4 redenen waarom je beslissingen niet het gewenste resultaat opleveren

4 redenen waarom je beslissingen niet het gewenste resultaat opleveren
4 redenen waarom je beslissingen niet het gewenste resultaat opleveren

Bij veel beslissingen laat ik mijn onderbuikgevoel een rol spelen. Dom, want uit onderzoek is gebleken dat je dit gevoel bij beslissingen die je niet vaak neemt beter kunt negeren. Een situatie waarin je bijvoorbeeld je onderbuikgevoel geen rol moet laten spelen, is bij het interviewen van kandidaten voor een functie in je bedrijf.

Wanneer ik een keuze moet maken over iets wat ik al honderden of duizenden keren heb geoefend en waarvan ik heb ervaren wat de gevolgen waren, is het geen probleem om mijn onderbuikgevoel mee te nemen. Het innerlijke systeem weet dan wel wat de beste keuze is.

Waarschijnlijk heb je net als ik maximaal honderd gesprekken met sollicitanten gevoerd en zijn er zo’n tien tot twintig mensen gestart in de functie waarnaar ze hebben gesolliciteerd. Hierdoor kun je een koppeling maken tussen de keuze die je hebt gemaakt en het resultaat dat die keuze heeft opgeleverd. Hoe lang is de medewerker gebleven en wat was of is haar bijdrage voor het bedrijf?

Je hebt niet genoeg ervaring met dit soort gesprekken om je onderbuikgevoel een rol te laten spelen bij het beantwoorden van de vraag of een kandidaat kans maakt of niet. Toch gebeurt dit meestal wel. De eerste indruk bepaalt toch voor een groot deel of je denkt dat iemand geschikt is voor de functie of niet.

Het heeft te maken met het feit dat ik me concentreer op de dingen die in beeld worden gebracht. Op de informatie die eenvoudig voor handen is en op mijn interpretatie van die informatie. Dit zorgt meestal voor een verkeerde beslissing. Ik graaf niet diep genoeg naar meer informatie over de keuze waar ik voor sta. 

Hoe een kandidaat gekleed is, hoe ze binnenkomt en een hand geeft, of ze dezelfde interesses heeft als ik: dit soort dingen bepalen mijn eerste indruk.

Zakelijke beslissingen worden meestal niet goed uitgevoerd. Een studie naar overnames en fusies – situaties waarin de beslissingen die een ondernemer neemt zeer belangrijk zijn – laat zien dat 83% van de overnames en fusies er niet in slaagt waarde te creëren voor de aandeelhouders.

In het boek Decisive van Chip en Dan Heath staan vier boosdoeners die ervoor zorgen dat we slechte beslissingen nemen.

 1. Nauwe kaders – Ik limiteer, onbewust, het aantal opties die ik heb. Moet ik die collega ontslaan of niet? Moet ik werken met die klant of niet?
  Eigenlijk is er nauwelijks sprake een keuze. Ik heb opties genegeerd waardoor de keuze heel eenvoudig lijkt, terwijl hij juist ingewikkeld wordt, doordat de keuze grote consequenties heeft. Je doet iets wel of niet.
 2. Bevestiging bias – Ik zoek informatie die onderbouwt wat ik al geloof.

  Met mijn onderbuikgevoel heb ik al een keuze gemaakt en ik zoek nu vooral bevestiging van anderen. Naar mensen die anders reageren dan ik verwacht had luister ik niet of nauwelijks. 

  Wanneer ik een elektrische auto overweeg als mijn nieuwe auto lees ik bijvoorbeeld vooral artikelen over hoe en waarom elektrisch rijden goed is voor het milieu.
 3. Kortetermijnemotie – Ik word gegrepen door emoties die slechts tijdelijk zijn.

  Gevoelens op de korte termijn beïnvloeden de keuze. Gevoelens die je hebt op het moment dat je je keuze moet toelichten aan anderen, bijvoorbeeld, of gevoelens die je krijgt door te denken aan de kortetermijngevolgen van je keuze. Die kortetermijnemoties kan ik moeilijk loskoppelen van het verwachte langetermijnresultaat.

  Dit soort emoties spelen bijvoorbeeld als ik nadenk over het effect dat een rigoureuze verandering binnen mijn bedrijf heeft op mijn team, zoals stoppen met een bepaald product. Het beslissingsproces speelt zich vooral in mijn hoofd af. 
 4. Over-vertrouwen – Ik heb te veel vertrouwen in mijn eigen verwachtingen.

  Ik heb te snel het gevoel dat het voorlopig wel zal blijven gaan zoals het nu gaat binnen mijn bedrijf en in de markt. De branche verandert niet of nauwelijks en ik kan goede prognoses maken voor de komende jaren op basis van de resultaten tot nu toe.

  Het is lastig om informatie te vinden over situaties die nu nog niet bestaan. Wat als de markt niet doorgroeit zoals de afgelopen jaren omdat er een disruptie volgt in de markt? Dit is bijvoorbeeld gebeurd in de muziekindustrie en de reisbranche.

Dit zijn de vier elementen die zorgen dat mijn keuze regelmatig verkeerd uitpakken. Er is een systeem waarmee je betere keuzes maakt:

 1. Verbreed je opties.
 2. Toets je aannames aan de realiteit.
 3. Neem afstand voordat je beslist.
 4. Wees erop voorbereid dat je het fout kunt hebben. 

In een volgend artikel laat ik je zien hoe je met dit systeem betere keuzes maakt.

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.