Er zijn altijd kansen in een crisis

Er-zijn-altijd-kansen-in-een-crisis
Er-zijn-altijd-kansen-in-een-crisis

De vraag is, wat zijn de kansen voor jouw bedrijf in deze crisis?

In de crisistijd bouw ik de keuzes op mijn hyperspecialisatie

 • De kernwaarden blijven fier overeind. Sterker nog de kernwaarde ‘People over Profit’ wordt toegevoegd als cruciaal.
 • De klant waarmee ik het allerliefste werk (doelklant) wordt verder aangescherpt. In deze tijd van crisis wordt het beeld van mijn doelklant alleen maar scherper. Staan zij nog steeds achter hun kernwaarden en handelen ze er nu ook naar.
 • Het belangrijkste probleem van de doelklant wordt nu nog scherper. In tijd van overvloed kan de ondernemer en het team zich verschuilen achter schijnproblemen. Nu wordt de kern van het probleem snel zichtbaar.
 • Mijn beste oplossing wordt ook duidelijker voor mijzelf. Dit is wat ik het allerliefste doe en het beste in ben. Zelfs in een crisistijd en met een terugval in het aantal klanten blijf ik dat doen wat ik het liefste doe, vragen stellen en nieuwe inzichten geven waardoor de ondernemer en haar team betere beslissingen gaat nemen.

Dit alles in een hoog tempo want door de crisis staat alles onder druk. De oplossingen waarmee je klanten helpt worden morgen verwacht, niet over twee maanden, morgen of liever nog vandaag. De nood is hoog bij jouw klanten. Een tijd van hard werken voor je klanten. Je beste kant laten zien door maximale inzet.

De crisis van vandaag, COVID-19, is niet de laatste en waarschijnlijk niet de de grootste crisis die je gaat meemaken.

De onverwachte kans uit deze crisis is dat ondernemers leren hoe ze moeten loslaten. Er is geen ruimte voor micro-managen. Je kan niet meer telkens meekijken met iedereen in je team. Je kan niet aan het gedrag zien of de mensen zinvol aan het werk zijn of niet. Het enige waar je nu op kunt vertrouwen is op het leiderschap en verantwoordelijkheid van de mensen zelf en het resultaat dat ze opleveren.

De pijnpunten in je bedrijf worden snel zichtbaar. Het digitaal vastleggen van afspraken, resultaten en processen maakt super helder wie zich hieraan houdt en wie meer aandacht vraagt. Wie zich niet aan de afspraken houden en niet het gevraagde resultaat op tijd leveren wordt zichtbaar bij veel meer mensen in het bedrijf.

Als ondernemer in de rollercoaster fase is dit een geschikt moment om veranderingen door te voeren, vooral bij jezelf. Het is belangrijk dat jij als inspirator de kansen in de markt ziet en samen met het team van nieuwe producten, de kansen uitwerkt tot producten. In hoog tempo producten of diensten in de markt zetten waarmee je tijdens de crisis het maximale uit je mensen haalt en het grootste probleem van de klant oplost.

Voorbeelden van pijnpunten die helder worden bij klanten:

 • Een planbord dat wordt opgezet in Trello waarmee iedereen snel overzicht heeft waar het team aan werkt en wat de volgende stap is. Dit was eerst een fysiek planbord in het bedrijf waar een deel van de operatie mee werkte, nu heeft iedereen inzicht, de helpdesk, sales, marketing en de ondernemer. Zo worden de knelpunten in productie super helder.
 • De interne communicatie via Slack, waardoor het bedrijf ertoe wordt gedwongen dat de mensen in sales meer samenwerken met de productie. Het planbord en dagelijks online contact maakt pijnlijk duidelijk dat de mensen in sales vooral aandacht hebben voor hun eigen klanten en niet met elkaar de prioriteiten voor het bedrijf afstemmen.
 • De mentaliteit van, de klant die het hardst roept heeft voorrang, werkt steeds minder. De klant worstelt ook met deze crisis. Met elkaar in discussie over de prioriteiten van de ontwikkeling van je product en de gekozen richting communiceren met klanten. Dit geeft iedereen duidelijkheid. Dit is wat de klant van het bedrijf verwacht, duidelijke afspraken en deze realiseren.
 • De communicatie met de klant wordt beter. Je kunt alleen op afstand communiceren. De discussies en besluiten die genomen worden moeten duidelijk zijn aan het einde van het gesprek. Goed vastgelegd zodat de verwachtingen over de volgende stap helder zijn bij iedereen.
 • Meer overleg met het team. Een belangrijk onderdeel om meer verantwoordelijkheid bij de mensen in je team te krijgen is transparante communicatie. Vaker overleg waardoor iedereen beter begrijpt wat we samen te doen hebben. Het feit dat we niet snel naar elkaar toe kunnen lopen betekent minder 1-op-1 overleg tussendoor in het team en meer centraal overleg. Er ontstaat meer een wij-gevoel. Samen gaan we hier sterker uitkomen.
 • Het online werken betekent voor veel mensen in je team dat ze meer geconcentreerd kunnen werken. De kantoortuin die bij veel bedrijven is ingevoerd heeft een negatief effect op de concentratie van medewerkers. Bij een goede werkplek thuis kun je sneller opdrachten afronden door in focusblokken te werken.

Verder zie ik veranderingen in de markt van de klanten die tot versnelde invoering van nieuwe producten leidt:

 • Beslissingen bij organisatie en overheid waarover gestemd moet worden zijn een stuk lastiger nu. Voor gemeentes betekent dit dat wanneer ze nu moeten stemmen om besluit te nemen, dat ze dit niet kunnen doen in de raadzalen. De huidige crisis dwingt de gemeentes er toe om op afstand te stemmen. Een product waar op de achtergrond al aan gewerkt werd heeft nu verhoogde prioriteit en wordt snel opgeleverd en in de markt gezet. De nood is hoog. De crisis leidt tot versnelde innovatie.
 • Bij een andere klant staat het toevoegen van een online curriculum aan de offline coaching al een tijd op de agenda. Deze tussentijd werd het ultieme moment om een design sprint op te zetten om een prototype te testen. In een week is er een online omgeving opgezet dat getest kan worden met potentiële klanten.
 • Bij weer een andere klant is het nu heel lastig om met de klant te werken. Een fysiotherapeut staat nu eenmaal dichter dan 1.5 meter bij de klant voor de behandeling of oefeningen. Tijdens de afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het invoeren van een andere structuur en meer overleg ritme met behulp van mijn product Tonya. Een belangrijk onderwerp dat naar voren kwam tijdens deze sessies was de verschuiving richting preventie. Terwijl een deel van de (voormalige) klanten thuis zitten en het lastig vinden om te blijven bewegen wordt versneld een product getest met persoonlijke begeleiding via beeldbellen. Win-win, de klanten helpen met een probleem en de verschuiving richting de preventieve activiteiten met klanten.

Nieuwe kansen

Gebruik de tussentijd waarin we zweven, tussen de situatie voor de Corona crisis en wachten op de situatie na de Corona crisis, om de processen in je bedrijf aan te scherpen. Maak gebruik van de leiderschap en eigen verantwoordelijkheid van de mensen in je team. Neem de ruimte om de kansen in de markt te zien en nieuwe producten te maken met je team.

Let’s go.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.