4 beslissingen die slecht zijn voor de 99%

Verzet je tegen onderstaande kortetermijnbeslissingen, die op de lange termijn ernstige negatieve consequenties hebben voor het bedrijf, de medewerkers, klanten en de omgeving.

Met korte termijn bedoel ik hier, van een kwartaal tot maximaal een jaar. De meeste van deze beslissing betekenen een financiële vooruitgang voor enkelen ten koste van de overige betrokkenen.

Productie verplaatsen

Het verplaatsen van een deel van de productie naar landen waar het goedkoper is, lijkt in een spreadsheet veel voordelen op te leveren. Het lijkt of je bespaart op de kosten door te produceren in landen waar het uurloon veel lager ligt en er minder regels zijn voor goede werkomstandigheden en om het milieu te beschermen. 

Op papier bespaar je nu kosten, maar dit heeft een aantal gevolgen die op de lange termijn betekenen dat je op prijs gaat concurreren en niet op kwaliteit. Het verplaatsen van de arbeid betekent dat je het vakmanschap uit het huidige bedrijf haalt. Dit betekent dat het tijd kost om hetzelfde vakmanschap te ontwikkelen op de nieuw locatie. Waardoor je product in het begin een lagere kwaliteit heeft en je een lager rendement hebt.

Doordat de productie losgekoppeld is van je huidige locatie en ver van de klant af staat heeft de productiemedewerker geen relatie met de klant. De taal- en cultuurverschillen hebben bovendien ook invloed. De werkvloer staat los van de klant en medewerkers weten niet waarom ze dingen doen, waardoor ze niet zelf beslissingen kunnen nemen met betrekking tot de innovatie waar de klant om vraagt.

Het verplaatsen van je productie voor lagere kosten betekent dat de race naar de bodem is gestart. Je concurreert niet meer op vernieuwing en kwaliteit (Europees), maar op prijs en optimalisatie (Anglo-Amerikaans). Je hebt meer managers nodig die de productie moeten aansturen omdat de productie zelf geen beslissingen kan nemen. Door de afstand heb je minder controle over het proces. 

Door de afstand heb je ook meer transport nodig om je product bij de klant te krijgen en dat heeft op de lange termijn negatieve ecologische effecten. Wanneer het misgaat in het transport of zoals rond corona in de productie, dan krijg je minder of geen producten, en je hebt zelf te weinig of geen productiemiddelen meer om dit op te vangen.

ZZP’ers

Het inhuren van ZZP’ers met een bepaalde kennis is voor de korte termijn voordeliger, want je kunt snel afscheid nemen van deze mensen wanneer het tegenzit. Op de lange termijn heeft dit gevolgen voor het vakmanschap en de kennis in je bedrijf. 

Het aantal ZZP’ers is de afgelopen decennia flink toegenomen in Nederland. Dat lijkt goed, al die mensen die ondernemerschap laten zien en voor zichzelf beginnen, maar zij bouwen vooral aan hun eigen toekomst. De kennis die ze opdoen in projecten en in opleidingen nemen ze mee wanneer het project stopt. De kennis beklijft niet in jullie bedrijf. Daardoor blijf je kennis inhuren. Lees bijvoorbeeld het boek De levende onderneming over de voordelen van de ontwikkeling en het delen van vakkennis in het bedrijf.

Efficiency focus

In de Nederlandse bedrijven zie je veel managers die zijn opgeleid tot manager volgens de Anglo-Amerikaanse structuur (MBA). Ze hebben onder andere geleerd over strategie, financiën, planning en cultuur. Het ontbreekt ze aan vakkennis van het proces van jullie bedrijf.

Waar deze managers goed in zijn is rekenen in de spreadsheets. Maximale efficiency van de afdeling. Alle extra ruimte wordt uit het proces gehaald om de kosten te verlagen, daar zijn ze in opgeleid. Dat levert op de korte termijn een beter resultaat op. Op de lange termijn verlies je alle ruimte om onverwachte dingen op te vangen. Dit terwijl we weten dat er altijd een keer iets gebeurt wat een aanzienlijke impact heeft op jullie bedrijf.

We hebben dit in de coronatijd gezien: bedrijven die minimale eigen middelen hebben om een tegenslag op te vangen. Ze hebben direct ondersteuning nodig van de gemeenschap bij een tegenslag.

Aandeelhoudersfocus 

Door zoveel mogelijk winst uit te keren aan de aandeelhouders heb je tevreden aandeelhouders op de korte termijn. Het betekent tegelijk dat je minder kunt investeren in innovatie en dit is de toekomst van je bedrijf. Aandeelhouders tevreden op de korte termijn betekent de overige stakeholder ontevreden op de lange termijn.

Minder innovatie betekent onder andere dat je:

  • minder investeert in het vakmanschap van je medewerkers. De ontwikkeling van je mensen staat stil waardoor het plezier in het werk afneemt.
  • minder investeert in verbeteringen voor de klanten. De klanten gaan op zoek naar andere leveranciers die wel investeren in de relatie.
  • minder investeert in het verbeteren van de impact op het milieu. De volgende generaties krijgen hier last van.

Een extreme vorm van aandeelhoudersfocus is het terugkopen van de eigen aandelen om daarmee de waarde van de aandelen te verhogen. Hiermee wordt over het algemeen de beloning van de top ook hoger. Het gat tussen de meest- en minstverdienende wordt steeds groter.

Let op wanneer je advies krijgt voor je bedrijf van mensen die geen vakkennis hebben, en die vooral geconcentreerd zijn op financiële voordelen op de korte termijn. Het klinkt goed, meer winst, maar vraag je af: wat zijn de gevolgen voor alle betrokkenen op de lange termijn?

Door Erno Hannink

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.