Bewust van je negatieve impact – Dag van de aarde 22 april

Brrr, nu ik buiten sta merk ik direct hoe fris het nog is in april. Rustig loop ik de straat uit en ga rechtsaf de Gasperilaan op. Er liggen een blikje en een plastic flesje in de berm. Ik raap het op en loop door. Even verderop gooi ik het zwerfvuil in een afvalbak.

Ondertussen weet ik waar de afvalbakken staan en raap ik bij iedere wandeling of een rustig rondje lopen ten minste één stuks afval op. Meestal zijn het blikjes en plastic flesjes. Verder ben ik alert op mondkapjes. Mijn ogen speuren als vanzelf de grond af naar afval. Transparantie, wanneer de afstand tot de volgende afvalbak te groot is of ik een snelle ronde loop, laat ik het liggen.

Bewustwording op de basisschool

In groep 7 en 8 kreeg mijn dochter met een groepje uit de klas ieder een geel hesje, een grijper en een vuilniszak. Het was de bedoeling dat er in de weken erna een paar keer een ouder meeging met het groepje om afval op te ruimen. Enthousiast begonnen de kinderen afval op te ruimen, van de straat, van het speelveld, uit de bosjes en struiken. Ik geloof dat deze actie de kinderen bewust maakt van afval dat anderen weggooien, en hoop dat ze hierdoor later zelf geen afval weggooien op straat of in de natuur.

Bewustwording met prikkels

Sinds een paar jaar wordt in onze gemeente het restafval zoveel mogelijk gescheiden om recycling eenvoudiger te maken. Telkens weer zet de gemeente een stapje om mensen bewust te maken van recycling en minder afval. De scheiding begon met plastic zakken, hierin kon plastic en blik. Later werd de oranje ton ingevoerd met duidelijke uitleg van wat in welke ton hoort. Wij hebben op dat moment ook gekozen voor een kleinere grijze ton en een grote groene. 

Nu is iedere maand onze oranje ton vol en de grijze vaak half leeg. Het lijkt een verbetering, maar de hoeveelheid plastic en blik in de oranje ton is aanzienlijk. In 2022 zet de gemeente een nieuwe stap en moeten we bijbetalen voor iedere keer dat de grijze ton geleegd wordt. Het zal ons nog meer dwingen tot nadenken over welk afval we in de grijze ton gooien.

Wanneer ik bewust naar het afval kijk valt me op hoeveel afval ik maak, vooral plastic verpakkingen.

Door het boek De verborgen impact van Babette Porcelijn word je je bewust van wat de gevolgen zijn van de dingen die je doet over de hele wereld. Wat zijn de gevolgen wanneer je een laptop of mobiele telefoon koopt of wanneer je autorijdt? Je kunt op de website van Porcelijn een test doen om te ontdekken wat jouw verborgen impact is, ga naar mijnverborgenimpact.nl.

Bewustwording in je bedrijf

Wanneer je aan de slag gaat met de positieve impact van je bedrijf dan is het belangrijk om naar de gehele keten te kijken. Alle stappen in de levering en het gebruik van grondstoffen, verpakkingen, hergebruik, en wat de klant doet met je product na gebruik. In het gesprek met Rob van den Dool van Yumeko leer je hoe hij telkens weer een volgende stap ontdekte in de keten met een negatieve impact op de planeet of de maatschappij.

Enkele vragen voor meer bewustwording van de negatieve impact van jullie keten:

 • Hoeveel afval produceert jullie bedrijf?
 • Hoeveel afval produceert iedere medewerker?
 • Hoe gaan jullie leveranciers om met verpakkingen?
 • Hoe worden de grondstoffen gewonnen?
 • Wat zijn de arbeidsomstandigheden van de bedrijven die de grondstoffen en onderdelen leveren voor jullie product? Zou je zelf zo willen werken?
 • Hoe worden de mensen betaald in de keten? 
 • Hoe duurzaam zijn de grondstoffen?
 • Kopen jullie de nieuwste producten als laptops en telefoons voor medewerkers omdat het kan?

Een goed moment om bewust aan de slag te gaan met deze vragen is tijdens de dag van de aarde. Je kan natuurlijk ook nu beginnen, maar laten we het in ieder geval op 22 april doen.

Goodup heeft een artikel gepubliceerd met 25 tips wat je als bedrijf kunt doen op de dag van de aarde

Enkele voorbeelden uit deze lijst:

 • Nodig een expert uit om een presentatie te geven over onderwerpen als recycling, duurzame energie of cradle to cradle.
 • Onderzoek met je team de gehele keten – waar komen de producten vandaan?
 • Ga een uur zwerfafval opruimen met je hele bedrijf (zie hierboven bewustwording op de basisschool).
 • Organiseer een wedstrijd om te zien wie van de collega’s het minste plastic afval kan produceren in een week.
 • Zie verder 25 ideas for companies to support Earth Day

De dag van de aarde – Earth day

“De Dag van de Aarde is sinds 1970 vooral in de Verenigde Staten en sommige Spaanstalige landen een populair fenomeen. Vrijwel alle tv-stations daar besteden er aandacht aan. Ieder jaar wordt de periode vanaf 22 april tot eind mei uitgeroepen tot Maand van de Aarde met als hoogtepunt de Dag van de Aarde op 22 april. De activiteiten worden wereldwijd gecoördineerd door de Earth Day Association. In 2002 introduceerde de Stichting Dag van de Aarde deze dag ook in Nederland en krijgt het steeds meer bekendheid.”

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag_van_de_Aarde

Verleng de bewustwording van de dag van de aarde met acties in het bedrijf tot eind mei. De volgende generaties zullen je dankbaar zijn.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.