijke medewerkers zorgen voor een goede plek om te werken. Ze trekken andere A-spelers aan. Ze leveren tien en meer keer de resultaten van een middelmatige speler. 

Je bedrijf is geen familie, maar een professioneel team. Wanneer een speler niet (meer) past dan moet je ook de lastige keuze maken om een betere plek te vinden voor die persoon. Met de beste mensen ontwikkel je veel sneller, de ideeën die hieruit komen leveren veel meer resultaat op voor het bedrijf. Dit helpt je om meer impact te hebben met je bedrijf.

Verhogen van openhartigheid

Openhartigheid is dat je de ander direct zegt wat ze kunnen doen om hun prestatie en het resultaat voor het bedrijf te verbeteren. Je maakt ze attent op de acties die ze doen en gewoontes die ze hebben die de groei tegenhouden.

Het geven van oprechte terugkoppeling op het gedrag of acties van iemand voelt ongemakkelijk voor de gever en ook voor de persoon die de terugkoppeling ontvangt. Dit heeft vooral te maken met hoe we daarmee omgaan in de wereld. We praten liever achter iemands rug om over diens gebreken dan dat we dit recht in het gezicht zeggen. 

Zeg wat je echt denkt vanuit een positieve intentie. De positieve intentie is dat je de persoon wilt helpen om te groeien. Jij ervaart wat ze doet als remmend voor wat ze wil realiseren, zeg het dan direct. Al vaker heb ik verwezen naar het boek The Talent Code van Daniel Coyle. Een goede coach geeft continu kleine aanwijzingen op de punten waar je moet verbeteren. In een bedrijf vol met talentvolle mensen werkt openhartigheid om elkaar verder te helpen om samen te groeien.

Verwijder controle

Wanneer je de beste mensen hebt en ze zijn altijd openhartig naar elkaar, dan is het eenvoudiger om regels los te laten die anders fraudegevoelig zijn. Je werkt met professionals die goed zijn in hun werk, waarom behandel je ze dan als kinderen op het vlak van vakantiedagen en declaraties?

Bij Netflix is er geen registratie van de vakantiedagen en hoef je ook niemand om toestemming te vragen. Hiervoor moet je wel een aantal maatregelen treffen. Zo moet je zelf het goede voorbeeld geven door vakantie te nemen en de ervaringen te delen, om te voorkomen dat mensen overwerken. Verder is het goed om verwachtingen uit te spreken over de bezetting, zodat het werk van het team niet in gevaar komt.

Declaraties worden direct betaald zonder dat de manager deze moet aftekenen. Dit brengt een risico van fraude met zich mee. Het is dus belangrijk dat er wordt gecontroleerd en als er misbruik ontdekt wordt dat dit direct het einde van de baan betekent. Je bouwt aan een cultuur waarin je elkaar oprecht kunt aanspreken op verkeerd gedrag.

Nadat deze drie aspecten van de cultuur waren ingevoerd gingen ze een stap verder bij Netflix.

Bescherm de talent dichtheid 

Wanneer je de beste mensen uit de markt hebt aangetrokken wil je niet dat ze zomaar vertrekken. Er zijn tenslotte geen betere in de markt beschikbaar. Je beloont daarom hoger dan de markt. Dit betekent dat je weet hoe de functie in de markt wordt gewaardeerd en beloond. Wanneer de beloning oploopt omdat het talent meer gewild is dan grijp je actief in.

Verhoog openhartigheid

Deze stap is cruciaal wanneer je wilt dat mensen meer beslissingen zelf nemen en initiatief tonen. Gooi de boeken open. Wees transparant in de financiën en alle informatie. Wanneer mensen de financiële informatie (nog) niet begrijpen dan verzorg je trainingen zodat iedereen de cijfers begrijpt. Daarmee begrijpen ze wat het effect is van hun eigen acties.

Verminder de controle nog meer

De stap waar het allemaal om gaat, laat mensen zelf beslissingen nemen. Beslissingen hoeven niet te worden goedgekeurd door een manager of de directeur. Ze hebben bij Netflix wel een proces vastgelegd hoe je ervoor zorgt dat je goede beslissingen neemt.

Een van de belangrijkste stappen voor een goede beslissing is jouw idee of oplossing testen. Ga actief op zoek naar de mening van anderen op jouw idee. Valideer je idee om te zien of je niets over het hoofd hebt gezien voor je beslissing. Vraag mensen om hun mening, test je idee, maar uiteindelijk neem jij de beslissing en ben jij verantwoordelijk. Gebruik het beslissingenboek om meer informatie voor je beslissing te verzamelen.

Wanneer het idee faalt probeer dit niet te verbergen maar deel het openlijk. Deel wat je geleerd hebt van het proces en wat het bedrijf hiervan kan leren. Geef als ondernemer het goede voorbeeld door vooral je eigen fouten open en rooskleurig te delen met iedereen. Falen mag zolang je er van leert en beter wordt.

Het lijkt een harde cultuur waarin alleen de beste mensen overleven en van de anderen afscheid wordt genomen, maar in tegenstelling tot wat gebruikelijk is in Anglo-Amerikaanse bedrijven wordt er geïnvesteerd in vakmanschap, er wordt gebouwd aan vertrouwen en verbinding. De verbinding is als een professioneel team en niet als een familie.

Lees No rules rules en leer hoe ze bij Netflix veel meer halen uit het team (12.000 medewerkers) en wat jullie hiervan kunnen overnemen.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.