5 Trends voor jouw langetermijnbeslissingen

Wat zijn de ontwikkelingen in de wereld die van invloed zijn op jouw langetermijnbeslissingen? Wat zijn de effecten van deze trends op de markt waar je nu in zit? Wat zijn de effecten van deze trends op je klanten of de klanten van je klanten? Lees de 5 wereldwijde megatrends, de effecten op je bedrijf en de kansen voor jullie waarde in de toekomst.

In het boek Naar een gezond groeibedrijf in vijf stappen zie je vijf belangrijke megatrends die zijn vastgesteld door organisatieadviseurs zoals PricewaterhouseCoopers (PwC) en McKinsey. Volgens de auteurs zijn deze trends onomkeerbaar en zullen ze zeker van invloed zijn op de manier van zakendoen en daarmee ook op de manier waarop jouw bedrijf waarde kan creëren in de toekomst.

Er zijn 5 grote wereldwijde trends:

  1. Demografische en sociale veranderingen
  2. Verstedelijking
  3. Klimaatverandering en grondstoffenschaarste
  4. Technologische verandering
  5. Verschuiving van de economische macht

1 Demografische en sociale veranderingen 

De wereldbevolking blijft groeien. Dat betekent dat er wereldwijd gezien steeds meer grondstoffen, producten en diensten nodig zijn. Dit betekent ook dat de hoeveelheid afvalstoffen blijft groeien.
Door de verbeterde levensomstandigheden van mensen over de gehele wereld worden we ouder. De gezondheidszorg samen met overheden reageert sneller op pandemieën en voorkomt daarmee dat grote aantallen mensen sterven aan de gevolgen van virussen of andere ziektes. Dit betekent dat we gemiddeld steeds ouder worden, en dit is een van de oorzaken van de groei van de wereldbevolking.

Door de hogere levensverwachtingen en de verbetering van het welzijn van mensen krijgen we gemiddeld minder kinderen. Dit betekent dat het deel van de mensen dat werkt en daarmee moet zorgen voor de mensen die niet meer (kunnen) werken steeds kleiner wordt en het deel van de mensen dat niet meer kan werken steeds groter wordt.

De migratie van mensen, onder andere door de grondstoffenschaarste (zie punt 3) en verstedelijking (zie punt 3) betekent dat er ook steeds meer mensen met verschillende sociale achtergronden bij elkaar komen. Inclusie in je bedrijf en richting je klanten wordt belangrijker. 

2 Verstedelijking

De stedelijke gebieden worden steeds groter, omdat meer mensen naar de stad trekken om daar te werken en te leven. De inkomens zijn hoger in de stedelijke gebieden en dat zorgt ervoor dat mensen vertrekken uit landelijke regio’s. Dit is een wereldwijd effect. Door de concentratie van mensen en vermogens in de stedelijke gebieden heeft dit effect op de economische macht van deze gebieden.

3 Klimaatverandering en grondstoffenschaarste

De klimaatverandering werd lang onderschat en ontkend, en dat werd gestuurd door de grote bedrijven die profiteren van fossiele brandstoffen. Ondertussen zijn de wetenschappers en een steeds groter deel van de bevolking het erover eens dat het klimaat verandert onder invloed van de mens. Door de groei van de wereldbevolking neemt de vraag naar grondstoffen steeds verder toe. We hebben bijvoorbeeld straks te weinig land om voedsel te verbouwen waarmee we de dieren voeden waarmee een groot deel van de bevolking zich weer voedt. Het tekort aan zoet water wordt ieder jaar duidelijker. De planeet staat onder druk door de groei en de drang naar meer welvaart van de mens. In de donuteconomie van Kate Raworth zijn mogelijke oplossingen beschreven. 

4 Technologische verandering

Technologische vernieuwingen zijn van alle tijden. Ze gaan misschien voor ons gevoel sneller, maar iedere generatie heeft verschillende veranderingen meegemaakt die veel effect hadden op de manier van leven, wonen en werken. Zo zien we op dit moment ook allerlei technologische veranderingen die effect hebben op ons leven en de toekomst. Met de lock-downsituatie hebben we onder hoge druk ontdekt dat veel werk op afstand kan en dat mensen ook werken zonder dat de manager ze continu ziet. We hebben ontdekt dat we veel meer op afstand kunnen kopen dan we zelf dachten. In teams werken over de gehele wereld wordt normaler.

5 Verschuiving van de economische macht

De afgelopen jaren hebben we gezien dat de economische macht van China steeds meer invloed heeft gekregen over de wereld. Zo hebben ze investeringen gedaan in verschillende infrastructuren in Europa en Afrika. Rusland wordt steeds rijker en krijgt meer macht door de inzet van de fossiele grondstoffen. De macht van Amerika neemt naar verhouding af. Europa zit ertussenin geklemt. De landen in Europa doen er goed aan om de komende jaren meer te kijken naar Europese belangen dan naar nationale belangen.

De trends zijn er. De vraag is: wat kun jij daarmee als ondernemer? Wat betekent dit voor je klanten?
Wanneer je werkt aan een duurzaam bedrijf en denkt in termijnen van zeven generaties, wat moet je dan nu doen om de kansen in deze trends te vinden voor jouw bedrijf en branche?

In het boek Naar een gezond groeibedrijf in vijf stappen van Justin Jansen en Tom Mom zie je verschillende kansen in deze trends, zoals:

  • van product naar klantbeleving; meer aandacht voor welzijn in plaats van welvaart;
  • van offline naar online; dit lijkt logisch, maar er liggen nog enorm veel verschuivingen voor ons;
  • Van bezit naar gebruik; minder producten;
  • Van lineair naar circulair; minder afval.

Er zijn geen kant-en-klare oplossingen en ideeën voor hoe dit werkt in jullie branche of bedrijf. Dat is een stuk om over na te denken. Er is een overzicht nodig om ruimte en tijd te nemen om bewust na te denken en te mijmeren over de toekomst en wat dit betekent voor de volgende generaties en hoe jullie bedrijf daar een rol in kan spelen en wat je nu moet doen om die visie te realiseren.

Wil je hierover samen nadenken met een onafhankelijke sparringpartner? Neem dan contact met me op. Samen maken we de sprong naar jouw visie.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.