De groeifases van een bedrijf

De groeifases van een bedrijf
De groeifases van een bedrijf

Regelmatig vertel ik dat ik ondernemers help in de overgang van de startup- naar de rollercoasterfase. Wat is dat eigenlijk, die rollercoasterfase?

Via Pieter en Scaling Up kwam ik in aanraking met de 5 groeifases van ieder bedrijf. De groeifases zijn vergelijkbaar voor ieder bedrijf, onafhankelijk van de branche waarin je zit of welk product je verkoopt. Dit vertelde Pieter mij in de podcast.

Waarom zijn deze groeifases belangrijk voor de ondernemer? Bij iedere overgang naar de volgende fase is er veel gedoe in je bedrijf. Er verandert veel en vooral voor jou als ondernemer.

De grootste bottleneck bij iedere overgang ben jij. Jij hebt gewoontes ontwikkeld om tijdens de huidige fase door te groeien, maar dan verandert er iets bij nog meer mensen. Jij raakt de grenzen van je comfortzone. Bij nog verder groeien moet je over die grens.

Martijn Verspeek had het er ook over in het gesprek dat ik met hem had. Toen hij een plan aan het maken was voor de komende jaren, schreef hij een magische grens op het bord. Zouden ze over die grens heen gaan, dan was het niet meer gezellig en leuk, zei een collega. Maar nu ze over die grens heen zijn is het nog steeds gezellig en leuk.

De basis voor de groeifases is het aantal medewerkers dat je bedrijf heeft. Freelancers tellen hier ook in mee. Het gaat namelijk over het aantal mensen dat voor je bedrijf werkt. Het aantal mensen dat moet worden aangestuurd.

Het boek Managing Corporate Life Cycles van Ichak Kalderon Adizes beschrijft de verschillende fases en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Tijdens iedere overgang bestaat er een groot risico dat het bedrijf niet doorgroeit en uiteindelijk ten onder gaat (en hetzelfde geldt voor jou).

Hieronder wordt het aantal medewerkers genoemd dat per groeifase voor je bedrijf werkt. Dit is voor een bedrijf in de zakelijke dienstverlening, gerund door één ondernemer. Jouw branche kent een kengetal voor de omzet per medewerker en zo kun je dit aantal medewerkers ook omrekenen naar omzet per fase.

De 5 fases voor groei voor ieder bedrijf – Pieter van Osch:

  1. Startup
  2. Rollercoaster
  3. Puber
  4. ScaleUp
  5. Flow

1. Startupfase (<8 medewerkers)

De startupfase is de pioniersfase. De ondernemer werkt hard mee in het bedrijf en is een van de medewerkers in het team. Er wordt continu getest en regelmatig veranderen het aanbod en de doelklant.

Als ondernemer wil je toewerken naar een duidelijke strategie en positionering in de markt. Facturen en medewerkers moeten betaald worden en dat gaat regelmatig ten koste van jouw inkomen.

2. Rollercoasterfase (8-25 medewerkers)

De rollercoasterfase is de fase waarin meer organisatie nodig is. Er zijn managementprocessen nodig in je bedrijf om door te groeien. Als ondernemer moet je je steeds meer gaan gedragen als een manager.

Je stapt langzaam maar zeker uit je rol als een van de medewerkers en werkt steeds minder voor klanten. Als ondernemer ga je de organisatie meer structureren en schaalbaar maken. Je gaat meer werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf.

3. Puberfase (25-50 medewerkers)

Tijdens de puberfase komt er meer budget om specialistische professionals aan te nemen. Net als bij kinderen kost de verandering in de puberfase veel energie (en geld).

Als je hier nog niet aan begonnen was in de rollercoasterfase, is het goed om nu een tweede persoon aan te trekken. Zij kan beslissingen nemen als jij afwezig bent. Je bedrijf loopt door wanneer jij langer weg bent.

4. Scale-upfase (50-150 medewerkers)

Dit is de fase waarin je bedrijf hard doorgroeit. Je hebt een managementteam aangesteld en jij bent steeds meer bezig de richting te bepalen en aan te geven.

5. Flowfase (>150 medewerkers)

Dit is de optimale fase voor groei, het lijkt eenvoudiger te worden om door te groeien. De managers worden nu leiders en bepalen de richting. Er ontstaat meer bureaucratie.

Waarom ik koos voor ondernemers in de rollercoasterfase

Vorig jaar (mei 2018) heb ik gekozen om me met mijn businesscoaching te richten op de ondernemers die in de overgang zitten van de startup- naar de rollercoasterfase.

Deze keuze heeft een aantal redenen:

  • Voor ondernemers in de startup- en de scale-upfase is er veel hulp beschikbaar. Er zijn veel adviseurs, coaches, trainers en consultants die zich richten op bedrijven in een van deze twee fases.
  • De rollercoasterfase krijgt nauwelijks aandacht, terwijl de overgang naar deze fase veel verliezers kent. Het grootste deel van de bedrijven overleeft deze overgang niet. De ondernemer voelt een omzetgroeiplafond waar ze maar niet doorheen kan breken.
  • Voor mij is het fijn werken met deze ondernemers. De beslissingen zijn helder en het kost vooral moeite om gewoontes te veranderen. Gewoontes die ze hebben aangeleerd in de startupfase en die de ondernemer moet loslaten om door te groeien.
  • Met de onderwerpen die in deze overgang een rol spelen heb ik veel ervaring en ik vind ze interessant. Denk hierbij bijvoorbeeld keuzes maken, focussen, structuur aanbrengen en voor meer discipline zorgen, minder werken in je bedrijf, doorgroeien.

Daarvoor heb ik veel gewerkt met zelfstandige ondernemers die vooral alleen werkten. Ze hadden nog geen medewerkers in dienst en huurden af en toe freelancers in.

De meesten wilden wel groeien, maar vooral in omzet en niet in medewerkers. Mijn training en advies ging over zichtbaarder worden, en over meer bereik en impact krijgen.

Mijn ambitie voor deze ondernemers was vaak groter dan de ambities die ze zelf hadden voor hun bedrijf. Dat begon te wringen.

Nu ervaar ik de ambitie van de ondernemer die tegen het einde van de startupfase zit. De ondernemer die wil doorgroeien en die hulp zoekt om de volgende stap te zetten. De ondernemer die al medewerkers en omzet heeft, maar voor wie de groei en de winst achterblijven bij de verwachtingen.

De reacties van de klanten zijn enthousiast en positief. Zij zijn blij na een afspraak en ik ook. Het is niet meer hard trekken, maar telkens iets bijsturen om de ondernemer op koers te houden. Dan gaat ze weer als vanzelf.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.