Economisch Storm in Spiegelbeeld maart 2007

Spiegelbeeld is een tijdschrift over onderwerpen zoals mens & maatschappij, gezondheid, spiritualiteit, religie, natuur en milieu.
Deze maand (maart) staat er een interview in met Martijn Aslander, De economische storm, over de transformatie naar een netwerkeconomie.

Enkele stukken uit het interview:

Martijn Aslander, voor wie netwerken en verbinden dagelijkse kost is, is jaarlijks betrokken bij meer dan 1000 projecten. Daarbij laat hij zich sturen door de dingen die hem gelukkig maken. Alle beschikbare informatie technologie zet hij in om overal waarde te creëren voor zichzelf en anderen.

De economie is de optelsom van alle transacties en uitruilmechanismen die onze maatschappij in stand helpt houden. Tot nu toe was dat vooral gericht op het vergaren van zoveel mogelijk winst en kapitaalgoederen. Maar dat lijkt te veranderen.

We beginnen ons meer en meer af te vragen of meer geld nodig, nuttig of waardevol is. Doordat er vaak onnodig beroep op schaarse hulpbronnen wordt gedaan, leidt het streven naar winstmaximalisatie zelden tot maximale winst. Daarnaast verspillen bedrijven het talent van veel mensen.

Martijn haalt futuroloog en trendonderzoeker Justien Marseille aan die zegt dat we in onze maatschappij gaan van winstmaximalisatie naar nutoptimalisatie. Dit komt er op neer dat je doet waar je goed in bent op de plaats waar het op dat moment van optimale waarde is. Talent als de belangrijkste drijver van de economie, dat is nieuw.

Er zijn nog veel mensen die niet blij zijn met wat ze doen…Afhankelijk van ons talent zoeken en vinden we via het internet de nodige kennis, informatie en contacten. Dit leidt tot een economie die gedreven wordt door netwerken in plaats van bedrijven. Hierbij lijkt geld niet de belangrijkste motor te zijn. De nieuwe ruilmiddelen die worden ingezet zijn talent, kennis en informatie.

Wat we volgens hem [Martijn] echt nodig hebben, is beweging. Evolutie dicteert dat we ons continu aanpassen aan de omstandigheden. En aanpassen betekent dat we bewegen. Met die dynamiek zijn we van nature op zoek naar wegen om iets op een andere en betere manier uit te voeren. Het brengt ons ertoe te leren, te proberen, te creëren en te innoveren. Een natuurlijke drang die helaas zelden wordt aangemoedigd in ons huidige schoolsysteem.

Ideeën zijn belangrijk, dat weten we al. Ook verbindingen tussen mensen zijn belangrijk. Maar informatie is de sleutel tussen die ideeën en mensen. Met informatie bind je mensen aan jezelf. Informatie is nodig om een idee te creëren, uit te voeren en om er anderen over aan te spreken. Bewustzijn over informatie is verre van ontwikkeld in onze maatschappij.

Naast de technologie is er ook een bepaalde persoonlijkheid die zich goed leent voor de netwerkeconomie. Martijn noemt in dat opzicht een snelle en flexibele geest, een open houding, nieuwsgierigheid en lef. En als voornaamste is lief zijn belangrijk. Het besef dat jij de ander net zo hard nodig hebt als andersom.

…groeit een monetaire economie uitsluitend door geld vast te zetten, zodat er rente op kan worden verdiend. Sociaal kapitaal daarentegen groeit alleen als je het weggeeft en deelt met anderen.
Geld kun je slechts een keer uitgeven. Dan is het op. Ideeën, informatie en toegang tot je netwerk kun je aan anderen blijven geven zonder dat je iets verliest.

In plaats van winstmaximalisatie gaan we naar nutoptimalisatie. In plaats van bedrijven zullen netwerken beter en sneller in staat zijn om waarde te creëren. Als gevolg daarvan wordt sociaal kapitaal een belangrijke factor. De relatie tussen mensen onderling gaat voor de transactie uit. Vertrouwen in de toegevoegde waarde van de ander en het openstellen van je eigen kennis en netwerk zorgen dat je mee kunt doen. Status wordt bepaald door het gemak waarmee je flexibel toegang hebt tot informatie en in verbinding staat met anderen.

Op 17 april geeft Martijn Aslander in Amsterdam een lezing over de Economische Storm.
Aanmelden en info: www.theprojectnetwork.nl of bel 020-6242542.

Voor het gehele artikel koop je Spiegelbeeld maart 2007 (Een los exemplaar kost €4,25); Interview door Jorrit Timmermans

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Happy at Work

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.

1 reactie

  1. Pingback: Enthousiasmeren

Reacties zijn gesloten.